Zegt het voort!

 • Folder

  Het SNC heeft ook een folder

  Klik hier voor de pdf versie.

  .

  .

  Share Button

blog archief

Schollebos: Hoop?

De verhoudingen tussen SNC en Gemeente zijn niet altijd even goed geweest. In het verleden heeft Gemeente zelfs een keer aangifte gedaan tegen SNC voor het “Beschadigen van bomen” in het Schollebos (aanbrengen van merktekens op bomen die wij als SNC juist wilden behoeden voor kap bij dunningswerkzaamheden). Kafkaesk gedoe. Gelukkig klaart de hemel nu weer wat op.

Populier met ernstige bastschade en ‘geblest’ met rode verf voor kap.

Gemeente heeft nu een deskundig extern bedrijf (Bomenwacht) in de arm genomen om de bomen in het Schollebos te inspecteren op vitaliteit en omgevingsgevaar. Dit resulteerde in 435 te kappen bomen die met rode of gifgroene merktekens zijn “geblest”. Best veel dus. SNC heeft Gemeente verzocht om dit nader via inspectieronde te bekijken, wat dus afgelopen middag is gebeurd: samen met 2 bestuursleden van SNC, 3 vertegenwoordigers van Gemeente en de inspecteur van de Bomenwacht in druilende regen het Schollebos in, na een voorbespreking met bakkie koffie. Wij hadden als SNC al tevoren aangegeven het voor 90% eens te zijn met de te kappen bomen. Veel van de te kappen bomen zijn al dood, veel bijna dood (Essentaksterfte!). Ook zijn er veel 2- of meerstammige bomen met “plakoksel”: als deze een bepaalde norm overschrijdt en langs voet-, fiets- of ruiterpaden staan levert dat omgevingsgevaar op.

 

Dode Esdoorn met grote schorssterfte.

Naast de Essentaksterfte (bijna alle essen zijn aangetast) heeft SNC de Gemeente ook haar zorgen geuit over de staat van het Esdoornbestand: mogelijk is dit ook aangetast door een ziekte? Dit zal nader worden onderzocht.

 

 

 

 

De deskundigen van Bomenwacht en Gemeente konden deze middag ook aantonen dat van de overige 10% zeker 9% ook terecht gekapt moesten worden. Ook heeft SNC deze middag nog 2 bomen aangewezen die ook echt gekapt moeten worden en over het hoofd waren gezien. Zo eerlijk is SNC ook weer…. Maar zowel Gemeente als SNC werden er niet vrolijk van dat zoveel bomen echt gekapt moeten worden.

De belangrijkste oorzaak van al deze zieke, dode en verzwakte bomen is waarschijnlijk de permanent te natte grond met hoge grondwaterstand. Schollebos is oorspronkelijk een veenweide geweest, maar er is bij de aanleg een dikke kleisoort (Zavel) opgelegd afkomstig uit de Zevenhuizerplas: klei verhindert regenwater om snel weg te zakken naar het grondwater. De meeste bomen houden er niet van om met hun wortels in het water te staan! De boomkeuze bij de aanleg van het Schollebos is dan ook niet overal de juiste geweest.

Men ging akkoord met de wens van SNC dat de te kappen echt hoge bomen  “Uitgekleed” worden (niet op teenhoogte omzagen, maar van bovenaf voorzichtig de boom tak voor tak verwijderen -vereist klimacties) , dit om nevenschade te vermijden en verder om van populieren (na eerst “uitgekleed” te zijn) een stam van 5-6 meter te laten staan en aan de voet te “Ringen” (= schors rondom wegzagen, waardoor resterende boomstam afsterft en daardoor juist nog jaren geschikt blijft voor nestelende spechten). Ook dat het hout niet volledig wordt afgevoerd, maar deels ook met stammen en dikke takken in “Rillen” wordt gelegd langs de paden (ecologisch van groot belang: voedsel-, nest- en schuilplaatsen voor kleine zoogdieren en aantal vogelsoorten, mosvorming en paddenstoelen).

Uiteraard heeft SNC daarnaast deze middag ook weer aandacht gevraagd voor het maaibeleid, oeverbeheer, e.d.

Het gezelschap was unaniem het eens over het feit dat het Schollebos behoorlijk is verloederd. Niet alleen qua bosbestanden, maar ook qua gazons en oevers. Vroegere afspraken over maaibeheer waren niet meer bekend. Wat bomenbestand betreft wil Gemeente nu om de 3 jaar een update (uitgangspunt = Plan Silve, een bosbeheerplan van tig jaar geleden). SNC zal betrokken worden bij herinrichting, herplant, maaibeleid. Het is nog toekomstmuziek, maar na vandaag het beste wat SNC is toegezegd! SNC heeft al een uitvoerig herplantingsplan ingediend voor het kaalgekapte “Abelenbos” en vooorstellen voor kap en herplant in kader van de Essentaksterfte. Daarnaast doet SNC samen met Wijknatuurteam Alexander ook zelf al herplant van bomen en struiken (mag officieel niet, maar dat deert ons niet).

De beleidsambtenaren organiseren in januari een rondleiding in het Schollebos voor de raadsleden om zichtbaar te maken wat er allemaal speelt en wat nodig is voor een meer ecologisch beheer van het Schollebos. SNC wordt daarbij betrokken.  Met onveranderd beleid verwordt Schollebos tot een ecologische, maar ook esthetische ruine en dus geen “Natuurparel” meer. Het raadsbesluit destijds dat groenonderhoud-/beheer slechts “Basis” moet blijven zal niet bijdragen tot een echte kwaliteitsverbetering.

Het was een positieve dag! Elkaars expertises en mogelijkheden waarderen en samen nieuwe toekomstvisie ontwikkelen voor onze grootste natuurparel: het Schollebos (100 hectare!!).

Laatste leuke waarnemingen: de Grote Zilverreiger is nu al meer dan 2 weken aanwezig. Paar keer overvliegende Sperwer, Grote Gele Kwikstaart, minstens 2 Buizerden, enkele Slobeend, Ijsvogel (achter Manege Bermweg), Goudhaantjes, overvliegende Houtsnip, Oesterzwam.


Gewone Oesterzwam (Pleurotis ostreatus). Foto’s: Louis Weterings. Algemeen op dood en levend hout, herfst en winter. Erg variabel in kleur. Een een fotogenieke constellatie! Hier in Schollebos op houtril.

 

 

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *