Zegt het voort!

blog archief

Saai?

Hoog- en laatzomer zijn voor vogelliefhebbers (“Vogelaars”) vrij saaie periodes. De meeste vogels zijn klaar met hun broedperiode, gaan daarna in de rui. Geen voedselrace voor hun jongen meer, geen borstklopperij met zang om vrouwtjes te lokken en territorium te verdedigen. Een aantal soorten zijn al weer naar zuidelijke contreien vertrokken om te overwinteren. Saai dus? Welnee: er waren en zijn nog zoveel andere dingen te zien en te ontdekken! 

 

Gewone Engelwortel  (Angelica sylvestris).  Een vertegenwoordiger van de Schermbloemigen(Apiaceae, vroeger ’Umbelliferae’). Weliswaar algemeen in Nederland, maar in Capelle spaarzaam. Vooral langs oevers. Staat hier tussen de paarsbloeiende Kattenstaart (Lythrum salicaria), ook een echte oeverplant. Vroeger werd de Engelwortel gebruikt als medicijn, maar ook als alcoholische bron. Zou het maar niet zelf proberen, want er zijn diverse soorten die er veel op lijken en dodelijk giftig zijn (de drinkbeker van Socrates met Gevlekte Scheerling!). Al die soorten van Schermbloemigen  zijn een welkome nectarbron voor insecten. Vooral Zweefvliegen  en ’Soldaatjes’ zijn erop te vinden. ’Soldaatjes’ is een verzamelnaam voor kevertjes die behoren tot de Weekschildkevers (Cantharidae).

De meest hier voorkomende soort van soldaatjes is de Rode Weekschildkever (Phagonycha fulva), hier op foto parende paartjes. Kenmerkend is de rode kleur met zwartachtig achtereind.

 

 

 

Ook in de tuin is nog steeds veel te zien.

 

Compostduizendpoot (Stigmatogaster subterranea; foto John Renirie). Onze secretaris is altijd intensief bezig met observaties in zijn tuin en spotte deze duizendpootsoort. Is algemeen en zo’n 5 cm lang. Leeft van dierlijk en plantaardig afvalmateriaal. Heeft 77-83 paar poten! Zo’n lichaamsbouw, bestaande uit herhaalde segmentatie is een algemeen voorkomend evolutionair systeem: in verhouding is er weinig DNA voor nodig! Segmentatie zien we ook terug bij ’hogere’ diersoorten en ook bij de mens, maar verder ge-evolueerd: denk maar eens aan onze wervelkolom! Hebben sommige mensen problemen met lopen door ziektes of anderszins, ik vind het prachtig hoe zo’n klein primitief beestje weet om te gaan met 80 paar pootjes! Vergt een goede coördinatie van het neurale systeem.

 

 

In mijn voortuin bloeit Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum). Spontaan daar terecht gekomen en lekker zijn gang laten gaan, want het is een geweldige vlinderplant getuige deze twee Distelvlinders (Vanessa cardui). Koninginnekruid (ook wel Leverkruid) heeft niets te maken met een koningin: het is een verbastering van de naam van een Duitse heilige vrouw “Kunnigunde”. De vlinders op deze foto zijn een verse generatie die straks in het najaar naar Afrika vertrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mooie waarnemingen

Hoogzomer, temperaturen wisselden van 40 tot 15 graden. Bizar. Nu weer nieuwe hittegolf, maar rondom 30 graden. Tja als Nederlanders staan we ondermeer bekend als zeuren over het weer. Maar dit soort weersinvloeden leveren ook weer mooie waarnemingen op.

Rob van Dorland ontdekte in het Schollebos 4 rupsen van de Koninginnepage (Papilio machaon) en maakte deze prachtige foto. Deze dagvlinder was van oudsher een soort die schaars voorkwam in het zuiden van Nederland, maar de laatste tijd steeds verder oprukt in overig Nederland. Tot nu toe hier een zeldzaamheid!

 

 

 

 

De vlinder is van een zelfde schoonheid. Zij legt haar eitjes op planten van de familie Schermbloemigen (Apiaceae of – vroeger- Umbelliferae genoemd). In dit geval trof Rob de rupsen aan op de Pastinaak (Pastinaca sativa), de enige schermbloem met gele bloemetjes.

 

 

 

 

Onze jaarlijkse vleermuizenexcursie in het Schollebos was weer erg geslaagd: droog met heldere hemel en aangename temperatuur. Na mijn inleiding over het leven en wel en wee van onze vleermuizen op pad. Nog niet helemaal donker konden we de Gewone Dwergvleermuis en de Laatvlieger zien en via de batdetector ook horen. Het meest spectaculair was de show die 2 Watervleermuizen gaven tijdens hun insectenjacht vlak boven het water van de “Grote Vijver” Hun zilverwitte buik was daarbij duidelijk zichtbaar.

 

Watervleermuis (Myotis daubentoni; foto Internet). Een (voor Nederland) grote vleermuis met een spanwijdte van 20-30 cm. Jaagt vlak boven het water (plassen, vijvers en langzaam stromende wateren) op insecten, maar niet als er drijvende waterplanten zijn: die verstoren hun echolocatie. Vaak in 8-vormige heen en weer vliegend. Eet per nacht duizenden muggen! Zomerverblijfplaatsen en kraamkamers in boomholtes (o.a. oude spechtenholen!!). ’s Winters in allerlei ruimtes beschut tegen de winter. 

 

 

 

 

 

 

 

In de tuin en ongenode gast

Gewone Doolhofspin (Agalena labyrinthica; foto John Renirie). Onze secretaris John trof deze spin aan in zijn tuin in een heg (Dalenbuurt, Oostgaarde). Behoort tot de familie der Trechterspinnen (Agalenidae). Spinnen (en Teken) zijn geen insecten (die hebben 6 pootjes), maar behoren tot een andere orde, Arachnidae, en hebben 8 pootjes. De Gewone Doolhofspin maakt haar web op warme plekken in struiken. 

 

 

 

 

 

John maakte ook deze mooie foto van het web, waarmee direct de naam “Trechterspin” verklaard wordt. De spin zit onderin de trechter te wachten totdat een prooi in bovenaan liggende struikeldraden verstrikt raakt. De paring met manlief geschiedt in de zomer, waarna man en vrouw enkele weken samen wonen, wat op zich voor de meeste spinnensoorten uitzonderlijk is: man-spin wordt als hij niet oppast door vrouwlief gewoon opgegeten… Na de paring bouwt vrouwspin de onderaan liggende buis om tot een kraamkamer: ze spint een grote cocon waarin ze haar eitjes legt. De nakomelingen komen pas volgend jaar ter wereld.

En overigens: onze inheemse spinnen kunnen voor ons mensen geen enkel kwaad en zijn zelfs nuttig omdat ze voor ons ongewenste insecten vangen als vliegen en muggen. Hun kakementen kunnen niet doordringen tot in onze huid. Meestal laat ik spinnen in huis met rust. Als het te “vies” wordt, vang ik de spin, laat hem buiten los en verwijder daarna de spinsels. Kleine moeite toch?

 

Amerikaanse of Rode Rivierkreeft (Procambarus clarkii; foto John Renirie)

John was jarig, werd 70! Uiteraard op visite geweest. Bij vertrek op de parkeerplaats van onze auto (Dalenbuurt) deze invasieve exoot. Na de zware regenval waarschijnlijk via een rioolput tevoorschijn gekomen. Afkomstig uit zuidelijke Verenigde Staten en in Europa een toenemende plaag (verdringt onze Europese rivierkreeften!). In een van mijn vakanties (Normandie, achter de kust) een plas-dras gebied met bijzondere vogelsoorten (o.a. Zwarte Ibis), maar honderdduizenden van deze kreeften.Fransen kwamen ’s middags met emmers en schepnetten om ze te vangen voor heerlijke kreeftensoep. Tja…. Toch maar dit strompelende exemplaar in nabij gelegen singel gegooid en niet opgegeten. Overigens: er zijn meerdere waarnemingen in Capelle van deze exoot.

 

 

Klimaaaaat!

Warmterecords werden gebroken, een officiele extreme hittegolf. Zijn er echt nog mensen die een plank voor hun kop hebben en de opwarming van het klimaat als onzin beschouwen? Wetenschappelijke gemiddelde temperaturen op eeuwniveau laten echt in de laatste 100 jaar een gigantische stijging zien, die niet op natuurlijke wijze te verklaren is: het is DE MENS die daar oorzaak van is (nou ja: de Mens is ook onderdeel van de natuur?…). Natuurlijk zijn er altijd malloten (zelfs een enkele alfa-academicus zonder enige kennis van zake) die dit ontkennen, maar het is gewoon een keiharde feit. Slecht nieuws wegwuiven omdat je het nu nog niet deert en zelfs schaadt in de portemonnee of politieke carriere is een heel bekend psychologische reactie bij veel mensen (politici zijn toch ook mensen?). Zelf voel ik me daar ook wel een beetje schuldig aan: moet ik nog grote investeringen doen als ik al bijna 70 jaar ben en die investeringen nooit kan terug verdienen? Ik heb mijn huis al stevig laten isoleren, maar heb nog geen zonnepanelen. Toch maar doen? Ik ga toch maar gebruik maken van een energiecoach van de gemeente. Als niemand wat doet, gaan we toch allemaal naar de klote? Gemeente en landelijke overheid mogen natuurlijk niet achter blijven: ook zij moeten piketpaaltjes stellen en gebruik maken van subsidies (ons belastingsgeld dus!) om een omslag te maken. Onze gemeente doet echt haar best. En dan heeft die ene cynicus ook een heeeel klein beetje gelijk: als alleen Nederland stinkend zijn best doet en de rest van de wereld niet, tja…maar dan ben je wel een echte doemdenker of opportunist. Ik denk dan altijd maar aan grote denkers als Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Marther Luther King: idealisten, vreedzaam maar strijdvaardig in hun strijd. Wereldhervormers! Zo iemand, liefst veel meer, hebben we ook nodig op klimaatniveau, niet een kleinzielige klager die het voor zichzelf al dik voor elkaar heeft en allerlei idiote cijfers in het rond strooit die nooit onderbouwd zijn. Het is de wereld van fakenews en charlatans maken daar gretig gebruik van. Gebruik gewoon uw gezond verstand! Denk ook aan uw nalatenis voor uw kinderen en kleinkinderen!

Weer een nieuwe exoot en ditmaal in Schollebos:

Mexicaanse Zwartsteel (Isodonfia mexicana; foto Rob van Dorland). Tot nu toe slechts enkele officieel geregistreerde waarnemingen in Nederland (http://waarneming.nlmaar waarschijnlijk al jaren aanwezig. een Midden-/Noord-Amerikaanse sluipwespsoort die aantal jaren geleden in Zuid-Europa per ongeluk is binnengekomen en door opwarming van het klimaat zich noordwaarts aan het verspreiden is. In Zuid-Europa is zijn belangrijkste prooi de Zuidelijke Boomsprinkhaan (Meconema meridionale) die als zuidelijke soort ook een noordwaartse verspreiding vertoont. De prooi wordt gedood en ondergronds begraven nadat de wesp een eitje in de prooi heeft gelegd. Of deze wesp hier ook een noordeljike soort boomsprinkhaan als prooi heeft is nog niet echt goed onderzocht. Een typisch anatomisch detail van sluipwespen is dat tussen het borststuk (thorax) en achterlijf (abdomen) een zeer nauwe taille is: een “wespentaille” dat voor veel mannenmensen een ideaalbeeld is voor de ideale mensenvrouw. Tja mannen, ken u zelve…

Afgelopen dag: pa en ma ooievaar samen verenpoetsend op lantaarnpaal langs Rijckevorselweg en nog steeds 2 vrijwel volwassen jongen op het nest. Ook vergadering met gemeente over diverse zaken: een verslag volgt in volgende blog.

 

 

 

Held!

Afgelopen woensdag in Schollebos: als een duveltje uit een doosje sprong een jonge Wezel uit de bosjes langs het ruiterpad. Een wezel loopt niet, maar beweegt zich voort met sierlijke sprongen. Leuk, maar er was meer aan de hand. Pa en Ma Merel waren in paniek, dus die hadden vrijwel zeker een nest met jongen in die bosjes. Pa merel probeerde het wezeltje af te leiden door steeds tot op 50 cm afstand het wezeltje “uit te dagen” met gevaar voor eigen leven. Pa merel had kennelijk meer levenservaring, want het jong trapte er constant in door Pa te proberen te verschalken. Dit duurde een paar minuten totdat iedereen in de bosjes verdween. Afloop is dus onbekend, maar Pa Merel was mijn held!. Mijn dag was weer goed, want dit zijn echt zeldzame waarnemingen.

Wezel (Mustula nivalis). De kleinste vertegenwoordiger van de Marterachtigen (Mustelidae), gemiddeld zo’n 20 cm lang. In principe een nachtdier, maar in de voorplantingsperiode soms ook overdags actief als jager op muizen, mollen, vogels, kikkers, e.a. Door hun kleinte kunnen ze zelfs muizen achtervolgen in hun onderaardse holen. Al meerdere waarnemingen in Schollebos.

 

 

 

Louis maakte weer fraaie foto’s in de Eendrachtspolder:

 

Pijlstaarteend (Anas acuta; foto: Louis Weterings). In Nederland zeldzame broedvogel en voornamelijk wintergast uit het hoge noorden. Zo te zien heeft dit paartje echt hier hun liefdesplekje gevonden!

 

 

 

 

 

 

 

Oeverloper (Actitis hypoleucos; foto: Louis Weterings). Een vertegenwoordiger van de Ruiterfamilie, een lastige groep om soorten te onderscheiden. Het is een juveniel exemplaar. Een heel enkele keer ook in Schollebos waargenomen als doortrekker.

 

 

 

 

Roofvogelshows

Afgelopen middag de hoorzitting Bezwarencommissie mbt het houden van Roofvogelshows in Capelle. SNC had bezwaar gemaakt tegen het houden van dergelijke roofvogelshows. Op de “Dag van het Park”, een jaarlijks evenement in het Schollebos met de Middeleeuwen als item, werd dit jaar ook een Roofvogelshow gehouden. Voor het houden van de “Dag van het Park” moet gemeente afdeling “A” bij afdeling “B” een vergunning aanvragen (ja heus!!). Reden ervoor is dat burgers na verlening van deze interne vergunning dit kunnen aanvechten, een goede zaak dus. Zo’n vergunningsaanvraag wordt gepubliceerd in onze lokale krant “IJssel en Lek”. De verleende vergunning werd dan ook keurig gepubliceerd. Maar de Roofvogelshow was in de oorspronkelijke vergunningsaanvraag niet genoemd: die werd achteraf toegevoegd. Daarvoor was echter een nieuwe vergunningsaanvraag nodig die er dus niet kwam: de show werd ondergeschoven onder de inmiddels al verleende vergunning voor “Dag van het Park”. Slordig!

Tijdens de zitting onze bezwaren uitgelegd, daarbij ondersteund door de voorzitster van Werkgroep Roofvogels Nederland die Adri de Groot (van Vogeldagboek.nl met zo’n 30.000 volgers) vertegenwoordigde en steunbetuiging van de Vogelbescherming. Bezwaren in het kort: vergelijkbare wantoestanden met circusdieren als tijgers en leeuwen: wilde dieren en geen huisdieren, beperkt in hun natuurlijk gedrag en grotendeels geketend of in hokjes gehuisvest. Daarnaast het “Harry-Potter-effect” vergelijkbaar met Lassiehonden en Dalmatiers: kassafilms die een hausse voor de illegale dierenhandel veroorzaken: eieren en kuikens worden geroofd uit nesten. Dergelijke roofvogelshows worden gehouden door puur commerciele bedrijven (google maar eens op “Roofvogelshows”) die totaal verkeerde voorlichting geven. Een echte beroepsmatige Valkenier werkt hier nooit aan mee!

Een verrassende wending: de juridische vertegenwoordiger van de gemeente gaf te kennen dat de gemeente voortaan afziet van het organiseren van roofvogelshows. Mooi, maar daar is de zaak nog niet helemaal gesloten. We moeten eerst het rapport van de Bezwarencommissie afwachten (4-6 weken, tja waarom zo lang nodig??). SNC wil een principe-uitspraak bevestigd door de gemeenteraad!

Wordt vervolgd dus (zo’n 10 jaar geleden hebben we al eerder de uitspraak gehad dat gemeente dit niet meer zou doen….).

 

 

Vlindertuin Schollebos

Afgelopen zaterdag met 4 vrijwilligers en 2 bestuursleden van SNC een dagdeel bezig geweest met maaien van het riet in de Vlindertuin Schollebos. Een enorme klus met  beperkte middelen (bosmaaier, zeis, snoei- en kniptangen). Het weer was ons ook niet gunstig gezind: diverse regenbuien en iedereen drijfnat. Maar wel doorgaan! Heb zo’n respect voor deze vrijwilligers, een hechte vriendenclub van dertigers, vast van plan om nu een ECHTE vlindertuin te creëren, waar vindt men dat nog? 

De door gemeente aangelegde met ingezaaide bloemen vlindertuin is door gemeente daarna nooit meer onderhouden. Het gevolg was een overwoekering van riet (circa driekwart van de aangelegde vlindertuin). SNC heeft gemeente daar verschillende keren op gewezen: zonder goed onderhoud (maairegime!) kan je net zo goed briefjes van 50 euro in de grond stoppen, maar daar krijg je ook geen bloemetjes mee, dus ook geen vlinders en andere insecten. 

 

 

 

 

 

Tijdens onze werkzaamheden troffen we 2 exemplaren aan van de Sabelsprinkhaan, die – hoe bestaat het – allebei op de schouder van een der vrijwilligers  kwam zitten.

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben ontzettend trots op de inzet van deze toffe gozers. Keihard gewerkt met humor. Alleen, we zijn er nog lang niet. Nog tweederde van het rietbestand moet weg. Daarna grond omploegen en inzaaien met inheemse planten. 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenlijk is het van de gekke dat de gemeente deze door haar zelf aangelegde vlindertuin niet zelf onderhoudt. Maar het minste wat gemeente kan doen is om dan vrijwilligers te ondersteunen die dit onderhoud op zich willen nemen met materieel en andere faciliteiten. Item voor volgend overleg dus…

 

 

 

 

 

 

 

En: als u zich geroepen voelt om mee te doen met onderhoudsactiviteiten (hoeft niet perse in Schollebos!!) , meldt u zich dan bij voorzitter@natuurvriendencapelle.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukke tijden en laatste nieuws

Afgelopen donderdag een presentatie gegeven over Capelse Natuur in Schinkelhove voor zo’n 50 aandachtige ouderen. Stichting Sonrisa Rijnmond organiseert voor de verzorgingstehuizen middagen met lezingen en muziek. Altijd leuk om hieraan mee te werken. Deze zaterdag met vrijwilligers aan de slag om van de “Vlindertuin” in Schollebos werkelijk een vlindertuin proberen te maken: riet en andere woekeraars verwijderen, inzaaien met inheemse zaden. Komende dinsdag ’s middags bijwonen bezwarencommissie over door SNC ingediend bezwaar tegen roofvogelshows. Wij worden ondersteund door o.a. de Vogelbescherming en Vogeldagboek.nl van Adri de Groot (deze laatste zo’n 30.000 volgers). Adri laat zich vertegenwoordigen door de voorzitter van Roofvogelwerkgroep Nederland. Diezelfde dinsdag ’s avonds 19.00 uur onze Zomeravondexcursie (startpunt Pannenkoekenhuis Schollebos). Afspraak overleg met gemeente voor 29 juli (diverse onderwerpen mbt beheer en onderhoud). Excursie Hitland voorbereiden (SNC samen met IVN). 

JacobsKruiskruid (Senecio vulgaris vulgaris)

Langs het noordelijke wandelpad van het Spartasportterrein in Schollebos breidt het JacobsKruiskruid zich uit. Het is een composiet = samengesteldbloemige (familie Asteraceae) net als bijv. Madeliefje en Paardenbloem: al die puntjes en lintjes zijn aparte bloemetjes! De plant is giftig voor zoogdieren, vooral voor paarden. Bij opeten van flinke hoeveelheden leidt dit tot fatale levercirrhose (lever krimpt als het ware tot een onsamenhangend weefsel, waardoor die niet meer kan functioneren. De lever is een onontbeerlijk grote “Ontgifingsfabriek” voor het lichaam dat vele schadelijke stoffen en afvalproducten onschadelijk maakt). Zelfs in gedroogde toestand (Hooi) blijft de giftigheid bestaan. Dat is ook een van de redenen dat bermhooi niet meer als veevoer mag worden gebruikt (naast de uitstoot van autogasresten, vroeger Lood!). Er bestaat ook een andere ondersoort: Duinkruiskruid (Senecio vulgaris dunensis) waarbij de lintbloemetjes onbreken; in het voormalige “IJsbaangebied” (nu Sparta) kwam die ook voor. 

 

JacobsKruiskruid is de waardplant van de SintJacobsvlinder (Tyria jacobaea): deze dag-actieve nachtvlinder legt daar haar eitjes af en de rupsen smullen van de giftige plant waardoor zij zelf ook giftig worden! De rupsen hebben een soort zebra-tekening van zwart met gele streping: een waarschuwingssignaal voor predatoren: ik ben giftig, dus eet mij dus maar niet! Nu op meerdere planten rupsen aanwezig. Is algemeen in Nederland.

 

Spraypark “Watervallei” en “Waterontdekplek”

Aanstaande woensdag mag Ans Hartnagel haar diepgewenste en doorgedramde “Watervallei” in het Schollebos openen. Er staan in een vierkante betonnen bak zo’n 6 minieme toestelletjes die water gaan sproeien als kinderen daar doorheen lopen. Kosten: 7 ton belastingsgeld. En daar blijft het volgens mij niet bij. Aan het grasgazon is flinke schade ontstaan door rijplaten (500 meter!). Onderhoudskosten van de Watervallei, daarover tasten we in het duister. Het water moet voldoen aan zwemwaterkwaliteit, wat inhoudt dat dagelijks gecontroleerd moet worden op o.a. de zuurgraad (pH) en bacteriele verontreinigingen (Legionella = Veteranenziekte, en Escherichia Coli = “Poepbacterie”), e.a. Gaat dat echt gebeuren?? Hoeveel gaat dat kosten?? Nog geen toilet te bekennen voor de kindertjes in sprayend water, wat toch echt op hun blaasjes gaat werken. Verversingskosten van het water?? Aan de toestellen bezien, zijn deze echt niet 100% hufterproof: zijn vervangingen meebegroot in onderhoud?? Is er een prognose gemaakt over het gebruik van deze “Watervallei” (kosten per kindgebruikmaking)? Natuurlijk: er zijn kinderen die nooit op vakantie kunnen (argument Ans Hartnagel), echt klote, maar om hoeveel kinderen gaat dat? Misschien beter om jaarlijks uit ander potje een uitje naar Efteling te organiseren?? Maar ja: Ans heeft haar gloriemoment bij de opening. Vraag me af hoe de fotograaf de massale menigte in beeld weet te brengen van dit festijn. Mijn mening?: weggegooid belastinggeld, wat beter besteed kan worden aan goed onderhoud van onze grootste Groene Parel van Capelle: het Schollebos.

 

En dan: al aantal jaren is de Natuurspeelplek en Waterontdekplek nabij het pannenkoekenhuis in het Schollebos een groot succes. Trekpontje, tokkelbaantjes over water, waterpomp, e.d. Nu ontvangt SNC echter klachten vanwege slecht onderhoud: met name de waterpartijen worden pure blubbersloten. En dat klopt. Oplossing simpel: een keer diep baggeren en zand storten als bodemlaag. Wordt daarmee een veel grotere attractie dan dat ielige spray-watervalleitje en nog veel goedkoper ook. Kortom: spraypark “Watervallei” is en blijft een geldverslindend op-de-borst-kloppend prive-project van een wethouder. Ondertussen zijn de wilde orchideeen in het Schollebos alweer weggemaaid net voor hun bloei. En oja: het idee van die Natuurspeelplek: was wel van SNC!

vijf!

Vorige week. Tijdens mijn dagelijkse ronde Schollebos neem ik vaak het wandelpad langs de Sparta-sportvelden mee. Er werd weer druk geoefend met golfen. Regelmatig liggen er meer dan 1000 golfballetjes op het veld en soms ook net iets verder op het wandelpad en de bosjes. Niet verwachtend daarom iets interessants te zien qua vogels, werd ik compleet verrast: er vlogen maar liefst 5 Groene Spechten op die samen langs de bosschages in het net gemaaide gras aan het foerageren waren. Vrijwel zeker een paartje met uitgevlogen jongen.

Groene Specht (Picus viridus) is eigenlijk niet echt een vogel van onze omgeving. Zijn menu bestaat voornamelijk uit mieren, die hij in naaldbossen volop aantreft in mierenhopen. Toch heeft deze mooie vogel zich ook weten aan te passen in stedelijk milieu, waar hij vooral zijn voedsel zoekt op kort gemaaide grasgazons (mieren en andere insecten). Ik heb er zelfs ooit 1 gezien (wel in buitenland) die langs een stoep mieren liep te snappen. In Capelle al jaren een broedvogel in Schollebos, maar ook frekwente waarnemingen o.a. in Wegelingpark, Slotpark en langs IJssel. Het is ondanks zijn aanpassing aan stedelijk milieu een heel schuwe vogel. Zodra hij een mens bespiedt, neemt die de benen en vliegt naar een boom om zich achter de stam te verschuilen. Wel is hij regelmatig te horen met zijn karakteristieke geluid: een soort “hinnikend gelach” van een paard, is een onmisbaar geluid.

 

 

 

Oeverzwaluw (Riparia riparia; foto Louis Weterings). In de Eendragtspolder is een kunstmatige oeverzwaluwwand gebouwd met daverend succes zoals op deze foto is te zien. Zoals de naam zegt is het een echte zwaluwsoort (familie Hirundididae) die – in kolonievorm – broedt in gegraven holen langs zandige oevers. Maar ook kunstmatige oevers versmaden ze niet. Gemeentes en ondernemers zijn vaak “als de dood” voor deze fraaie zwaluwtjes, want als er ergens een flink hoge zandhoop ligt voor gebruik in de bouw, zijn ze vaak de dupe: als oeverzwaluwen deze ontdekt hebben en er een kolonie stichten komen alle bouwwerkzaamheden stil te liggen. In Capelle geen broedende oeverzwaluwen, maar paar jaar geleden wel bijna: langs de IJssel op grens Capelle/Nieuwerkerk is een steile oeverwand. Daar heeft een grote kolonie gebroed. Nu niets meer en oorzaak onbekend.

 

 

 

 

Brede Wespenorchis (Epicactus helleborine). SNC had na jaren soebatten afspraken met gemeente gemaakt over het maaien van delen in het Schollebos waar inheemse orchideeen groeien. Eindelijk ging dat 2 jaar goed, maar nu dus weer niet: alle groeiplaatsen zijn nu recent gemaaid, waardoor deze prachtige orchidee in Capelle weer dreigt uit te sterven. Wij zullen opnieuw proberen om de gemeente te bewegen een ecologisch maairegime te gaan hanteren! Deze orchidee bloeit pas in juli-september en nu maaien is dus catastrofaal. We moeten dus weer van voren af aan beginnen, maar bij gebrek aan ecologische kennis van onze gemeente blijft het vooralsnog een Sisyphustaak voor SNC.