Zegt het voort!

blog archief

Waarnemingen en Werkzaamheden Schollebos

Drukke tijden.

Overleg met gemeente over revitalisatie van het Schollebos en over  het kappen van gevaarlijke bomen langs paden. Het grote revitalisatieproject wordt uitgesteld tot volgende winter: ook gemeente vindt  dat het nu hiervoor te laat is gezien het vroeg intredende voorjaar. De bomen die langs de paden omgevingsgevaarlijk zijn worden nu nog wel gekapt. SNC heeft met gemeente en uitvoerder (fa.Reijm) uitgebreide inspectie gedaan. Na ruggenspraak met gemeente heeft SNC ook zelf bomen gemerkt waarvan zij van mening is dat ze echt gevaar opleveren, maar ook welke gespaard moeten blijven.  Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt over o.a. de bescherming van de voorjaarsflora langs de bermen. Het kappen begint deze maandag in het oostelijk deel van het Schollebos (vanaf de Schollevaartseweg).

A.s. dinsdag een digitale vergadering met gemeente en andere “Schollebos-stakeholders” over de door gemeente gewenste oprichting van een “Stichting Vrienden van het Schollebos”. SNC is daar pertinent op tegen en zal dit ook duidelijk te kennen geven. Gemeente wil hiermee een soort feedback-overlegorgaan creēren om de wensen van belangengroepen aan te horen. Nou, SNC heeft in haar statuten 3 peilers: 1) Natuurbescherming en -ontwikkeling, 2) Natuureducatie en 3) Natuurvriendelijke Recreatie. Wat wil je nog meer? Wat gemeente nu voorstelt is dat een SNC-bestuurslid nu ook als bestuurslid in deze stichting moet gaan zitten: wat een onzin en bureaucratie in het kwadraat! NB: SNC is in het verleden onder die naam begonnen!! Laten we het omdraaien: SNC zou een extra bestuurslid verwelkomen die oog heeft voor door gemeente gewenste feedback zonder deze Kafkaeske ideeën. SNC is qua overleg constructief, maar niet manipuleerbaar. Het pseudo-idee dat deze nieuw op te richten stichting extra overheidssubsidies zou kunnen krijgen voor weet-ik-wat is niet valide: dat kan via SNC toch ook? Sterker nog: SNC staat niet alleen voor de natuur in Schollebos, maar voor heel Capelle! Kwestie van vertrouwen en wens tot samenwerking.

Aanleg nieuwe “Fruitpluk-plek“. In oostelijk deel van het Schollebos werden de eerste 14 van de 15 laagstamfruitbomen (5 appels, 5 peren en 5 stoofperen) geplant. De 15e mag wethouder Marc Wilson a.s. woensdag symbolisch planten. Onder de bezielende leiding van de recent ge-installeerde “stadsecoloog” (waarvoor SNC al jaren heeft gepleit) komen er nog een aantal hoogstamfruitbomen bij en struiken met eetbare bessen langs de rand van de nabijgelegen bosplantsoenen. Voor de gazons waarin deze bomen en struiken worden geplant wordt tevens een ecologisch maairegime vastgesteld (tijdstip van maaien en afvoer van maaisel). Als alles naar wens verloopt, wordt dit gebiedje een klein oerhollands landschapselement: fruitbomen, fruitstruiken en kruidenrijke gazons met als blikvangers Fluitenkruid en Raapzaad.  Het geheel draagt bij aan de biodiversiteit in Capelle. Prima initiatief!

 

Recente waarnemingen:

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Dit is echt de meest fraaie verzameling ooit in het Schollebos. Eigenlijk een herfstpaddenstoel, maar tja met zo’n zachte winters… Voor liefhebbers: zoek in NW-Schollebos.

 

 

 

 

 

Het ooievaarspaartje langs de ’s Gravenweg werd na tijdje afwezigheid weer gezien op hun nest waar ze al 3x gebroed hebben. Volgend broedsel staat vrijwel zeker vast! (foto Rob van Dorland).

 

 

 

 

 

 

De Cetti’s Zanger (zie vorige recente blogs) werd weer zingend waargenomen in Schollebos langs de Nieuwerkerkse Tocht (oostelijk Schollebos). Nou nog een vrouwlief voor een nieuwe broedvogel in Capelle..

 

 

One Response to Waarnemingen en Werkzaamheden Schollebos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *