blog archief

Weidevogels Hitland en waarnemingen

Weergaven: 147

Om te beginnen een gastschrijven door Eric Stockx, medebestuurslid van SNC en ook vertegenwoordiger van lokale KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging):

                           Werkgroep Weidevogels Hitland 

De aanleiding tot de vorming van de Werkgroep Weidevogels Hitland door SNC was dat er steeds minder Grutto’s en Tureluurs gehoord en gezien worden in Hitland. Vroeger was er een Natuurwacht Krimpen aan den IJssel die met vrijwillige “weidewachters” de weidevogels en hun nesten en jongen telden samen met 4 van de 5 in Hitland nog aanwezige boeren. Na de opheffing van de Natuurwacht en de steeds verder dalende broedresultaten zijn de weidewachters er ook mee gestopt. Er zijn nu nog maar 2 boeren die een contract hebben met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard om de nesten en kuikens te beschermen, waarvan er maar 1 nog echt actief mee bezig is. 

Kievitsnest in Hitland.

 

 

Scholekster met jong in Hitland.

 

 

 

 

  In samenwerking met KNNV IJssel en Lek zijn na een drietal instructielessen bij Natuur en Vogelwacht Krimpenerwaard 5 nieuwe weidevogelwachters dit jaar begonnen om 1x per week in Hitland het weidevogelbestand te monitoren: aantal nesten, aantal jongen, aantallen predatoren (die de nesten roven). Samen met de enige nog actieve weidevogelbeschermende boer werden op zijn kavel dit jaar nesten met kuikens aangetroffen van Kievit (5), Tureluur (3), Grutto (3), Scholekster (1) en Slobeend (1, maar nest ging verloren). Uiteraard worden ook zoveel mogelijk weidevogels elders in Hitland gemonitord. Kieviten en Scholeksters foerageren veelal op de weilanden, Grutto’s en Tureluurs vaak ook buitendijks langs de IJssel. 

 

Grutto.

Volgend jaar willen we in het broedseizoen opnieuw aan de slag met een grotere ploeg. Wil u meedoen, geef u dan op via eric@natuurvriendencapelle.nl . Hopelijk kunnen we nog lang genieten van deze bedreigde weidevogels.

 

 

 

Tot zover de bijdrage van Eric. 

 

Reuzenberenklauw. Na 4 middagen Reuzenberenklauw maaien en afsteken vonden we toch nog een paar groeiplaatsen. De grootste ervan met een paar honderd planten hebben we met de bosmaaier gemaaid en niet afgestoken helaas. Belangrijkste is dat ze niet in bloei komen en zich niet verspreiden via hun zaden. De andere plekken nemen we komende zaterdag onder handen. De komende paar jaar zullen we regelmatig al deze plaatsen opnieuw moeten maaien/afsteken om de planten uit te putten. Dus vrijwilligers: sta paraat! Jullie inzet is hard nodig!

 

 

Dan nog een paar leuke waarnemingen van onze waarnemingsappgroep:

 

Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa). Langs de ’s Gravenweg tussen Kanaalweg en fietspad Kanaalpad staan diverse bloeiende Rietorchissen. Vrij algemeen, maar in Capelle schaars. Gemeente op hoogte gebracht en gevraagd om daar zeker een maand nog niet te maaien.

 

 

 

Geribde Prachtblindwants (Miris striatus; foto Rob van Dorland). Algemeen, maar vind hem maar eens en dan nog mooi op de foto krijgen! Een wants behorende tot de zeer grote familie Blindwantsen (Miridae) die in Europa alleen al zo’n 1200 soorten telt. Het bijzondere van deze soort is, dat het de enige soort is die carnivoor is en leeft van rupsen en larven van andere insecten. Vrijwel alle andere soorten zijn “fytofaag”: eten uitsluitend planten.

 

Lindeviltmijt (Eriophyes exilis f. leiosoma). De meeste mensen zijn zich nauwelijks bewust van de miljoenen soorten planten, dieren, schimmels, bacteriën en virussen op deze aardbol. Ik laat me iedere keer weer verrassen. De Lindeviltmijt parasiteert op bladeren van Lindes. De boom reageert daarop door te proberen deze mijten af  te stoten door de aanmaak van afstootweefsel in de vorm van Gallen. En dat is weer net wat die mijten willen: voedsel! Deze gallen trof ik aan langs Spartaterrein in Schollebos. Mijten zijn geen insecten maar spin-achtigen. Vele soorten insecten, mijten en schimmels veroorzaken ook Gallen in bladeren van bomen en planten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *