Zegt het voort!

blog archief

Welles-Nietes

Mijn laatste blog waarin ik o.a. het te vroeg maaien in Hitland aan de orde stelde, heeft heel wat stof doen opwaaien onder een aantal lezers. Ik kwam daarbij weinig existentionele argumenten tegen over het werkelijke probleem. Vandaar mijn visie als SNC-voorzitter:

Het is waar dat tot nu toe niemand kan bewijzen dat er wèl broedende weidevogels waren tijdens het maaien.

– Het is ook waar dat niemand (dus ook de maaier of opdrachtgever om te maaien!) kan bewijzen dat er géén broedende weidevogels aanwezig waren tijdens het maaien.

– Het betrof een klacht van een bezorgde en betrokken burger van Capelle die SNC heeft ontvangen en waarop ik als voorzitter van SNC gereageerd heb.

– In Hitland-Noord zag ikzelf grote percelen strak gemaaid met niet 1 plukje om een eventuele nestbeschermer.

– Het gekissebis gaat voorbij aan de essentie van het probleem! Of er nu wel of geen broedende weidevogels aanwezig waren is niet de essentie! Essentie is dat men op weilanden niet zo vroeg moet maaien: men verhindert daarmee succesvolle broedresultaten van weidevogels, want die gaan dan zeker niet nestelen. Ook het plaatsen van nestbeschermers (is mij heden ten dage niet bekend in Hitland, voorheen wel toen de weidevogelwerkgroep Nieuwerkerk nog actief was) is geen goede oplossing: vossen zijn echt zo sluw dat zij dan precies weten waar wat te snacken valt (wetenschappelijk bewezen). En vossen zijn er zeker!

– Waar het in essentie om gaat is het herstel van de populatie weidevogels als Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster, e.a. Die populaties dalen razend snel. Is het vroege maaien economisch van zo groot belang dat dat opweegt tegen onze weidevogels? Als dat voor de prive-eigenaren het geval zou zijn, zijn er dan geen overheidssubsidies om dit vroege maaien na te laten? 

– Er zijn teveel incidenten in het recente verleden, die doen vermoeden dat het beheer op prive-weilanden en golfbaan-Hitland een loopje nemen met het faunabeheer. Zwanendriften, waarschijnlijk vergiftigde Vossen, afschieten van Ganzen. De nog boerende boer is tevens lid van de Jachtbeheereenheid Rijnmond, tja dat zijn wel 2 petten. 

Kortom: ik ben van mening dat een indringend, maar constructief overleg nodig is met het hoofdbestuur van Recreatieschap Hitland. SNC gaat dat dan ook zeker doen. Zal wat tijd in beslag nemen (zeker nu nog een Corona-LockDown), maar wij gaan haar wel uitnodigen daartoe. Verder voorlopig graag geen welles-nietes-gedoe.

Tot slot een vrolijke noot: afgelopen woensdag het eerste Visdiefje in Schollebos, terug vanuit hun zuidelijke overwinteringsoord:

Visdief (Sterna hirundo), meest algemene sternsoort. Broedvogel op Golfbaan Hitland en Kralingse Veer (plat dak voormalig Bouman meubelzaak langs Rijckevorselweg). Sierlijke danser boven het water op zoek naar visjes.

 

 

One Response to Welles-Nietes

  • HES van Schoonhoven says:

    Ja, ik schrok ook van die gemanicuurde velden. En als Ruud daar wat aan heeft: ik ben het helemaal eens met zijn stellingname. Wat ik me bovendien verwonderd afvraag is welk doel dat maaien überhaupt dient.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *