blog archief

Stroeve Lente en druk

Bezoeken: 150

Lente is al begonnen, maar het gaat met horten en stoten. U kent de spreuken wel: Maart roert zijn staart en April doet wat het wil. Nou dit jaar klopt dit wel: de ene keer 16 graden met vroeg ontwaakte vlinders en ontluikende voorjaarsflora, een andere keer 7 graden met bijna vorst aan de grond met een noodrem voor deze vroege vlinders en voorjaarsflora. Toch gaan we nu echt de lente tegemoet.

 

Zwartkop (Sylvia atricapilla). Sinds een week zijn de Zwartkoppen weer alom aanwezig in Schollebos, terug van hun overwinteringsgebieden in Zuid Europa en luid en melodieus zingend. Soms ook hier enkele overwinterende exemplaren.

 

 

 

Veel vogels zijn druk in de weer met baltsen, paren en broeden. Toch nog wachten op terugkeer van o.a. Kleine Karekiet, Visdief, Koekoek, Huis- en Gierzwaluw. Altijd spannend!

 

Cetti’s Zanger (Cettia cetti). Via onze waarnemingsappgroep zijn nu vrijwel zeker 2 territoria van de Cetti’s Zanger in Schollebos vastgesteld. Of dit tot broedresultaten gaat leiden is afwachten. Wel een bewijs dat deze Zuid-Europese nieuwkomer zich hier volledig thuis voelt. Is een standvogel: hele jaar blijvend.

 

 

 

 

Armbloemig Look (Allium paradoxum). Aangeplant (?) en zich snel verspreidend langs “strontpad” in Schollebos (noordkant Nieuwerkerkse Tocht oost-schollebos). Nu volop in bloei. Een van de uiensoorten in Schollebos naast Daslook, Driekantig Look en Kraailook (“Look”= Ui). Daslook (massaal aanwezig) staat op enkele plaats in bloei en volop in knop. Helaas weer chinese dametjes die boodschappentassen vol daslook afsnijden. Is verboden (Boswet).

 

 

 

Padden en Salamanders keren weer terug naar het water (overwinteren op land onder stenen, in grondholen, e.d.).

Na de kap van vele zieke en dode Essen in Schollebos, zijn nu door gemeente 50 nieuwe bomen geplant. In betreffende gebied zijn ook nieuwe struiken geplant. SNC heeft ook een en ander geplant (bosroos en wilde appel).

 

De kapkunstenaar heeft ook deze gemaakt (naast Schollevaartseweg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke activiteiten:

Voorbereiding Schollebosexcursie 29 april, verzoek excursie Hitland, voorbereiding bestrijding Reuzenberenklauw in Schollebos met SNC-vrijwilligers (6 mei), deelname gemeentelijke Groenmarkt (11 mei), deelname Dag van het Park (24 en 25 juni), kunstnesten voor Boerenzwaluw Capelse manege, opstarten Scholeksterproject, overleg Rijkswaterstaat (oeverzwaluwwand, beverburcht), ontwikkelen digitaal beheersplan gazons en bestrijding invasieve exoten, moerasplanten bestellen en planten in Schollebos, vragen aan gemeente over Wegelingpark en gebiedje naast Oude Laantje en nog wat meer. Uitgebreide kennismaking met nieuw potentieel bestuurslid SNC; gaat zeker lukken, later meer info.

In een volgende blog het verhaal van Marjolein (vrijwilligster SNC in Zwaluwwerkgroep) over Gierzwaluwen in Schenkel.

Ondersteunt u de doelstellingen van SNC, deel die dan met anderen om ons draagvlak nog verder te vergroten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *