Zegt het voort!

blog archief

Stiekemerd

Rob van Dorland wist deze stiekemerd op foto vast te leggen.

Waterral (Rallus aquaticus). Al jarenlang in Schollebos aanwezig, vrijwel zeker als broedvogel (zomer- en winterwaarnemingen). Is een schuwe vogel van riet en andere dichte oeverbegroeiing. Een soort broertje van de Waterhoen (“Waterkip”) maar met een lange rode snavel. Mogelijk tenminste 2 broedparen. Deze foto gemaakt langs de “Grote Vijver” in Schollebos. Andere waarnemingen langs de Nieuwerkerkse Tocht (mid-Schollebos). Vanwege hun schuwheid en verborgen leefwijze worden ze eerder waargenomen door hun zeer aparte geluiden, o.a. een keihard geschreeuw, lijkend op een schreeuwend speenvarken. Ik herinner mij de schrikreactie van een passerende vrouw, die dacht minstens dat er een kind werd verkracht. ’s Winters meer kans om ze te zien langs oevers.

Rob spotte ook vroege vlindersoorten: 21 maart Kleine Vos en 22 maart Gehakkelde Aurelia. Beide vlinders overwinteren als volwassen vlinders.

 

 

One Response to Stiekemerd

  • John Renirie says:

    Een update van het aantal op corona positief geteste mensen kun je dagelijks op internet zien bij het ministerie van volksgezondheid. Wordt per gemeente om 14:00 uur bijgewerkt. Dat volgen is handiger dan er een blog over schrijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *