blog archief

Inventarisatieprojecten

Weergaven: 85

 Om de Natuur in Capelle te beschermen of te bevorderen, is het nodig om continu de aanwezigheid van flora en fauna te inventariseren. Alleen zo krijgen we inzicht in de aanwezige biodiversiteit, de veranderingen daarin en de mogelijke oorzaken van deze veranderingen. Met dit inzicht kunnen we dan ook bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de biodiversiteit in Capelle te beschermen of zelfs te vergroten. SNC doet zelf al met een aantal vrijwilligers heel veel aan inventarisaties in het Schollebos, maar informatie uit de wijken is nog maar beperkt.  

 

 

 

 

Geeft u ons a.u.b uw waarnemingen door van…
 
– alle broedvogels en bedreigde vogelsoorten (o.a. huismus, spreeuw, zwaluw soorten, uilen en roofvogels)
– amfibieën in tuin vijvers en sloten (kikkers, padden, salamanders)
– vlinder- en libellen soorten
– vissoorten die gevangen worden bij hengelsport
– zoogdieren (hermelijn, wezel, bunzing, konijn, haas, egel, vos, vleermuizen)
– bijzondere paddenstoelen
– bijzondere plantensoorten (zoals Brede Wespenorchis, Krabbenscheer, e.d.)