blog archief

Zwammen en zwammen

Hits: 2

Na eindelijk weer regen ook weer veel paddenstoelen. Ze komen tegenwoordig niet meer “als paddenstoelen uit de grond”: paddenstoelen die puur op de grond staan (grond als ’Substraat’) worden steeds zeldzamer. Paddenstoelen die hout (bomen, stronken, houtsnippers, e.d.) als substraat hebben doen het nog steeds goed. Een kleine oogst van afgelopen weken (zie ook vorige blog):

 

Grote Bloedsteelmycena (Mycena haematopos).

Nu massaal voorkomend op dode stronken en stammen in Schollebos. Bij beschadiging scheiden ze een bloedrood melksap uit. Een plaatjeszwam: steel en hoed ,met onder de hoed lamellen (“plaatjes”) waar de sporen gevormd worden.

 

 

 

 

 

 

 

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis).

Ook volop in Schollebos en elders. Heel algemeen en vaak in spectaculaire formaties op dode boomstronken. Giftig! Ook een plaatjeszwam.

 

 

 

 

 

 

 

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus).

Ook heel algemeen op dode stronken en vaak in spectaculaire formaties van tientallen/honderden exemplaren. Ook een plaatjeszwam.

 

 

 

 

Roodsteelfluweelboleet (Boletus chrysenteron).

Op sommige plaatsen in Schollebos langs paden in bosplantsoen. Boleten zijn paddenstoelen met steel en hoed, maar aan de onderkant van de hoed geen plaatjes, maar buisjes waarin de sporen gevormd worden.

 

 

 

Reuzenzwam (Meripilus giganteus).

Een algemene zwam met naast en boven elkaar staande hoeden. Ook een buisjeszwam. Op wortels van oude loofbomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd ook veel “gezwamd”, pardon, vergaderd.

Vervolgvergadering over toekomst Hitland. Ook nu weer grote opkomst (naar schatting 60 deelnemers). Deze spraken zich heel duidelijk uit: behoud en versterking van de Natuur! Deze boodschap kon de aanwezige bestuurlijke bobo’tain’tvanuit gemeente Capelle en Zuidplas toch echt niet ontgaan. Afwachten op definitieve voorstellen. Enige achterdocht toch: het extern bureau is gespecialiseerd in Recreatie en niet in natuur!!

Vervolgvergadering Weidevogels Hitland. Herstel van weidevogelbestand in Hitland wordt een lastig iets. De weilanden waarover het gaat zijn prive-eigendom van aantal boeren. Twee of drie willen meewerken, andere twee of drie niet. Daarnaast zijn er veel conflictueuze elementen. Predatie door Vos, Kraai en Meeuwen is toegenomen. Landschap is veranderd: meer bomenbestanden wat ongunstig is. Maairegime ten gunste van weidevogels kan weer nadelig zijn voor insecten, enz. Tot nu toe afgesproken: beginnen met tellingen broedresultaten weidevogels met vrijwilligers en daarna overleggen over kansen (o.a. plaatsen nestbeschermers). Het intiatief van SNC wordt professioneel ondersteund door het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard waarbij vele boeren zijn aangesloten om ecologisch te “boeren”. Ook 2 boeren in Hitland zijn daarbij aangesloten. De boeren staan onder contract (verkrijgen ook subsidies!) voor ecologisch beheer.

Vergadering SNC-Gemeente Capelle.

-SNC heeft eindelijk een container ter beschikking gekregen voor opslag van werkmateriaal in Schollebos. Bespaart ons veel heen en weer gerij met auto als we werkzaamheden gaan doen (Vlindertuin, verwijderen Invasieve Exoten, planten van nieuwe bomen/struiken en vaste planten, enz.).

-SNC en gemeente gaan samen onderzoeken welke gazons in Capelle niet meer steeds kaalgemaaid hoeven te worden; omvorming tot “Ruig Gazon” en Bloemrijke Gazons worden bestudeerd en waar (ook financieel) mogelijk gerealiseerd. Een zeer gedetailleerde digitale kaart van Capelle die bewerkt kan worden is SNC ter beschikking gesteld.

-Afgesproken is dat SNC een testkit Blauwalg aanschaft en ’s zomers bij warm weer 1x per week in de Grote Vijver bij hondenstrandje gaat testen op Blauwalg (gemeente vergoedt de testen). Deze afspraak omdat Hoogheemraadschap niet wil testen (want geen officieel zwemwater voor mensen) en blauwalg ook gevaarlijk is voor honden, maar ook omdat regelmatig kinderen met hun hond het water in gaan.

-Gesproken over voortgang beheer Bosplantsoenen Schollebos. Een stagnatie: gemeente moet dit EU-aanbesteden en dat is meestal een langdurig proces. Niet duidelijk is of voorgenomen werkzaamheden dit najaar/deze winter belemmert. Misschien heb ik dat verkeerd begrepen (ik vraag het nog wel na), maar in dagelijkse observaties bemerk ik steeds meer de kracht van de natuur: overal zie ik spontane zaailingen opkomen van bomen. Mogelijke plannen voor grootschalige ingrepen toch maar tandje terugzetten? Gemeente zet ecoloog in en SNC wordt erbij betrokken. Wordt vervolgd.

– Na stevige kritiek op het knotten van knotwilgen en kandelaberen van grote wilgen in zomerseizoen zullen nieuwe richtlijnen worden vastgesteld. In de eerste plaats worden zulke ingrepen voortaan alleen ’s winters gedaan. Tweedens worden knotwilgen voortaan gefaseerd geknot (niet alle knotwilgrijen in 1 keer).

Herfstspeurtocht Schollebos.

 

(foto Jan Kok).

Gemeente Capelle heeft in samenwerking met o.a. SNC een Herfstspeurtocht voor kinderen van 4-12 jaar georganiseerd. De aftrap was op woensdagmiddag 12 oktober. Op deze dag een aantal kraampjes op de speurroute. De SNC-kraam had als onderwerp BodemlevenDaarnaast kramen van Natuur en Milieu Educatiecentrum de Hooiberg (waterbeestjes), Bomenstichting over bomen en Ambrosiusgilde (Bijen). Het weer zat mee en een geweldig succes. Zeker meer dan 100 kinderen bezochten onze kraam met veel enthousiasme. De speurtochtfolders kunnen nog steeds worden opgehaald bij Pannenkoekenhuis, alleen de kraampjes staan er nu niet meer.

Komende zaterdag 22 oktober, 13.00 uur onze Herfstexcursie. Als het kan, neem een klein spiegeltje en een verrekijker mee. Download op je telefoon Obsidentify (gratis) om planten, beestjes en paddenstoelen te determineren. Start bij Pannenkoekenhuis Schollebos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *