blog archief

Over ons

Weergaven: 417

Bestuur

SNC bestaat uit vier bestuursleden met verschillende achtergronden, maar met een gemeenschappelijk doel: zich inzetten voor de natuur in en om Capelle.

 

 

 

 

 

 


 

   

 

 

 

Ruud Sterk Anton Roeloffzen Eric Stockx Jurriaan Koot John Renirie
Voorzitter
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid Secretaris, Penningmeester

Uiteraard hebben alle bestuursleden een sterke binding met de natuur en beschikken zij samen over een uitgebreide kennis ervan. Daarnaast weet het bestuur zich ondersteund door een uitgebreid netwerk van deskundigen die belangeloos adviseren op allerlei gebied (flora, fauna, bodem, water, ecologie, juridisch gebied, enz.) en vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken (excursies, inventarisatie projecten, nestkasten projecten, website beheer, enz.).

foto van Ruud: Ton Schuring/Capelle.tv

 

Ontstaan
 
Eigenlijk een heel simpel verhaal: een toevallig treffen van een aantal mensen in het Schollebos, die zich ergerden aan “onderhouds maatregelen” in het Schollebos, die een aanslag betekenden op de natuur: kap van ‘Aalscholver-rustbomen’, verstoring broedplaats van IJsvogel en grootschalige kap van populierenbos. Het moest beter kunnen! Deze mensen trokken bij de gemeente aan de bel na het verzamelen van protest handtekeningen en vormden een natuurgroep: “Vrienden van het Schollebos”. Dit leidde tot de oprichting van onze stichting “Natuurvrienden Capelle a/d IJssel e.o.