Zegt het voort!

blog archief

Toekomst Schollebos

Het Schollebos. De grootste natuurparel van onze gemeente. Een kleine 100 hectare groot (200 voetbalvelden!). Aangelegd begin jaren 80 van vorige eeuw door de toenmalige Heidemaatschappij volgens het Engelse Parkconcept: bospercelen, gazons en waterpartijen, ieder ongeveer 1/3e deel en toegankelijk via kronkelende voet-, fiets- en ruiterpaden. Recreatie in natuurlijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

Oorspronkelijk een verwaarloosde veenweide met volop patrijzen, jagende velduilen, kluten, e.a. Voor de aanleg van o.a. Wijk Schollevaar (Capelle) en Zevenkamp (Rotterdam) was veel zand nodig en liefst van zo dichtbij mogelijk in verband met de kosten. Dat zand zat diep in de Zevenhuizerplas onder een dikke kleilaag. Die klei werd dus eerst afgegraven en moest men kwijt: die werd dus gedeponeerd op die oude veenweide.

Vervolgens werden bospercelen geplant met als dominerende soort de Es (1/3 deel van aangeplante bomen). Ook werden snelle groeiers (Populieren) aangeplant om snel een groen bosbeeld te krijgen. Deze hadden na circa 10 jaar weer verwijderd moeten worden (“Wijkers“) om toekomstbomen (“Blijvers“) meer ruimte en zon te geven. Tegelijkertijd had dan de eerste Dunning moeten plaatsvinden. Bij de aanleg van een bos worden altijd meer bomen geplant dan uiteindelijk nodig voor een goed bosverband. Met tussenposes van 5 jaar worden dan 3 dunningen uitgevoerd. Helaas begon men pas ruim 20 jaar na aanplant met het verwijderen van de populieren en de eerste dunning, wat gepaard ging met bruut geweld, wat ook grote schade aanbracht aan de Blijvers.

Wat men bij de aanleg van het Schollebos zich kennelijk ook niet gerealiseerd heeft is dat die kleilaag slecht regenwater doorlaat en dat door de verhoogde druk de onderliggende veenlaag  steeds verder inklinkt. Omdat het Waterschap het waterpeil in deze polder constant houdt, komen de bomen door die inklinking steeds meer met hun wortels in het water te staan, en daar houden de meeste boomsoorten niet van. Wortels gaan rotten en de bomen wortelen niet meer de diepte in voor een goede verankering, maar gaan hun wortels vlak onder het maaiveld verspreiden, waardoor zij sneller omvallen, zeker bij een storm(pje).

Eerder hebben we gezien dat daardoor een bosbestand met louter Abelen (enkele honderden bomen van 25 meter hoog!) werd gekapt omdat dat bosdeel niet meer levensvatbaar was. Herplant is nog steeds niet gebeurd. 

 

 

 

 

 

Op steeds meer plaatsen in het Schollebos zien we dan ook flinke waterpartijen in bosdelen ontstaan, wat mij verleidt tot de uitspraak: Schollebos wordt een soort “Capelse Everglades“. Verlaging van de grondwaterstand door het Waterschap is geen optie, omdat dan de heipalen van de huizen in dat peilgebied gedeeltelijk droog komen te staan en gaan verrotten (paalrot).

 

 

 

Verder lijden alle Essen (1/3e deel van bomenbestand!) aan de Essentaksterfte: vrijwel alle essen gaan daar op den duur dood aan. Met de laatste 3 stormen in februari is dat duidelijk te zien: tientallen al zieke essen zijn neergegaan. SNC vreest ook dat vele Esdoorns het niet zullen overleven: er zijn al 2 dode, grote solitaire esdoorns gekapt, maar andere esdoorns vertonen al loslating van schors vlak boven de grond. 

 

Gemeente is er nu eindelijk van doordrongen dat het echt niet goed gaat met het bosbestand van Schollebos. Samen met o.a. SNC en externe bureau’s wordt gezocht naar een oplossing om het Schollebos te redden. Er liggen concepten, maar een definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

De visie van SNC: de bospercelen gelijdelijk omvormen tot een gevarieerd bosbestand (geen monocultures) met boomsoorten die tegen natte voeten kunnen en ook bestand zijn tegen opwarmend klimaat. Een 5- of 10-jarenplan waarbij “slechte” bomen geleidelijk worden gekapt en worden vervangen door andersoortige boomsoorten. Geen grootschalige kaalkap dus! SNC heeft dit plan met een lijst van geschikte boomsoorten al ingediend bij de gemeente.

Recreatie in zo’n Parkbos is natuurlijk ook belangrijk. Vanaf de aanleg was het centrum van Schollebos bestemd voor “Intensief recreatief gebruik” (Evenementenweide, skatebaan, peuterspeelplek, Ravottia, spraypark, calisthenics, fietscrossbaan). Rondom was bestemd voor Natuur en “Extensief recreatief gebruik” (rust, wandelen, genieten van de natuur). SNC is zeker niet tegen recreatie, maar wel voor Natuurvriendelijke Recreatie (geen Pretpark dus!) en wil deze status quo behouden. In het verleden waren er zelfs megalomane ideeën in de politiek alsof het Schollebos vergelijkbaar was met Kralingse Bos 5x zo groot, Amsterdamse Bos  9x zo groot en Central Park in New York nog groter: Grote Vijver uitbreiden tot aan Capelseweg, huizen daar slopen, aanleggen van  zwemstrand en een “Echt” strandpaviljoen/restaurant met “Klasse”.  Lieve politici: dit is niet te vergelijken! De recreatieve functie van het Schollebos is daarvoor veel te beperkt als we tenminste ook Natuur, Ecologie en Biodiversioteit willen koesteren en heeft zijn grenzen bereikt. 

Enquete Schollebos: Gemeente houdt een enquete over de wensen van Capelse burgers  ten aanzien de de toekomst van het Schollebos. U hebt daar al van SNC  via facebook bericht gekregen met het verzoek om deze in te vullen. Wellicht kan deze toelichting u helpen om de juiste antwoorden in te vullen. Daar zou SNC heel gelukkig mee zijn. Laten we de nalatigheid van de Capelse politiek maar vergeten en vergeven en laten we dit nieuwe reveil stimuleren. Deel dit ook met uw connecties op social media, wij rekenen op u. Link naar de enquete: https://nl.research.net/r/schollebos

Tot slot: eindelijk probeert gemeente ook werk te maken van een ecologisch maaibeheer (maaien en afvoeren maaisel) in het Schollebos. Gemeente krijgt daarvoor gedurende 4 jaar subsidie van de provincie. Maar tja: wat na die vier jaar? Gaat om 20.000 euro per jaar om maaisel af te voeren. Is toch peanuts op gemeentebegroting??

 

4 Responses to Toekomst Schollebos

 • tanya smiley says:

  schollebos moet blijven zoals hij is. niet veranderen. wel meer straatverlichting op de fietspaden. want ’tain’tavonds winters daar fietsen is best gevaarlijk. maar verder niets veranderen. zeker geen huizen. want de mensen moeten ook rust kunnen vinden.

 • Elly Hoogerwerf says:

  Duidelijk verhaal Ruud, Ben ook voor diversiteit en duurzaamheid in beplanting. Laten we dit prachtig stuk natuur behouden en goed onderhouden! De enquete had ik natuurlijk al ingevuld.

 • Riet Okhuijzen says:

  Goed geschreven Ruud, enquête al ingezonden naar de Gemeente.

 • M.G. Rorai says:

  Zeer goede langetermijnvisie rekening houdend met de klimaatverandering, een rustpunt in deze drukke omgeving. Ook brommers en snorfietsen weren uit het bos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *