Zegt het voort!

blog archief

Zomer is begonnen

De meteorologische zomer is al begonnen (1 juni), de astronomische zomer pas op 21 juni, Waarom altijd zo moeilijk doen? In ieder geval, de zomer komt eraan! Eerst maar wat leuke waarnemingen:

 

Kardinaalsmutsstippelmot (Yponomeuta cognagella). Te lang woord voor scrabble. Stippelmotten zijn nachtvlindertjes. Hun rupsen zijn allemaal gestippeld met zwarte stippeltjes. Er zijn meerdere soorten die ieder een eigen struik hebben om hun eitjes te leggen. In Schollebos heerst dus nu de Kardinaalsmutsstippelmot, die haar eitjes afzet op de Kardinaalsmuts. De rupsen vormen een gemeenschappelijk web en vreten de struik vrijwel helemaal kaal, waardoor er een Halloweenachtig beeld ontstaat. De struik overleeft het gelukkig altijd: nadat de rupsen in poppen en vlindertjes zijn getransformeerd begint de struik ongeveer met SintJan (24 juni) weer nieuwe bladeren te maken: “Sintjansloten”, vernoemd naar de christelijke feestdag, de geboortedag van Johannes de Doper.

 

De rupsen en het motje.

 

 

 

 

 

 

De Koekoek is een van de laatste terugkomers van hun winterverblijfplaatsen in Afrika. De roep “Koekoek” is die van het mannetje, die daarmee een vrouwlief probeert te lokken om te paren. In Schollebos kan men hem vooral horen langs waterpartijen met riet. Het vrouwtje is doorgaans zwijgzaam, maar voor het eerst in mijn leven heb ik vorige week ook de roep gehoord van een vrouwtje terwijl die overvloog. 

Koekoek (Cuculus canorus; foto Vogeldagboek.nl). Een broedparasiet: het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogels, 1 ei per nest. In Schollebos is de Kleine Karekiet de sigaar (rietbroeder!). Elke koekoek is gespecialiseerd in zijn gastheer: een “kleine karekiet-koekoek” legt haar eieren uitsluitend in nesten van Kleine Karekiet. Haar nakomelingen idem! De koekoekseieren hebben dezelfde kleur en tekening als die van zijn gastvrouw, maar zijn natuurlijk wel een stuk groter, wat kennelijk aantrekkelijk is voor de gastouders. Zo heb je bijvoorbeeld ook “Winterkoning-koekoeken”. Het uitgekomen koekoeksjong flikkert alle andere jongen en eieren het nest uit, waarna het gastgezin zich uitslooft om het koekoeksjong te voeden, een hels karwei.

Kleine Karekiet voert haar koekoeksjong (foto Vogeldagboek.nl : je kan je gratis abonneren op de nieuwsbrieven van Vogeldagboek.nl : altijd schitterende foto’s!).

Omdat noch man-, noch vrouwkoekoek verder enige bemoeienis hebben met het zorgen voor hun nageslacht, zijn ze ook weer heel snel vertrokken naar hun overwinteringsgebieden (vanaf juli al!). Tja, wat heet ouderliefde…? Ach nee, geen antropomorf gedoe…Kan ook zeggen “slim gedaan!”

 

Amandelwilgroest (Melampsora amygdalinae). Een Roest is een soort schimmel. Deze roest komt alleen voor op Amandelwilg (Salix triandra), in Schollebos op enkele plek aanwezig. Zou ’zeer zeldzaam’ zijn in Nederland. Mijn vraag: zijn er zeldzaam geregistreerde waarnemingen of is de soort echt zeer zeldzaam. Weet het niet, maar in Schollebos is ie er!! Is al meerdere jaren aanwezig, dus de wilg lijdt er niet onder.

 

 

 

 

 

Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra; foto internet). Vorige week gespot net ten oosten van Hitland-Noord. Een doortrekker die bijna elk jaar wel in Nederland wordt gezien. Een broedvogel van vooral Oost-Europa. In verre verleden ook broedvogel in Nederland in ’Ooibossen’: bossen langs rivieren. De hoop bestaat dat deze prachtige vogel zich weer opnieuw zal vestigen (Gelderse Poort?).

 

 

 

Verder:

Volgende week zal gemeente beginnen met maaien van ruige gazons. Tussen gemeente, SNC en uitvoerder (fa. Reijm) zijn duidelijke afspraken gemaakt. Bos- en oeverranden worden nu gespaard net als groeiplaatsen van Brede Wespenorchis. Spannend of nu echt ecologisch maaibeheer vorm krijgt.

Komende donderdag een “zoomvergadering” met gemeente over door Hoogheemraadschap Schieland vereiste wateropvangdispensatie voor voorgenomen woningbouw Capelseweg/Bermweg. Hoogheemraadschap staat hierarchisch boven de gemeente en eist voor elke vierkante meter extra verharding 5-10% compensatie voor wateropvang.  SNC heeft haar voorstellen ingediend: de 2 vijvertjes achter Capelseweg met elkaar verbinden: goedkoop, geen problemen met boven- of ondergrondse infrastructuur en een verrijking van waterbiodiversiteit. Het voorstel van gemeente/projectontwikkelaar gaat ten koste van bosplantsoen: niet dus!

De voortgang in het re-designingproject van het Schollebos, gekaderd in door gemeente opgelegd “overlegstructuur Vrienden van het Schollebos” stagneert. SNC is daar mogelijk mede debet aan omdat zij stevige kritiek heeft geuit waar SNC tot op heden ondanks aandringen geen antwoord heeft gekregen en gemeente daarmee in haar maag zit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *