Zegt het voort!

blog archief

Herfstexcursie

Afgelopen zaterdag onze herfstexcursie met 24 deelnemers waaronder 4 kinderen. Erg getroffen met het weer: hele week regen en op zondag heel veel regen, maar nu droog en af en toe zelfs een zonnetje! Er was weer veel te zien en te vertellen. Een zwaartepunt lag natuurlijk bij paddenstoelen. Vele soorten passeerden de revue. Een kleine greep:

 

Blanke Champignonparasolzwam (Leucoagaricus leucothites; foto internet). Enkele exemplaren langs Spartasportvelden en voor zover ik weet niet eerder in Capelle gespot, maar vrij algemeen aan bosranden, in bermen en voedselrijke, grazige plekken. Het gaat slecht met op/in de grond groeiende paddenstoelen in Nederland (ook elders?). De Nederlandse naam pas niet op het scrabblebord helaas.

 

 

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis; archieffoto SNC). Nu er eindelijk behoorlijk wat regen is gevallen, is dit juweeltje overal in het Schollebos te bewonderen, soms met honderden op een stobbe of dode boomstam. Heel algemeen, maar blijft altijd een mooie verrassing. Het element zwavel is geel van kleur, vandaar de naam dus. Met de paddenstoelsoorten die op hout groeien, gaat het in het algemeen goed.

 

 

 

Grote Bloedsteelmycena (Mycena haematopus; foto Internet). Ook dit is een algemene soort op voornamelijk dood hout. De naam: bij beschadiging van de steel komt een bloedrood melksap vrij.

 

 

 

 

 

Daarnaast is de herfst natuurlijk het seizoen van de bessen, zaden en vruchten, waarmee vogels en kleine zoogdieren zich kunnen opvetten voor de komende winter. Die waren dus volop aanwezig.

 

Eenstijlige Meidoorn (Crataegus monogyna; archieffoto SNC). Op meerdere plaatsen in Schollebos langs paden aangeplant. De bessen zijn bij veel vogels in trek.

 

 

 

 

 

Hulst (Ilex aquifolium; archieffoto SNC). De bessen van de Hulst zijn minder in trek bij de meeste vogels, maar in tijden van schaarste worden ze toch wel gegeten. Hulst is een “Tweehuizige plant”: in de ene struik zitten alleen vrouwelijke bloemen, in andere alleen mannelijke.

 

 

 

 

Wilde Liguster (Ligustrum vulgare; archieffoto SNC). Veel aangeplant in Schollebos. Bessen zijn vooral in trek bij Houtduif.

 

 

 

 

 

 

Wilde Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus; archieffoto SNC). Zoals de naam aangeeft heeft de vrucht van deze struik de vorm van het hoofddeksel van een kardinaal. Kleur varieert van roze tot roodpaars. Indien rijp barst de vrucht open en worden de knal-oranje zaden zichtbaar. Op enkele plaatsen in Schollebos aangeplant.

 

 

 

 

Mispel (Mespilus germanica; archieffoto SNC). Een appelachtige struik (Rozenfamilie). Langs Spartaveld diverse struiken aangeplant. De vruchten zijn pas eetbaar (en erg lekker!) als ze overrijp zijn: “zo rot als een mispel”: pas dan eet je ze!

 

 

 

 

 

Sleedoorn (Prunus spinosa; archieffoto SNC). Een wilde pruimensoort (Prunus = Pruim). Bloeit met mooie witte bloesem in voorjaar. Nu grote bessen (kleine pruimpjes), voor ons niet smakelijk, maar voor vogels wel.

 

 

 

 

En verder nog meer bessen, zaden en vruchten. Uitleg over onderhoud en beheer Vlindertuin, Oevers, Gazons en Bermen, trekvogels en trekvlinders. Als toetje voor de dieharts: de IJsvogel, 2 Buizerds, vele Krakeenden en Kuifeenden, Aalscholvers, Staartmezen, Halsbandparkiet, Groene Specht en Grote Bonte Specht. 

De herfst is een van de mooiste seizoenen waarin heel veel gebeurt in de natuur. SNC overweegt daarom een 2e herfstexcursie te geven over een paar weken. Wij houden u op de hoogte. Deel mijn blog ook met uw vrienden die misschien ook geïnteresseerd zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke boel

Afgelopen tijd een drukke boel. Presentatie voor woonzorgcentrum Vijverhof over natuur in Capelle, met vrijwilligers weer in Vlindertuin-Schollebos gewerkt, excursie voor locale Partij voor de Dieren. Daarnaast ook weer leuke waarnemingen.

 

Zo’n 4 keer per jaar verzorg ik een presentatie over Capelse Natuur voor verzorgingscentra in Capelle op verzoek van stichting Sonrisa-Rijnmond. SNC vind ik het belangrijk om ook ouderen te onderhouden met verhalen over onze Capelse natuur. Ik waardeer dan ook de inzet van stichting Sonrisa-Rijnmond, die naast dit soort presentaties ook het programma aanvult met (vaak live) nostalgische muziek. Bij deze middag voor woonzorgcentrum Vijverhof waren bijna 100 mensen aanwezig. 

 

Ik had de moed al opgegeven. Bijna elk jaar is de Boomvalk (Falco subbuteo) in de nazomer te zien, jagend boven de boomkruinen op vooral grote libellensoorten, maar ook wel op kleine vogeltjes. In vlucht lijkt hij op een xxx-size Gierzwaluw: beide een ankervormig vliegsilhouet. Tot vorige week dus toch nog 1x langs het Sparta-sportcomplex in Schollebos. Broedt niet in Capelle. Incidentele waarnemingen kunnen exemplaren zijn op doortrek (overwinteren vooral in Afrika en trektijd is al begonnen), maar ik heb jaren geleden ook zelf meerdere exemplaren tegelijk waargenomen die aan het jagen waren (ouderpaar met jongen?).

 

 

 

 

Zwart Weeskind (Mormo maura; foto Rob van Dorland). Rob trof 2 exemplaren van deze nachtvlinder aan bij zijn huis. Hoort tot de uiltjesfamilie (Noctuidae) en is vrij zeldzaam. Een zuidelijke soort die steeds verder noordwaarts oprukt (klimaat?).

 

 

 

 

Gewone Goudwesp (Chrysis ignita). In het insectenhotel van de Vlindertuin waren enkele Gewone Goudwespen te zien. Nou ja, “gewoon” is eigenlijk het goede woord niet: schitterend contrasterend gekleurd! Ze zijn iets meer dan een halve cm groot en echte sluipmoordenaars: het vrouwtje legt steeds 1 eitje bij het eitje van een andere wespensoort, waarna de larve van de goudwesp de larve van de andere wesp opeet. De grote familie van Goudwespen  wordt daarom ook wel “Koekoekswespen” genoemd. 

 

 

Het insectenhotel (eigenlijk alleen een bijen-/wespenhotel) bestemd voor solitaire wespjes en bijtjes, komt steeds meer in gebruik. Dit is te zien door de dichtgemetselde openingen van de hier zichtbare bamboestrookjes. Daar hebben metsel- en behangersbijen hun eitjes in afgezet. De goudwesp was hier dus niet voor niets in de weer!

Saai?

Hoog- en laatzomer zijn voor vogelliefhebbers (“Vogelaars”) vrij saaie periodes. De meeste vogels zijn klaar met hun broedperiode, gaan daarna in de rui. Geen voedselrace voor hun jongen meer, geen borstklopperij met zang om vrouwtjes te lokken en territorium te verdedigen. Een aantal soorten zijn al weer naar zuidelijke contreien vertrokken om te overwinteren. Saai dus? Welnee: er waren en zijn nog zoveel andere dingen te zien en te ontdekken! 

 

Gewone Engelwortel  (Angelica sylvestris).  Een vertegenwoordiger van de Schermbloemigen(Apiaceae, vroeger ’Umbelliferae’). Weliswaar algemeen in Nederland, maar in Capelle spaarzaam. Vooral langs oevers. Staat hier tussen de paarsbloeiende Kattenstaart (Lythrum salicaria), ook een echte oeverplant. Vroeger werd de Engelwortel gebruikt als medicijn, maar ook als alcoholische bron. Zou het maar niet zelf proberen, want er zijn diverse soorten die er veel op lijken en dodelijk giftig zijn (de drinkbeker van Socrates met Gevlekte Scheerling!). Al die soorten van Schermbloemigen  zijn een welkome nectarbron voor insecten. Vooral Zweefvliegen  en ’Soldaatjes’ zijn erop te vinden. ’Soldaatjes’ is een verzamelnaam voor kevertjes die behoren tot de Weekschildkevers (Cantharidae).

De meest hier voorkomende soort van soldaatjes is de Rode Weekschildkever (Phagonycha fulva), hier op foto parende paartjes. Kenmerkend is de rode kleur met zwartachtig achtereind.

 

 

 

Ook in de tuin is nog steeds veel te zien.

 

Compostduizendpoot (Stigmatogaster subterranea; foto John Renirie). Onze secretaris is altijd intensief bezig met observaties in zijn tuin en spotte deze duizendpootsoort. Is algemeen en zo’n 5 cm lang. Leeft van dierlijk en plantaardig afvalmateriaal. Heeft 77-83 paar poten! Zo’n lichaamsbouw, bestaande uit herhaalde segmentatie is een algemeen voorkomend evolutionair systeem: in verhouding is er weinig DNA voor nodig! Segmentatie zien we ook terug bij ’hogere’ diersoorten en ook bij de mens, maar verder ge-evolueerd: denk maar eens aan onze wervelkolom! Hebben sommige mensen problemen met lopen door ziektes of anderszins, ik vind het prachtig hoe zo’n klein primitief beestje weet om te gaan met 80 paar pootjes! Vergt een goede coördinatie van het neurale systeem.

 

 

In mijn voortuin bloeit Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum). Spontaan daar terecht gekomen en lekker zijn gang laten gaan, want het is een geweldige vlinderplant getuige deze twee Distelvlinders (Vanessa cardui). Koninginnekruid (ook wel Leverkruid) heeft niets te maken met een koningin: het is een verbastering van de naam van een Duitse heilige vrouw “Kunnigunde”. De vlinders op deze foto zijn een verse generatie die straks in het najaar naar Afrika vertrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie waarnemingen

Hoogzomer, temperaturen wisselden van 40 tot 15 graden. Bizar. Nu weer nieuwe hittegolf, maar rondom 30 graden. Tja als Nederlanders staan we ondermeer bekend als zeuren over het weer. Maar dit soort weersinvloeden leveren ook weer mooie waarnemingen op.

Rob van Dorland ontdekte in het Schollebos 4 rupsen van de Koninginnepage (Papilio machaon) en maakte deze prachtige foto. Deze dagvlinder was van oudsher een soort die schaars voorkwam in het zuiden van Nederland, maar de laatste tijd steeds verder oprukt in overig Nederland. Tot nu toe hier een zeldzaamheid!

 

 

 

 

De vlinder is van een zelfde schoonheid. Zij legt haar eitjes op planten van de familie Schermbloemigen (Apiaceae of – vroeger- Umbelliferae genoemd). In dit geval trof Rob de rupsen aan op de Pastinaak (Pastinaca sativa), de enige schermbloem met gele bloemetjes.

 

 

 

 

Onze jaarlijkse vleermuizenexcursie in het Schollebos was weer erg geslaagd: droog met heldere hemel en aangename temperatuur. Na mijn inleiding over het leven en wel en wee van onze vleermuizen op pad. Nog niet helemaal donker konden we de Gewone Dwergvleermuis en de Laatvlieger zien en via de batdetector ook horen. Het meest spectaculair was de show die 2 Watervleermuizen gaven tijdens hun insectenjacht vlak boven het water van de “Grote Vijver” Hun zilverwitte buik was daarbij duidelijk zichtbaar.

 

Watervleermuis (Myotis daubentoni; foto Internet). Een (voor Nederland) grote vleermuis met een spanwijdte van 20-30 cm. Jaagt vlak boven het water (plassen, vijvers en langzaam stromende wateren) op insecten, maar niet als er drijvende waterplanten zijn: die verstoren hun echolocatie. Vaak in 8-vormige heen en weer vliegend. Eet per nacht duizenden muggen! Zomerverblijfplaatsen en kraamkamers in boomholtes (o.a. oude spechtenholen!!). ’s Winters in allerlei ruimtes beschut tegen de winter. 

 

 

 

 

 

 

 

In de tuin en ongenode gast

Gewone Doolhofspin (Agalena labyrinthica; foto John Renirie). Onze secretaris John trof deze spin aan in zijn tuin in een heg (Dalenbuurt, Oostgaarde). Behoort tot de familie der Trechterspinnen (Agalenidae). Spinnen (en Teken) zijn geen insecten (die hebben 6 pootjes), maar behoren tot een andere orde, Arachnidae, en hebben 8 pootjes. De Gewone Doolhofspin maakt haar web op warme plekken in struiken. 

 

 

 

 

 

John maakte ook deze mooie foto van het web, waarmee direct de naam “Trechterspin” verklaard wordt. De spin zit onderin de trechter te wachten totdat een prooi in bovenaan liggende struikeldraden verstrikt raakt. De paring met manlief geschiedt in de zomer, waarna man en vrouw enkele weken samen wonen, wat op zich voor de meeste spinnensoorten uitzonderlijk is: man-spin wordt als hij niet oppast door vrouwlief gewoon opgegeten… Na de paring bouwt vrouwspin de onderaan liggende buis om tot een kraamkamer: ze spint een grote cocon waarin ze haar eitjes legt. De nakomelingen komen pas volgend jaar ter wereld.

En overigens: onze inheemse spinnen kunnen voor ons mensen geen enkel kwaad en zijn zelfs nuttig omdat ze voor ons ongewenste insecten vangen als vliegen en muggen. Hun kakementen kunnen niet doordringen tot in onze huid. Meestal laat ik spinnen in huis met rust. Als het te “vies” wordt, vang ik de spin, laat hem buiten los en verwijder daarna de spinsels. Kleine moeite toch?

 

Amerikaanse of Rode Rivierkreeft (Procambarus clarkii; foto John Renirie)

John was jarig, werd 70! Uiteraard op visite geweest. Bij vertrek op de parkeerplaats van onze auto (Dalenbuurt) deze invasieve exoot. Na de zware regenval waarschijnlijk via een rioolput tevoorschijn gekomen. Afkomstig uit zuidelijke Verenigde Staten en in Europa een toenemende plaag (verdringt onze Europese rivierkreeften!). In een van mijn vakanties (Normandie, achter de kust) een plas-dras gebied met bijzondere vogelsoorten (o.a. Zwarte Ibis), maar honderdduizenden van deze kreeften.Fransen kwamen ’s middags met emmers en schepnetten om ze te vangen voor heerlijke kreeftensoep. Tja…. Toch maar dit strompelende exemplaar in nabij gelegen singel gegooid en niet opgegeten. Overigens: er zijn meerdere waarnemingen in Capelle van deze exoot.

 

 

Klimaaaaat!

Warmterecords werden gebroken, een officiele extreme hittegolf. Zijn er echt nog mensen die een plank voor hun kop hebben en de opwarming van het klimaat als onzin beschouwen? Wetenschappelijke gemiddelde temperaturen op eeuwniveau laten echt in de laatste 100 jaar een gigantische stijging zien, die niet op natuurlijke wijze te verklaren is: het is DE MENS die daar oorzaak van is (nou ja: de Mens is ook onderdeel van de natuur?…). Natuurlijk zijn er altijd malloten (zelfs een enkele alfa-academicus zonder enige kennis van zake) die dit ontkennen, maar het is gewoon een keiharde feit. Slecht nieuws wegwuiven omdat je het nu nog niet deert en zelfs schaadt in de portemonnee of politieke carriere is een heel bekend psychologische reactie bij veel mensen (politici zijn toch ook mensen?). Zelf voel ik me daar ook wel een beetje schuldig aan: moet ik nog grote investeringen doen als ik al bijna 70 jaar ben en die investeringen nooit kan terug verdienen? Ik heb mijn huis al stevig laten isoleren, maar heb nog geen zonnepanelen. Toch maar doen? Ik ga toch maar gebruik maken van een energiecoach van de gemeente. Als niemand wat doet, gaan we toch allemaal naar de klote? Gemeente en landelijke overheid mogen natuurlijk niet achter blijven: ook zij moeten piketpaaltjes stellen en gebruik maken van subsidies (ons belastingsgeld dus!) om een omslag te maken. Onze gemeente doet echt haar best. En dan heeft die ene cynicus ook een heeeel klein beetje gelijk: als alleen Nederland stinkend zijn best doet en de rest van de wereld niet, tja…maar dan ben je wel een echte doemdenker of opportunist. Ik denk dan altijd maar aan grote denkers als Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Marther Luther King: idealisten, vreedzaam maar strijdvaardig in hun strijd. Wereldhervormers! Zo iemand, liefst veel meer, hebben we ook nodig op klimaatniveau, niet een kleinzielige klager die het voor zichzelf al dik voor elkaar heeft en allerlei idiote cijfers in het rond strooit die nooit onderbouwd zijn. Het is de wereld van fakenews en charlatans maken daar gretig gebruik van. Gebruik gewoon uw gezond verstand! Denk ook aan uw nalatenis voor uw kinderen en kleinkinderen!

Weer een nieuwe exoot en ditmaal in Schollebos:

Mexicaanse Zwartsteel (Isodonfia mexicana; foto Rob van Dorland). Tot nu toe slechts enkele officieel geregistreerde waarnemingen in Nederland (http://waarneming.nlmaar waarschijnlijk al jaren aanwezig. een Midden-/Noord-Amerikaanse sluipwespsoort die aantal jaren geleden in Zuid-Europa per ongeluk is binnengekomen en door opwarming van het klimaat zich noordwaarts aan het verspreiden is. In Zuid-Europa is zijn belangrijkste prooi de Zuidelijke Boomsprinkhaan (Meconema meridionale) die als zuidelijke soort ook een noordwaartse verspreiding vertoont. De prooi wordt gedood en ondergronds begraven nadat de wesp een eitje in de prooi heeft gelegd. Of deze wesp hier ook een noordeljike soort boomsprinkhaan als prooi heeft is nog niet echt goed onderzocht. Een typisch anatomisch detail van sluipwespen is dat tussen het borststuk (thorax) en achterlijf (abdomen) een zeer nauwe taille is: een “wespentaille” dat voor veel mannenmensen een ideaalbeeld is voor de ideale mensenvrouw. Tja mannen, ken u zelve…

Afgelopen dag: pa en ma ooievaar samen verenpoetsend op lantaarnpaal langs Rijckevorselweg en nog steeds 2 vrijwel volwassen jongen op het nest. Ook vergadering met gemeente over diverse zaken: een verslag volgt in volgende blog.

 

 

 

Held!

Afgelopen woensdag in Schollebos: als een duveltje uit een doosje sprong een jonge Wezel uit de bosjes langs het ruiterpad. Een wezel loopt niet, maar beweegt zich voort met sierlijke sprongen. Leuk, maar er was meer aan de hand. Pa en Ma Merel waren in paniek, dus die hadden vrijwel zeker een nest met jongen in die bosjes. Pa merel probeerde het wezeltje af te leiden door steeds tot op 50 cm afstand het wezeltje “uit te dagen” met gevaar voor eigen leven. Pa merel had kennelijk meer levenservaring, want het jong trapte er constant in door Pa te proberen te verschalken. Dit duurde een paar minuten totdat iedereen in de bosjes verdween. Afloop is dus onbekend, maar Pa Merel was mijn held!. Mijn dag was weer goed, want dit zijn echt zeldzame waarnemingen.

Wezel (Mustula nivalis). De kleinste vertegenwoordiger van de Marterachtigen (Mustelidae), gemiddeld zo’n 20 cm lang. In principe een nachtdier, maar in de voorplantingsperiode soms ook overdags actief als jager op muizen, mollen, vogels, kikkers, e.a. Door hun kleinte kunnen ze zelfs muizen achtervolgen in hun onderaardse holen. Al meerdere waarnemingen in Schollebos.

 

 

 

Louis maakte weer fraaie foto’s in de Eendrachtspolder:

 

Pijlstaarteend (Anas acuta; foto: Louis Weterings). In Nederland zeldzame broedvogel en voornamelijk wintergast uit het hoge noorden. Zo te zien heeft dit paartje echt hier hun liefdesplekje gevonden!

 

 

 

 

 

 

 

Oeverloper (Actitis hypoleucos; foto: Louis Weterings). Een vertegenwoordiger van de Ruiterfamilie, een lastige groep om soorten te onderscheiden. Het is een juveniel exemplaar. Een heel enkele keer ook in Schollebos waargenomen als doortrekker.

 

 

 

 

Roofvogelshows

Afgelopen middag de hoorzitting Bezwarencommissie mbt het houden van Roofvogelshows in Capelle. SNC had bezwaar gemaakt tegen het houden van dergelijke roofvogelshows. Op de “Dag van het Park”, een jaarlijks evenement in het Schollebos met de Middeleeuwen als item, werd dit jaar ook een Roofvogelshow gehouden. Voor het houden van de “Dag van het Park” moet gemeente afdeling “A” bij afdeling “B” een vergunning aanvragen (ja heus!!). Reden ervoor is dat burgers na verlening van deze interne vergunning dit kunnen aanvechten, een goede zaak dus. Zo’n vergunningsaanvraag wordt gepubliceerd in onze lokale krant “IJssel en Lek”. De verleende vergunning werd dan ook keurig gepubliceerd. Maar de Roofvogelshow was in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag niet genoemd: die werd achteraf toegevoegd. Daarvoor was echter een nieuwe vergunningsaanvraag nodig die er dus niet kwam: de show werd ondergeschoven onder de inmiddels al verleende vergunning voor “Dag van het Park”. Slordig!

Tijdens de zitting onze bezwaren uitgelegd, daarbij ondersteund door de voorzitster van Werkgroep Roofvogels Nederland die Adri de Groot (van Vogeldagboek.nl met zo’n 30.000 volgers) vertegenwoordigde en steunbetuiging van de Vogelbescherming. Bezwaren in het kort: vergelijkbare wantoestanden met circusdieren als tijgers en leeuwen: wilde dieren en geen huisdieren, beperkt in hun natuurlijk gedrag en grotendeels geketend of in hokjes gehuisvest. Daarnaast het “Harry-Potter-effect” vergelijkbaar met Lassiehonden en Dalmatiers: kassafilms die een hausse voor de illegale dierenhandel veroorzaken: eieren en kuikens worden geroofd uit nesten. Dergelijke roofvogelshows worden gehouden door puur commerciele bedrijven (google maar eens op “Roofvogelshows”) die totaal verkeerde voorlichting geven. Een echte beroepsmatige Valkenier werkt hier nooit aan mee!

Een verrassende wending: de juridische vertegenwoordiger van de gemeente gaf te kennen dat de gemeente voortaan afziet van het organiseren van roofvogelshows. Mooi, maar daar is de zaak nog niet helemaal gesloten. We moeten eerst het rapport van de Bezwarencommissie afwachten (4-6 weken, tja waarom zo lang nodig??). SNC wil een principe-uitspraak bevestigd door de gemeenteraad!

Wordt vervolgd dus (zo’n 10 jaar geleden hebben we al eerder de uitspraak gehad dat gemeente dit niet meer zou doen….).

 

 

Vlindertuin Schollebos

Afgelopen zaterdag met 4 vrijwilligers en 2 bestuursleden van SNC een dagdeel bezig geweest met maaien van het riet in de Vlindertuin Schollebos. Een enorme klus met  beperkte middelen (bosmaaier, zeis, snoei- en kniptangen). Het weer was ons ook niet gunstig gezind: diverse regenbuien en iedereen drijfnat. Maar wel doorgaan! Heb zo’n respect voor deze vrijwilligers, een hechte vriendenclub van dertigers, vast van plan om nu een ECHTE vlindertuin te creëren, waar vindt men dat nog? 

De door gemeente aangelegde met ingezaaide bloemen vlindertuin is door gemeente daarna nooit meer onderhouden. Het gevolg was een overwoekering van riet (circa driekwart van de aangelegde vlindertuin). SNC heeft gemeente daar verschillende keren op gewezen: zonder goed onderhoud (maairegime!) kan je net zo goed briefjes van 50 euro in de grond stoppen, maar daar krijg je ook geen bloemetjes mee, dus ook geen vlinders en andere insecten. 

 

 

 

 

 

Tijdens onze werkzaamheden troffen we 2 exemplaren aan van de Sabelsprinkhaan, die – hoe bestaat het – allebei op de schouder van een der vrijwilligers  kwam zitten.

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben ontzettend trots op de inzet van deze toffe gozers. Keihard gewerkt met humor. Alleen, we zijn er nog lang niet. Nog tweederde van het rietbestand moet weg. Daarna grond omploegen en inzaaien met inheemse planten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk is het van de gekke dat de gemeente deze door haar zelf aangelegde vlindertuin niet zelf onderhoudt. Maar het minste wat gemeente kan doen is om dan vrijwilligers te ondersteunen die dit onderhoud op zich willen nemen met materieel en andere faciliteiten. Item voor volgend overleg dus…

 

 

 

 

 

 

 

En: als u zich geroepen voelt om mee te doen met onderhoudsactiviteiten (hoeft niet perse in Schollebos!!) , meldt u zich dan bij voorzitter@natuurvriendencapelle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke tijden en laatste nieuws

Afgelopen donderdag een presentatie gegeven over Capelse Natuur in Schinkelhove voor zo’n 50 aandachtige ouderen. Stichting Sonrisa Rijnmond organiseert voor de verzorgingstehuizen middagen met lezingen en muziek. Altijd leuk om hieraan mee te werken. Deze zaterdag met vrijwilligers aan de slag om van de “Vlindertuin” in Schollebos werkelijk een vlindertuin proberen te maken: riet en andere woekeraars verwijderen, inzaaien met inheemse zaden. Komende dinsdag ’s middags bijwonen bezwarencommissie over door SNC ingediend bezwaar tegen roofvogelshows. Wij worden ondersteund door o.a. de Vogelbescherming en Vogeldagboek.nl van Adri de Groot (deze laatste zo’n 30.000 volgers). Adri laat zich vertegenwoordigen door de voorzitter van Roofvogelwerkgroep Nederland. Diezelfde dinsdag ’s avonds 19.00 uur onze Zomeravondexcursie (startpunt Pannenkoekenhuis Schollebos). Afspraak overleg met gemeente voor 29 juli (diverse onderwerpen mbt beheer en onderhoud). Excursie Hitland voorbereiden (SNC samen met IVN). 

JacobsKruiskruid (Senecio vulgaris vulgaris)

Langs het noordelijke wandelpad van het Spartasportterrein in Schollebos breidt het JacobsKruiskruid zich uit. Het is een composiet = samengesteldbloemige (familie Asteraceae) net als bijv. Madeliefje en Paardenbloem: al die puntjes en lintjes zijn aparte bloemetjes! De plant is giftig voor zoogdieren, vooral voor paarden. Bij opeten van flinke hoeveelheden leidt dit tot fatale levercirrhose (lever krimpt als het ware tot een onsamenhangend weefsel, waardoor die niet meer kan functioneren. De lever is een onontbeerlijk grote “Ontgifingsfabriek” voor het lichaam dat vele schadelijke stoffen en afvalproducten onschadelijk maakt). Zelfs in gedroogde toestand (Hooi) blijft de giftigheid bestaan. Dat is ook een van de redenen dat bermhooi niet meer als veevoer mag worden gebruikt (naast de uitstoot van autogasresten, vroeger Lood!). Er bestaat ook een andere ondersoort: Duinkruiskruid (Senecio vulgaris dunensis) waarbij de lintbloemetjes onbreken; in het voormalige “IJsbaangebied” (nu Sparta) kwam die ook voor. 

 

JacobsKruiskruid is de waardplant van de SintJacobsvlinder (Tyria jacobaea): deze dag-actieve nachtvlinder legt daar haar eitjes af en de rupsen smullen van de giftige plant waardoor zij zelf ook giftig worden! De rupsen hebben een soort zebra-tekening van zwart met gele streping: een waarschuwingssignaal voor predatoren: ik ben giftig, dus eet mij dus maar niet! Nu op meerdere planten rupsen aanwezig. Is algemeen in Nederland.