blog archief

Sneltrein

Weergaven: 148

Het gaat hard nu. Lente komt met de sneltrein. Altijd leuk om “De Eerste” te zien van een nieuwe lente. Ga erop uit en ontdek zelf! Bloeiers afgelopen week in Schollebos:

Klein Hoefblad (Tussilago farfara). Paar weken terug een enkel bloeiend exemplaar, maar nu weelderig bloeiend. Familie Asterachtigen (Asteraceae). Bloeiend met rechtop gerichte bloemhoofdjes, uitgebloeid met knikkende hoofdjes, maar als de zaden gerijpt zijn gaan de hoofdjes weer rechtop staan zodat de wind vat krijgt op de zaadpluizen. Uitgekiend toch? Wordt door natuurvolgers beschouwd als echt een van de eerste lentebodes.

 

 

 

 

Speenkruid (Ficaria verna). Nu massaal in bloei komend. Familie Ranonkelachtigen (Ranunculaceae). “Speenkruid” vernoemd naar de ondergrondse wortelknolletjes die lijken op tepels (speen = tepel). Na de bloei verdwijnt alles behalve de wortelknolletjes om in volgend voorjaar weer te verschijnen.

 

 

 

 

 

 

Bosanemoon (Anemone nemorosa). Ook Ranonkelfamilie. Hier aangeplant als Stinseplant, maar is ook inheems. Bosranden langs voetpaden.

 

 

 

 

 

 

Oosterse Sterhyacint (Scilla siberica). Klein, maar wonderschoon. Slechts op enkele plaatsen. Aangeplant als Stinseplant of verwilderde tuinplant. Aspergefamilie. Bosranden langs voetpaden.

 

 

 

 

 

 

 

Gewone Dotterbloem (Caltha palustris palustris). Ook een Ranonkelsoort. Langs natte oevers. Door SNC o.a. aangeplant in westelijk deel van Schollebos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingerhelmbloem (Corydalis cheilanthifolia). Aangeplant als Stinseplant. De eerste exemplaren bloeien al. Verspreidt zich langzaam maar gestaag in Schollebos langs voetpaden. Papaverfamilie (Papavereceae).

 

 

 

 

Van de vogels ook de eerste zomergasten weer terug (broeden hier ’s zomers, maar overwinteren in Afrika of Zuid-Europa).

 

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita). Ineens zijn ze weer overal te horen met hun zang: in staccato “Tjiftjiftjaf-tjiftjiftjaf” (roept zijn eigen naam dus). Komen groepsgewijs terug uit hun zuidelijke overwinteringsgebieden. Vliegen dan in de nacht terug om roofvogels te ontwijken.

 

 

 

 

 

 

Grasmus (Sylvia communis). Af en toe waarnemingen in Capelle, maar niet zeker of die ook hier broedt. Echte zomergast (overwintert ten zuiden van Sahara). Afgelopen week 2 exemplaren waargenomen in golfbaangebied.

 

 

 

 

Oppimpen Schollebos:

Nadat gemeenteambtenaren van afdeling Duurzaamheid struiken hebben geplant, heeft gemeente op een 2e plek samen met een basisschoolklas van Het Baken ook weer meer dan 100 struiken geplant. Kwam oma met kleindochter tegen die eraan had meegewerkt en heb haar beloofd er iets over te schrijven, bij deze dus.

 

Verder heeft ook SNC struiken geplant: een paar Vlinderstruiken (Buddleja) op de Vlindertuin en verspreid in Schollebos 12 Bosrozen (Rosa arvensis) en 2 Wilde Appels (Malus sylvestris), beide zeldzaam als wilde soort.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *