Zegt het voort!

blog archief

vijf!

Vorige week. Tijdens mijn dagelijkse ronde Schollebos neem ik vaak het wandelpad langs de Sparta-sportvelden mee. Er werd weer druk geoefend met golfen. Regelmatig liggen er meer dan 1000 golfballetjes op het veld en soms ook net iets verder op het wandelpad en de bosjes. Niet verwachtend daarom iets interessants te zien qua vogels, werd ik compleet verrast: er vlogen maar liefst 5 Groene Spechten op die samen langs de bosschages in het net gemaaide gras aan het foerageren waren. Vrijwel zeker een paartje met uitgevlogen jongen.

Groene Specht (Picus viridus) is eigenlijk niet echt een vogel van onze omgeving. Zijn menu bestaat voornamelijk uit mieren, die hij in naaldbossen volop aantreft in mierenhopen. Toch heeft deze mooie vogel zich ook weten aan te passen in stedelijk milieu, waar hij vooral zijn voedsel zoekt op kort gemaaide grasgazons (mieren en andere insecten). Ik heb er zelfs ooit 1 gezien (wel in buitenland) die langs een stoep mieren liep te snappen. In Capelle al jaren een broedvogel in Schollebos, maar ook frekwente waarnemingen o.a. in Wegelingpark, Slotpark en langs IJssel. Het is ondanks zijn aanpassing aan stedelijk milieu een heel schuwe vogel. Zodra hij een mens bespiedt, neemt die de benen en vliegt naar een boom om zich achter de stam te verschuilen. Wel is hij regelmatig te horen met zijn karakteristieke geluid: een soort “hinnikend gelach” van een paard, is een onmisbaar geluid.

 

 

 

Oeverzwaluw (Riparia riparia; foto Louis Weterings). In de Eendragtspolder is een kunstmatige oeverzwaluwwand gebouwd met daverend succes zoals op deze foto is te zien. Zoals de naam zegt is het een echte zwaluwsoort (familie Hirundididae) die – in kolonievorm – broedt in gegraven holen langs zandige oevers. Maar ook kunstmatige oevers versmaden ze niet. Gemeentes en ondernemers zijn vaak “als de dood” voor deze fraaie zwaluwtjes, want als er ergens een flink hoge zandhoop ligt voor gebruik in de bouw, zijn ze vaak de dupe: als oeverzwaluwen deze ontdekt hebben en er een kolonie stichten komen alle bouwwerkzaamheden stil te liggen. In Capelle geen broedende oeverzwaluwen, maar paar jaar geleden wel bijna: langs de IJssel op grens Capelle/Nieuwerkerk is een steile oeverwand. Daar heeft een grote kolonie gebroed. Nu niets meer en oorzaak onbekend.

 

 

 

 

Brede Wespenorchis (Epicactus helleborine). SNC had na jaren soebatten afspraken met gemeente gemaakt over het maaien van delen in het Schollebos waar inheemse orchideeen groeien. Eindelijk ging dat 2 jaar goed, maar nu dus weer niet: alle groeiplaatsen zijn nu recent gemaaid, waardoor deze prachtige orchidee in Capelle weer dreigt uit te sterven. Wij zullen opnieuw proberen om de gemeente te bewegen een ecologisch maairegime te gaan hanteren! Deze orchidee bloeit pas in juli-september en nu maaien is dus catastrofaal. We moeten dus weer van voren af aan beginnen, maar bij gebrek aan ecologische kennis van onze gemeente blijft het vooralsnog een Sisyphustaak voor SNC.

 

 

3 Responses to vijf!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *