Zegt het voort!

blog archief

Update

Al weer even niets van me laten horen, maar wil niet zeggen dat wij als SNC hebben stilgezeten. Een lange aflevering dus nu.

Veel energie besteed aan overleg met gemeente over de invulling en realisatie van het nieuwe maaibeleid (Ecologisch Maaien). Gemeente ontvangt nu 4 jaar lang provinciale subsidie (40.000 euro per jaar) om nu ecologisch te gaan maaien. Dit houdt in dat de Ruige Gazons 2x per jaar gemaaid worden (was nu al zo), maar nu met Afvoer van Maaisel. Lijkt simpel, maar is het niet. Bij ècht ecologisch maaien moet rekening worden gehouden met het tijdstip van maaien (om bloeiende planten te ontzien), binnen hoeveel tijd het maaisel – na droging – moet worden afgevoerd, het materieel waarmee dit allemaal gebeurt en waar uitzonderingen moeten worden gemaakt. Dit seizoen was een drama, niets klopte, veel bloeiende planten weggemaaid (o.a. bijna alle Orchideeën) en langs natuurlijke oevers niet gemaaid, maar geklepeld (= fijngehakseld) en ook ten koste van bloeiende flora. Gemeente heeft excuses aangeboden en verbetering beloofd. SNC heeft een onderbouwd advies ingediend hoe Ecologisch Maaien het best geïmplementeerd kan worden in gemeentebeleid, aanbesteding en controle op uitvoering. Uiteindelijke doel is door Ecologisch Maairegime de bodem te verschralen (minder voedselrijk maken) om woekeraars als brandnetel en kleefkruid geen kansen te geven en andere belangrijke flora te bevorderen. En hoe gek het voor veel mensen mogen klinken: SNC wil niet àlle brandnetels kwijt! Brandnetel is de waardplant van 7 dagvlindersoorten die hier voorkomen! Ecologisch maaien is dan ook MAATWERK! Na alle beginfouten heeft gemeente nu een bestek aangemaakt waar de uitvoerder (nu firma Reijm) zich aan moet gaan houden en SNC mee kan leven. 

Ook is er een afspraak gemaakt met gemeente om de Vlindertuin te maaien. Normaliter zou SNC dit zelf doen met vrijwilligers, maar dat is om diverse redenen dit seizoen niet gelukt. Na wat strubbelingen is gemeente hier toch mee akkoord gegaan (NB: Vlindertuin blijft gemeentegrond en is oorspronkelijk een idee van gemeente zelf geweest, waar SNC haar medewerking aan heeft verleend om die te onderhouden; SNC-vrijwilligers hebben vele uren werk verzet en SNC heeft voor bijna 1000 euro geïnvesteerd in zaaigoed en materieel). Ik word door sommige mensen wel eens gevraagd of die vlindertuin wel wat wordt. Wel, wij hebben een 5-jarenplan daarvoor. Toch al leuke succesjes: Yvonne Commijs maakte recent deze foto’s van niet alledaagse vlinders in de Vlindertuin (waarvoor onze dank!):

Icarusblauwtje (Polyommatus icarus). Een vertegenwoordiger van de heel grote familie Lycaenidae. Op zich algemeen, maar toch ook weer niet alledaags. Veel waardplantsoorten. 

 

 

 

 

Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas). Ook familie Lycaenidae). Waardplanten vooral Zuringsoorten (Rumex). Ook deze algemeen, maar zeker niet hier alledaags.

 

 

 

 

Watercompensatie. Gemeente gaat oude bebouwing op hoek Capelseweg-Bermweg slopen en herinrichten met grondgebonden woningen en een appartementencomplex. Op zich heeft SNC hier niets op tegen, integendeel: oud beton en steen wordt vervangen door nieuw beton en steen en als de toekomstige bewoners groenrijke tuinen inrichten is het alleen maar een verbetering. Slechts 1 probleem: voor de realisatie moet een sloot gedempt worden en Hoogheemraadschap stelt als eis dat dit gecompenseerd moet worden. SNC is pertinent tegen het voorstel van de projectontwikkelaar waarbij een flink bosplantsoen in Schollebos gekapt moet worden. Na uitgebreid onderzoek heeft SNC een uitstekend alternatief ingediend dat zelfs de biodiversiteit ten goede komt. Hier moet binnenkort verder overleg worden gevoerd. Wordt vervolgd dus.

Groot Avondrood, rups (Deilephila elpenor). Deze rups (pinkgroot en -dik) kroop in mijn voortuin (Capelseweg) op de grinttegels. Voorzichtig naar achtertuin verplaatst waar diverse waardplanten staan. Zie vorige blog voor afbeelding vlinder. Is een pijlstaartrups, maar het pijltje op het achterlijf is erg klein zoals op foto te zien is. Diverse waarnemingen inmiddels die wijzen op een vaste aanwezigheid.

 

 

 

 

 

 

SNC heeft recent een Zwaluwwerkgroepje gevormd samen met Stadsvogelconsulent van de Vogelbescherming (Marcus Breet) en Eric Stockx (lid KNNV en aspirantbestuurslid SNC). Doel: bevorderen van bestanden van Huiszwaluwen (Bermweg-oost), Boerenzwaluwen (Capelse Manege), Gierzwaluwen (heel Capelle) en Oeverzwaluwen (langs de IJssel). Zwaluwenbestand neemt drastisch af (te weinig insecten, bouwvoorschriften, gebrek aan klei voor nestbouw). Werkgroep gaat in gesprek met huizenbezitters, Capelse Manege, Gemeente, Havensteder, Rijkswaterstaat, e.a. Als u deze werkgroep actief wilt ondersteunen neem dan contact op met SNC!

 

Meeldauwlieverheersbeestje (Halyzia sedecumguttata; foto Martijn Sterk). Zomaar in je huiskantoortje aan Capelseweg. Er zijn zo’n 600 soorten lieverheersbeestjes wereldwijd (familie Coccinellidae). Oranje-achtige kleur met 16 witte vlekken.Een niet algemene soort.

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: herfst komt eraan, maar paddenstoelen en zwammen zijn er het hele jaar door. Twee vertegenwoordigers van de orde Kernzwammen (Sphaeriales) zijn nu in volle glorie te bewonderen:

 

Esdoornhoutknotszwam (Xylaria longipes). Langs voetpaden in bosdelen op dode stammen van esdoorns en essen. Enkele cm hoog.

 

 

 

 

 

 

Kogelhoutknotszwam (Daldinia concentrica). Zwarte knolvormige, gladde zwammetjes op dode stronken van vooral essen.

 

One Response to Update

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *