blog archief

Van alles

Weergaven: 84

Ik had deze lange blog al bijna klaar, maar gisteren iets bijzonders ontdekt waarmee ik toch maar ga beginnen: een nieuwe, echt zeldzame plant in Schollebos.

Roze Look (Allium roseum). Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa, Balkan en Noord-Afrika. Mogelijk verwilderd. Weer een uiensoort erbij naast Daslook, Driekantig Look, Armbloemig Look en Kraailook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is er weer hard gewerkt.

4 Mei met vrijwilligers reuzenberenklauwen gestoken in Schollebos. Jurriaan (met bosmaaier) kreeg later wel paar – gelukkig maar kleine – blaren op zijn armen (tja niet bedekt).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de berenklauwwerkzaamheden trof ik op het blad van Ridderzuring deze parende Zuringwantsen aan (Coreus marginatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Mei was de vlindertuin weer aan de beurt: bramen verwijderen, riet en gras afmaaien en afhooien. Het was warm. Anton en ik zaten hier even uit te rusten (foto van Jurriaan) hetgeen voor Jurriaan aanleiding was voor het nasturen van de volgende foto met als tekst “ik moest hier aan denken”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwartkopvuurkever (Pyrochroa coccinea). In mijn vorige blog had ik de Roodkopvuurkever als waarneming gemeld en ook vermeld dat ook deze in Schollebos voorkwam. Prompt enkele dagen erna betrapte ik er een. De larven leven enkele jaren in rottend hout en eten daar larven van andere insecten. De volwassen kevers eten vooral stuifmeel en ook wel andere plantendelen. Gezien het nieuwe  beleid om alle gekapte bomen te laten liggen zal deze soort waarschijnlijk toenemen.

 

 

Zwartpootsoldaatje (Cantharus fusca; ook wel Donker Soldaatje of Gewone Weekschildkever genoemd). Is een soort uit de familie Soldaatjes (Cantharidae) in Nederland met zo’n 50 soorten. Heel algemeen en vaak te zien op schermbloemigen  (Fluitenkruid e.a.). Eten kleine insecten en plantenscheuten.

 

 

 

Landkaartje (Araschnia levana). Een bijzonder dagvlindertje dat in onze omgeving niet vaak gezien wordt. Deze ontdekte ik in Hitland-Zuid, maar is ook in Schollebos wel waargenomen. Op de foto is de voorjaarsvorm te zien. De nakomelingen van deze voorjaarsgeneratie (de zomergeneratie) zien er heel anders uit.

 

 

 

Landkaartje, zomergeneratie. Nu nog niet te zien.

Dit verschijnsel van verschillen in generaties heet Seizoensdimorfie. De nakomelingen van de zomergeneratie overwinteren als pop. De  waardplant, waarvan de rupsen leven, is de Grote Brandnetel. 

 

 

 

Ooievaars: heb twijfels over de broedresultaten. Langs ’s Gravenweg in Capelle geen tekenen van nageslacht. De 2 nesten zijn soms verlaten of er is alleen 1 ooievaar staande te zien (niet meer broedend in zit). Op het nieuwe nest in Schollebos zit nog wel 1 ooievaar te broeden. De broedtijd is ongeveer 32 dagen, maar pas na 2e ei wordt er gebroed. Als er na 5 weken geen jongen zijn, moet het broed als mislukt beschouwd worden. De enige hoop die er nog is, is dat pasgeboren jongen nog niet direct te zien zijn, dus houden we het op 6 weken. Langs ’s Gravenweg net voorbij de Roode Leeuw is wel succes te zien.

Dit nieuwe (4e !) nest wel resultaat. Net 1 koppie boven de nestrand te zien (foto Yvonne Commijs).

 

 

 

 

 

 

In Hitland waarnemingen van Nachtegaal, Bosrietzanger, Spotvogel, 4 Purperreigers, 2 Bruine Kiekendieven, 2 Grutto’s, Boomvalk.

 

Blauwalg. Ook dit jaar gaat SNC bij het Hondenstrandje in Schollebos het water testen op Blauwalg. De gemeente heeft een waarschuwingsbord geplaatst dat met een slotje kan worden geopend indien blauwalg is aangetoond. SNC beheert het sleuteltje. Door de opwarming van het klimaat met steeds nieuwe warmterecords is het risico op blauwalg groot (laatste 3 jaar steeds aanwezig). SNC heeft dit in overleg met gemeente op zich genomen omdat noch de gemeente, noch het waterschap zelf wil testen (Schieland test alleen officiële zwemwateren). Blauwalg is giftig voor honden, maar ook voor kinderen die vaak met hun honden daar spelen (vandaag nog!). Gemeente vergoedt wel de kosten.

 

Commotie “Strontvijver” Schenkel. In de wijk Schenkel is een grote vijver die diende voor opvang van rioolwater als de riolen de afvoer van hemelwater niet meer aan konden. Vandaar de door bewoners gegeven naam “Strontvijver”. Voor zover ik weet gebeurt zulke overstort niet meer. Gemeente is vorige week begonnen om daar Natuurlijke Oevers aan te leggen: beschoeiingen werden verwijderd en er wordt een oevertalud gemaakt waar kokosmatten met oeverplanten worden aangelegd. Op zich een prachtig initiatief waar SNC helemaal achter staat, maar…. niet doen tijdens het broedseizoen!! Paar maanden eerder in winter of later in najaar kon toch ook?? Bestaande oeverbegroeiing (o.a. riet) werd volledig verwijderd. Soorten die daar voorkomen zijn o.a. Kleine Karekiet, Cetti’s Zanger en Winterkoning. Wordt wel een itempje in komend overleg.

 

One Response to Van alles

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *