Zegt het voort!

blog archief

Waar zijn de Soldaatjes??

In heel Capelle – en in Schollebos massaal – staat het Fluitenkruid in bloei.

Fluitenkruid (Anthriscus sylvestris). Vroeger wemelde het van Soldaatjes op deze bloemen, kleine rode langwerpige kevertjes, vaak parend. Nu op deze duizenden bloemen NIET EEN!  Geen flauw idee wat de oorzaak is, zo extreem zijn de klimaatsveranderingen nog niet is mijn idee. Het is wel een koude maand geweest, maar nooit meer die hoeveelheden als vroeger. Ga het navragen bij entomologische vereniging (insectenkunde).

 

 

 

Kleine Rode Weekschildkever (Rhagonycha fulva). Het meest voorkomende “Soldaatje” (familie Weekschildkevers = Cantharidae) dat op Fluitenkruid vroeger massaal te zien was. Nu nergens gezien… Eet nectar, maar ook  insectjes. 

 

 

 

 

 

Wel nu te vinden is de Roodkopvuurkever (Pyrochroa serraticornis). Lijkt veel op een “soldaatje”, maar behoort tot andere familie (Pyrochroidae = Vuurkevers). Ook de Zwartkkopvuurkever (Pyrochroa coccineae) komt voor in Schollebos en zoals de naam al zegt, het verschil zit hem in zijn koppiekleur. Leven van larven van andere kevers in vermolmend hout, echte roofkevers dus. Hoe schitterend is zo’n micro-ecologisch systeem en hoe belangrijk hierbij zijn de aangelegde houtrillen van gekapte bomen! Vroeger werd gekapt hout altijd afgevoerd: verlies van biodiversiteit en vastgelegd CO2. 

 

De laatste opvallende vogelwaarnemingen:

– Een derde Roek langs Algeraweg: begin van een kolonie? Zie vorige blogs.

– Diverse waarnemingen van Tuinfluiter in en rond Schollebos.

Tuinfluiter (Sylvia borin; foto Vogeldagboek.nl). Een onopvallend gekleurd vogeltje behorend tot de Grasmussen (Sylvia). Zijn luide zang is wel opvallend: het klinkt als een sterk versnelde merelzang dat verward kan worden met de zang van de Zwartkop. Als zomergast in Nederland broedend en voornamelijk overwinterend in Afrika. In Capelle slechts spaarzame waarnemingen.

 

 

 

 

 

Zomertaling (Spatula querquedula) in Hitland. Net als vorig jaar spotte Frank Oling  deze nu ook weer in Hitland-Zuid. Een in Nederland zeldzame broedvogel.Tot nu toe geen broedresultaten vastgesteld in Hitland en mogelijk slechts een doortrekker, maar Hitland zou als broedgebied zeker geschikt zijn. Zomergast en overwinterend in Afrika.

 

 

Langs Spartasportvelden o.a. bloeiende Gelderse Roos , Mispel Egelantier Meidoorn. Genieten.

Tot slot: in Schollebos nieuwe plant ontdekt:

Franjekelk (Tellima grandiflora). Een verwilderde tuinplant met neiging tot invasiviteit. Toch maar verwijderen?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *