blog archief

Van alles

Hits: 134

Onze 2e Lente-excursie op 29 april. Een matige opkomst, we hadden als pensionado’s niet in de gaten dat het viel in de voorjaarsvakantie, een leermomentje dus. Desalniettemin zo’n 15 enthousiaste deelnemers. Volop bloeiende Daslook en andere Stinseplanten, luid zingende Cetti’s Zanger en tot mijn verrassing eindelijk weer een Wijngaardslak.

Wijngaardslak (Helix pomatia; foto Martin den Boer).

Oorspronkelijk een Zuid-Europese soort, maar inmiddels ook in Nederland op diverse plaatsen. Zeldzaam en beschermd. Grootste Europese landslak en door sommigen als delicatesse beschouwd (“Escargots”), maar voor mij (ooit 1x geproefd) niet meer dan een stugge gombal waarbij de knoflooksaus het moet doen. In Schollebos nabij Capelse Manege en Spartasportvelden ooit een flinke populatie (tellingen van volwassen exemplaren van meer dan 50). Bij aanleg van Spartavelden werd belangrijkste bosplantsoen waar ze voorkwamen in de winter verwijderd. De wijngaardslak overwintert ondergronds tussen het wortelgestel van de bomen. Exit wijngaardslak dus. Door SNC toen nog gekweekte exemplaren uitgezet, maar met tot nu toe nog weinig resultaat. Af en toe 1 of 2 exemplaren per jaar waargenomen, ook nu dus weer. Hoop voor de toekomst dus. Voordeel: slakken zijn hermafrodiet (zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen), dus als 2 elkaar ontmoeten altijd raak!

 

Bunzing (Mustela putorius).

Ook een triest berichtje: Franklin Lemmob trof in de wijk Schollevaar deze dode Bunzing aan. Waarschijnlijk aangereden. Lid van de Marterfamilie en een fel roofdier. Pakt gerust een flink konijn. Nauw verwant aan de Fret. Als troost de wetenschap dat de Bunzing het goed doet in Capelle gezien het aantal verkeersslachtoffers (het is voornamelijk een nachtdier, dus geen waarnemingen overdags). Door SNC destijds een paartje uitgezet in Schollebos nadat ze door een opvangcentrum waren gered (1 ervan in wijk Schollevaar gered).

 

 

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus).

 

In Hitland werden diverse bijzondere meeuwensoorten waargenomen zoals deze Zwartkopmeeuw (geen Kokmeeuw dus!). In Nederland schaarse, maar in aantal toenemende broedvogel. SNC op expeditie op golfbaan Hitland om mogelijk broedgeval te spotten, helaas zonder resultaat.

Wel werden later een Pontische Meeuw (Larus cacchinans), een zeldzame wintergast, en een Geelpootmeeuw (Larus michahellis), een broedvogel van Zuid-Europa in/om Hitland waargenomen. In Hitland komt recent ook de Ree voor (vastgelegd op bewegingscamera’tain’tgeplaatst door directeur Ton Aker).

 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus; foto Rob van Dorland). “Karekiet, karekiet, karekietkietkiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet”. Een late terugkomer uit Afrika is ook weer terug. Klein rietvogeltje dat broedt in oud riet. Voornamelijk te spotten als het mannetje onder in het riet zit te zingen, zien doe je ze moeilijk. Rob presteerde het desondanks om hem op camera vast te leggen. Wordt vaak slachtoffer van de Koekoek die haar eieren in karekietennesten legt (1 ei per nest). 

 

 

Gemeente heeft Kenniscentrum Insecten (EIS) opdracht gegeven om het bijenbestand in Capelle te onderzoeken (tellen van wilde bijensoorten en honingbijen) met als zwaartepunt Schollebos. Expert Johan t Bosch van EIS is deze zomer dan ook regelmatig te zien in Schollebos. Dit om meer te weten te komen over eventuele competitie tussen Honingbij en wilde bijensoorten (er bestaat daar landelijk discussie over). In een werkgroep zullen later de bevindingen geëvalueerd worden (SNC, Ambrosiusgilde,  Natuur en Milieu-educatiecentrum “Hooiberg”, Gemeente). Johan is blij met onze inbreng qua onderzoekslocaties. In de Vlindertuin, die hij niet wist te vinden, constateerde hij direct al 3 of 4 bijensoorten.

 

Populierenpijlstaart (Laothoe populi; foto Rob van Dorland).

Een grote nachtvlinder (3-4,5 cm) en overdags dus in soort slaapstand. Algemeen en ook in Schollebos eerder waargenomen. Kleur bruinig of grijzig. Belangrijkste waardplant (waar eitjes op worden afgezet) zijn populierensoorten, maar soms ook wilgensoorten. Overwintert als pop ondergronds. De rupsen van pijlstaartvlinders hebben op hun achterlijf een doornachtige pijl, vandaar hun naam.

 

Tussen ’s Gravenweg en Rijkevorselweg  is een paar jaar geleden een 2e ooievaarspaal geplaatst Dit jaar voor het eerst in bezit genomen door een nieuw ooievaarspaar. Nu 2 paartjes aan het broeden! Zoals altijd zijn broedresultaten altijd mede afhankelijk van het voedselaanbod en in dit geval dus van het ecologisch in stand houden van het restant van het slagenlandschap tussen ’s Gravenweg en Rijkevorselweg. Ook al heeft gemeente dit slagenlandschap als ecologische hoofdstructuur vastgesteld, staat dit onder druk door woningbouwwensen. 

 

Komende zaterdag 6 mei gaan we met vrijwilligers weer Reuzenberenklauw bestrijden in Schollebos. Eigenlijk een overheidstaak (EU-wetgeving!). Weliswaar een prachtige plant, maar gevaarlijk; het is een invasieve exoot (woekert ten koste van inheemse soorten) en na huidcontact in combinatie met zonlicht ontstaan enorme blaren die gaan zweren. Wilt u meedoen? Kom dan aanstaande zaterdag om 13.00 uur naar pannenkoekenhuis Schollebos. Lange broek, dichte schoenen, lange mouwen en handschoenen aanbevolen.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *