Zegt het voort!

blog archief

Winterpret en Winterleed

Eindelijk hadden we weer een beetje echte winter. Mensen haalden massaal de schaatsen en sleetjes van zolder. Zelfs een eenzame langlaufer zag ik in het Schollebos. Veel winterpret dus. Echter niet voor veel dieren. Bevroren vijvers, bevroren bodem en een pak sneeuw belemmeren veel vogels het vinden van voedsel in het water of in de bodem. Door honger gedreven verliezen ze vaak hun schuwheid op zoek naar voedsel in wakken of onder opeengestapelde houtrillen. Vogelspotters beleefden mooie tijden door waarnemingen die ze anders in Capelle niet zo snel zouden doen. Na dit weekeind treedt weer flinke dooi op, hopelijk op tijd voor veel dieren.

Waarnemingen en foto’s van deze vorstperiode: 

Zoekplaatje: Houtsnip (Scolopax rusticola;foto Rob van Dorland). In deze vorstperiode worden in Schollebos bijna elke dag Houtsnippen gezien. Meestal vliegen ze op bij het voorbijlopen, maar Rob spotte deze tussen het struweel. Zoeken hun voedsel in zompige bosbodems. Nederlandse broed- en standvogel en doortrekker. Geen broedvogel Capelle. Heeft het moeilijk als de bodem bevroren is. 

 

 

Watersnip (Gallinago gallinago; foto Rob van Dorland). Een andere snippensoort wordt nu ook af en toe in Schollebos gezien. Is de meest voorkomende snipsoort in Nederland, broed- en standvogel, maar niet in Capelle. Rob spotte ook deze in Schollebos. Belangrijkste verschil met andere snippen is de allerlangste snavel, waarmee ook hij zijn voedsel zoekt in drassige bodems.

 

 

 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis; foto Rob van Dorland). Rob (ja hij is erg bezig geweeest) betrapte ook deze in Schollebos. Onze kleinste futensoort, die zich hier dreigde te verslikken met een voor zijn doen grote vis. Nederlandse broed- en standvogel (niet in Capelle) die ’s winters rondzwerft. En nogmaals, de naam Dodaars is enkelvoud en verwijst naar de witte staartpluim (dod) aan zijn achtereind (aars).

 

 

 

Witgat (Tringa ochropus, foto Rob van Dorland). Een broedvogel uit Skandinavie en Oost Europa (in drassige bosgebieden), maar toch hele jaar wel aangetroffen in Nederland, ook ’s winters dus bij zoet water. In Schollebos slechts paar keer eerder waargenomen. Zoekt zijn voedsel ook in drassige bodem. Lange poten (stelten) en lange spitse snavel wijzen daar al op net als bij de snippen). Zulke vogels worden daarom ook wel aangeduid als Steltlopers of Waadvogels. Wegvliegend zien we een donkere bovenkant met een witte stuit.

 

 

Waterral (Rallus aquaticus, foto Rob van Dorland). Dit is wel een broedvogel van het Schollebos, maar is zeer schuw. Ook een waadvogel die langs oevers door rietkragen sluipt. Bij vorstperiodes vaker te zien op zoek naar voedsel. Buiten die vorstperiodes nauwelijks te zien, maar wel te horen door het geluid van een schreeuwend speenvarken.

 

 

 

 

Koperwiek (Turdus iliacus, foto Eric Stockx). Er zijn al meerdere foto’s van deze wintergast verschenen in mijn blogs, de IJssel en Lekstreek en op facebook. Een lid van de lijsterfamilie. Eet bessen, wormen en andere grondbeestjes.  Toch deze triestaandoende foto, want het toont hier de vorstmalaise duidelijk.

 

 

 

IJsvogel (Alcedo atthis, foto Rob van Dorland). Capelse broed– en standvogel (Schollebos). IJsvogels hebben het in vorstperiodes echt heel moeilijk, want voor 100% afhankelijk van geschikt viswater. In langere vorstperiodes kan wel 75% van de Nederlandse populatie sterven. 1 Dag zonder eten kan al fataal zijn! Er zijn nog enkele open waterstukjes zoals bij sluisjes. Daar probeert de ijsvogel nog zijn dagelijkse visjes te vangen en slaagt daar nog wel in gelukkig. Op de foto een vrouwtje (lichtrode ondersnavel) ineengedoken vanwege de kou en loerend op een visje.

 

Wintertaling, man (Anas crecca, foto Rob van Dorland). Voor Capelle echte wintergast, maar wel broed− en standvogel in Nederland en wintergast uit Noord− en Oost Europa. Een van de mooiste eendensoorten, althans als mannetje. Na het grotendeels dichtvriezen van de meeste wateren snel vertrokken naar ander open water.

 

 

Alle bovenstaande waarnemingen betroffen het Schollebos en zijn slechts een fractie van meer algemene soorten die er voorkomen. Een bewijs dat het Schollebos ook een regionale ecologische functie heeft. Dan is het wel vreemd dat de gemeente in haar toekomstvisie weigerde het Schollebos op te nemen als Ecologische Hoofdzone!! 

Nog 2 Hitlandnieuwtjes

 

Ransuil (Asio otus, foto SNC−archief). Opnieuw zijn er Ransuilen in hun winterse roestplek in Hitland−Zuid. Deze foto paar jaar geleden zelf gemaakt toen er 9 exemplaren zaten. Algemene broedvogel van Nederland. Enkele keren ’s winters in Schollebos en 1x in wijk Oostgaarde gespot.

 

 

 

 

In Hitland−Zuid zijn knaagsporen van Bever ontdekt.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *