Zegt het voort!

blog archief

Roodwild, Wintergasten en Klap op de Vuurpijl

Afgelopen maandag trof ik in Schollebos Arnoud van der Plas. Als gemeenteambtenaar met tablet aan de slag om meer info te verzamelen in kader van project ‘Toekomstvisie Schollebos’. Beetje ontdaan van emotie vertelde hij me dat hij net had gezien dat een hond achter een hert aan rende. Moet 1 van de 4 ontsnapte Damherten uit Nieuwerkerk zijn. Volgens protocol aangegeven om dit bij Handhaving te melden. Afgezien van mogelijk verkeersgevaar heeft dit arme dier ook geen leven in ons Schollebos, waar het stikt van de uitlaathonden! Oorspronkelijk een hertensoort uit Middellandse Zeegebied, maar allang ingeburgerd. In hertenparkjes, maar ook in het wild (Amsterdamse Waterleidingduinen, waar ze overlast veroorzaken). Vooral ’s nachts actief. Reeën en herten zijn zogenaamd ‘Roodwild’.

Jan van Wensveen trof in zijn tuin (grenzend aan Schollebos) een versufte Houtsnip aan. Volgens Jan geen raamslachtoffer, want niks gehoord (geeft echt flinke klap!). Even afwachten en anders naar Vogelopvang Karel Schot. Houtsnip is een broedvogel van Nederland, maar in Capelle alleen maar bijna elk jaar in najaar en winter te zien als doortrekker of overwinteraar. Zoals de naam al zegt: vertoeft vooral in houtopstanden. Zoekt zijn voedsel in zompige bosbodems, zoals in Schollebos ruimschoots aanwezig. Vandaag berichtte Jan dat hij weer opgeknapt was en weggevlogen.

 

Frank Oling spotte vlak bij zijn huis (rand Schollebos) een paar Kramsvogelseen groepje Vuurgoudhaantjes en een Grote Gele Kwikstaart. Allemaal wintergasten. Maar als klap op de vuurpijl spotte hij in Schollebos de eerste Cetti’s Zanger van Capelle.

Kramsvogel is een grote lijstersoort. In Nederland zeldzame broedvogel en echte wintergast uit het hoge noorden. ’s Winters soms in Schollebos te zien, altijd in groepen. Prachtige vogel met een karakteristieke roep: “tsjak-tsjak-tsjak”.

 

 

 

 

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus). Hier nog een foto van het raamslachtoffertje dat zit bij te komen in voliere (zie eerdere blog). Samen met “gewone” Goudhaan Nederlandse broedvogel van naaldbossen en ’s winters in Capelle als dwaalgast. De witte wenkbrouwstreep ontbreekt bij de “gewone” Goudhaan.

 

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). In Nederland vooral doortrekker en wintergast. In zomerkleed heeft hij een zwarte keelstreek. Broedt langs snel stromende beken. Bijna elk jaar ’s winters in Capelle waargenomen.

 

 

 

 

 

Cetti’s Zanger (Cettia cetti). Frank Oling (deelnemer van whatsapp-waarnemersgroepje Capelle) meldde enthousiast de eerste door hem waargenomen Cetti’s Zanger in Capelle (Schollebos). Diezelfde dag maakte Rob van Dorland er prachtige foto’s van, knap werk want het is een schuwe vogel. Helaas lukte het mij niet om 1 van zijn prachtige foto’s in mijn blog te verwerken, dus deze foto is geplukt van internet. Cetti’s Zanger is een vertegenwoordiger van de grote familie Sylviidae (Zangers). Een mediterrane soort die in enkele jaren is noordwaarts opgerukt tot half Nederland. Al eerder in Hitland gesignaleerd, nu ook in Schollebos. Standvogel (hele jaar aanwezig, geen trekvogel). Karakteristieke zang waardoor hij opvalt, want hem zien is moeilijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *