Zegt het voort!

 • Folder

  Het SNC heeft ook een folder

  Klik hier voor de pdf versie.

  .

  .

  Share Button

blog archief

Rechtzetting en waarnemingen.

In de IJsel en Lekstreek deze week op de voorpagina een groots uitgemeten artikel over de kap van paar honderd bomen in het Schollebos. Stond ook in de Telegraaf. Het is juist dat Stichting Natuurvrienden Capelle (SNC) het eens is met de noodzaak om deze bomen te kappen: het betreft dode of zieke bomen en bomen die mogelijk gevaar opleveren (omvallen, takbreuk, e.d.). De gemeente moet hierin zeker haar verantwoordelijkheid nemen. Toch even het een en ander rechtzetten/aanvullen. Gemeente heeft samen met SNC 2x een inspectieronde gemaakt: de eerste om de reden voor kap te beoordelen, de tweede (afgelopen week) om te beoordelen in hoeverre voldaan moet worden aan de Flora en Faunawet (bestaat niet meer als zodanig, maar is opgenomen in de nieuwe Natuurwet). Bomen met horsten en nesten zijn keurig door gemeente gelabeld (niet kappen dus). SNC heeft verder in goed overleg een aantal zaken afgesproken: 

1. Kapschema i.v.m. mogelijke Buizerdbroed: beginnen oostelijk van Schollevaarseweg.

2. Bomen die geen direct omgevingsgevaar opleveren nu niet kappen, maar in volgende winterkapseizoen.

3. Dode bomen die eerder “getopt” waren en al dood zijn laten staan indien geen omgevingsgevaar (veel oude spechtenholen!)

4. Populieren en hoge kraakwilgen niet aan de voet kappen, maar “toppen” op 5-6 meter hoogte en “ringen”. Ringen = schors aan de voet verwijderen, waardoor het restant van de boom afsterft. Doel:spechten hebben voorkeur voor zacht hout om hun broedholtes te maken.

5. Populieren en andere hoge bomen zover noodzakelijk “uitkleden”: dus niet laag omzagen, maar van bovenaf stuksgewijs afzagen (vergt klimwerk door uitvoerder). Dit om nevenschade aan andere bomen zoveel mogelijk te voorkomen.

6. Uitermate voorzichtigheid betrachten t.a.v. de bermflora. De stinsenflora (daslook, driekantig look, wilde hyacinth, vogelmelk, bosanemoon, enz.) schiet nu de grond uit met deze extreem hoge temperaturen. Schade aan deze unieke flora is wel onze grootste zorg. Ook voortijdig broedende vogels kunnen verstoord worden: inspectie vooraf wordt uitgevoerd voor men tot kap overgaat (maar dit laatste is vaak een wassen neus). 

7. Gekapte stammen worden in rillen opgeslagen enkele meters achter de paden. Reden: rillen vormen voedsel-, schuil- en broedgelegenheid voor o.a. Roodborst, Winterkoning, Heggenmus. De mosvorming op de dode stammen is een bron voor nestbekleding. Paddenstoelen floreren op dood hout, diverse kevers leggen hun eitjes in dood hout, enz.

Verder heeft SNC de wens uitgesproken om liever het hele program uit te stellen tot volgend winterkapseizoen, wat dus niet is gehonoreerd. Het punt is eigenlijk te reduceren tot iets heel eenvoudigs: reden voor deze kap is oke, maar erg laat in het kapseizoen (normaliter tot 15 maart) zeker gezien de extreem vroege lente. Gemeente heeft daarnaast ter kennis gegeven geen herplant te doen. SNC snapt best wel dat herplant van eenzelfde aantal als het aantal gekapte bomen geen noodzaak is, maar pleit wel degelijk voor een gedeeltelijke herplant van gekapte solitaire bomen en gekapte essen (ivm essentaksterfte). Als dit niet gebeurt verpaupert het Schollebos steeds verder! Wordt vervolgd.

Afgelopen donderdag is men begonnen met kappen in oostelijke deel van het Schollebos. Op zich netjes gedaan, maar de rillen zijn niet enkele meters achter de paden parallel aan die paden aangelegd, maar haaks tot aan de paden toe. Was niet de bedoeling: geeft mogelijke problemen bij maaien van de bermen, brengt toch schade aan bermflora en weerhoudt honden niet uit het bosgedeelte. Gebeld met gemeente: maandag reactie.

Verder wat vrolijker nieuws:

IJsvogel al 2x gezien vlak bij zijn broedoever in Schollebos. IJsvogel ook langs Capelseweg langs sportpark Schenkel met “social call”, wat wijst op een paartje! Zouden ze weer gaan broeden?

Buizerds op terugkeer naar het noorden: Arianne Burgers zag er 10 tegelijk (!) ik afgelopen donderdagmiddag 4. Buizerds trekken overdags, gebruikmakend van de thermiek (die met deze extreem warme wintermaanden fiks aanwezig was).

Groene Specht (Picus viridus. Foto: Ben Pleij). Deze grote spechtensoort doet het goed in Capelle. In Schollebos al jarenlang een broed- en standvogel (“Standvogel”: trekt ’s winters niet weg). Ook elders in Capelle regelmatig waarnemingen (Wegelingpark, Slotpark-omgeving, Groenendijk en Golfbaan). Oorspronkelijk een naaldbosbewoner met als hoofdmenu mieren (Mierenhopen!). Hier heeft die zich succesvol aangepast op andere mierensoorten en insecten. Foerageert vooral op kort gras en is bijna dagelijk te zien op Spartasportvelden in Schollebos. Ben Pleij maakte deze mooie foto afgelopen week van een paartje aldaar. Ze zijn erg schuw en bij minste geringste “gevoel” dat naar ze wordt gekeken zijn ze verdwenen. Hun aanwezigheid wordt zeker in dit vroege lenteseizoen vaker verraden door hun “hinnekend gelach”. Op de foto is rechts het mannetje: de “bakkebaardstreep” heeft een rode tint (bij vrouwtje puur zwart). 

 

Vuurwants (Pyrrhocoris apterus). Afgelopen week in mijn tuin (niet deze foto).

Wantsen zijn een onderorde (Heteroptera) van de enorm grote insectenwereld. Belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk is de zuigsnuit (Rostrum) waarmee sappen uit planten of andere insecten worden opgezogen. Verder een min of meer afgeplat lichaam. Duizenden soorten op land en op/onder water. De Vuurwants komt vooral voor bij lindebomen als voedselplant (blad en zaden) en vaak in grote groepen zoals op deze foto. De Vuurwants is een vrij algemene soort. Pyrrhocoris = rood insect, apterus = zonder vleugels. Dit laatste klopt niet helemaal: er zijn zgn ’Lang-’ en ’Kortvleugelige’ Vuurwantsen. De kortvleugelen kunnen niet vliegen, de langvleugelen vliegen zelden. Wantsen kennen een “Onvolledige Gedaantewisseling”: uit het eitje verschijnt een mini-uitgave van het volwassen exemplaar (Nymfe) die na een aantal vervellingen uiteindelijk een volwassen exemplaar wordt. Op de foto zijn naast volwassen exemplaren ook bijna volwassen nymf-exemplaren te zien (geen of onduidelijke zwarte stippen). Veel wantsensoorten scheiden bij bedreiging afweerstoffen af, stinkend, vies smakend. De afscheidingsstof van de Vuurwants bevat zo’n 40 verschillende stoffen waaronder de stof Pyrrhocorine, een mogelijk antibioticum tegen de MRSA-bacterie, een beruchte multiresistente (MR) ziekenhuisbacterie, Staphylococcus Aureus (SA). Tja, zomaar in mijn tuin (met Lindebomen), geweldig!

 

Groene specht Groenling Ooievaars Vuurwants

Share Button

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *