Zegt het voort!

blog archief

Drukke tijden en laatste nieuws

Afgelopen donderdag een presentatie gegeven over Capelse Natuur in Schinkelhove voor zo’n 50 aandachtige ouderen. Stichting Sonrisa Rijnmond organiseert voor de verzorgingstehuizen middagen met lezingen en muziek. Altijd leuk om hieraan mee te werken. Deze zaterdag met vrijwilligers aan de slag om van de “Vlindertuin” in Schollebos werkelijk een vlindertuin proberen te maken: riet en andere woekeraars verwijderen, inzaaien met inheemse zaden. Komende dinsdag ’s middags bijwonen bezwarencommissie over door SNC ingediend bezwaar tegen roofvogelshows. Wij worden ondersteund door o.a. de Vogelbescherming en Vogeldagboek.nl van Adri de Groot (deze laatste zo’n 30.000 volgers). Adri laat zich vertegenwoordigen door de voorzitter van Roofvogelwerkgroep Nederland. Diezelfde dinsdag ’s avonds 19.00 uur onze Zomeravondexcursie (startpunt Pannenkoekenhuis Schollebos). Afspraak overleg met gemeente voor 29 juli (diverse onderwerpen mbt beheer en onderhoud). Excursie Hitland voorbereiden (SNC samen met IVN). 

JacobsKruiskruid (Senecio vulgaris vulgaris)

Langs het noordelijke wandelpad van het Spartasportterrein in Schollebos breidt het JacobsKruiskruid zich uit. Het is een composiet = samengesteldbloemige (familie Asteraceae) net als bijv. Madeliefje en Paardenbloem: al die puntjes en lintjes zijn aparte bloemetjes! De plant is giftig voor zoogdieren, vooral voor paarden. Bij opeten van flinke hoeveelheden leidt dit tot fatale levercirrhose (lever krimpt als het ware tot een onsamenhangend weefsel, waardoor die niet meer kan functioneren. De lever is een onontbeerlijk grote “Ontgifingsfabriek” voor het lichaam dat vele schadelijke stoffen en afvalproducten onschadelijk maakt). Zelfs in gedroogde toestand (Hooi) blijft de giftigheid bestaan. Dat is ook een van de redenen dat bermhooi niet meer als veevoer mag worden gebruikt (naast de uitstoot van autogasresten, vroeger Lood!). Er bestaat ook een andere ondersoort: Duinkruiskruid (Senecio vulgaris dunensis) waarbij de lintbloemetjes onbreken; in het voormalige “IJsbaangebied” (nu Sparta) kwam die ook voor. 

 

JacobsKruiskruid is de waardplant van de SintJacobsvlinder (Tyria jacobaea): deze dag-actieve nachtvlinder legt daar haar eitjes af en de rupsen smullen van de giftige plant waardoor zij zelf ook giftig worden! De rupsen hebben een soort zebra-tekening van zwart met gele streping: een waarschuwingssignaal voor predatoren: ik ben giftig, dus eet mij dus maar niet! Nu op meerdere planten rupsen aanwezig. Is algemeen in Nederland.

 

Spraypark “Watervallei” en “Waterontdekplek”

Aanstaande woensdag mag Ans Hartnagel haar diepgewenste en doorgedramde “Watervallei” in het Schollebos openen. Er staan in een vierkante betonnen bak zo’n 6 minieme toestelletjes die water gaan sproeien als kinderen daar doorheen lopen. Kosten: 7 ton belastingsgeld. En daar blijft het volgens mij niet bij. Aan het grasgazon is flinke schade ontstaan door rijplaten (500 meter!). Onderhoudskosten van de Watervallei, daarover tasten we in het duister. Het water moet voldoen aan zwemwaterkwaliteit, wat inhoudt dat dagelijks gecontroleerd moet worden op o.a. de zuurgraad (pH) en bacteriele verontreinigingen (Legionella = Veteranenziekte, en Escherichia Coli = “Poepbacterie”), e.a. Gaat dat echt gebeuren?? Hoeveel gaat dat kosten?? Nog geen toilet te bekennen voor de kindertjes in sprayend water, wat toch echt op hun blaasjes gaat werken. Verversingskosten van het water?? Aan de toestellen bezien, zijn deze echt niet 100% hufterproof: zijn vervangingen meebegroot in onderhoud?? Is er een prognose gemaakt over het gebruik van deze “Watervallei” (kosten per kindgebruikmaking)? Natuurlijk: er zijn kinderen die nooit op vakantie kunnen (argument Ans Hartnagel), echt klote, maar om hoeveel kinderen gaat dat? Misschien beter om jaarlijks uit ander potje een uitje naar Efteling te organiseren?? Maar ja: Ans heeft haar gloriemoment bij de opening. Vraag me af hoe de fotograaf de massale menigte in beeld weet te brengen van dit festijn. Mijn mening?: weggegooid belastinggeld, wat beter besteed kan worden aan goed onderhoud van onze grootste Groene Parel van Capelle: het Schollebos.

 

En dan: al aantal jaren is de Natuurspeelplek en Waterontdekplek nabij het pannenkoekenhuis in het Schollebos een groot succes. Trekpontje, tokkelbaantjes over water, waterpomp, e.d. Nu ontvangt SNC echter klachten vanwege slecht onderhoud: met name de waterpartijen worden pure blubbersloten. En dat klopt. Oplossing simpel: een keer diep baggeren en zand storten als bodemlaag. Wordt daarmee een veel grotere attractie dan dat ielige spray-watervalleitje en nog veel goedkoper ook. Kortom: spraypark “Watervallei” is en blijft een geldverslindend op-de-borst-kloppend prive-project van een wethouder. Ondertussen zijn de wilde orchideeen in het Schollebos alweer weggemaaid net voor hun bloei. En oja: het idee van die Natuurspeelplek: was wel van SNC!

vijf!

Vorige week. Tijdens mijn dagelijkse ronde Schollebos neem ik vaak het wandelpad langs de Sparta-sportvelden mee. Er werd weer druk geoefend met golfen. Regelmatig liggen er meer dan 1000 golfballetjes op het veld en soms ook net iets verder op het wandelpad en de bosjes. Niet verwachtend daarom iets interessants te zien qua vogels, werd ik compleet verrast: er vlogen maar liefst 5 Groene Spechten op die samen langs de bosschages in het net gemaaide gras aan het foerageren waren. Vrijwel zeker een paartje met uitgevlogen jongen.

Groene Specht (Picus viridus) is eigenlijk niet echt een vogel van onze omgeving. Zijn menu bestaat voornamelijk uit mieren, die hij in naaldbossen volop aantreft in mierenhopen. Toch heeft deze mooie vogel zich ook weten aan te passen in stedelijk milieu, waar hij vooral zijn voedsel zoekt op kort gemaaide grasgazons (mieren en andere insecten). Ik heb er zelfs ooit 1 gezien (wel in buitenland) die langs een stoep mieren liep te snappen. In Capelle al jaren een broedvogel in Schollebos, maar ook frekwente waarnemingen o.a. in Wegelingpark, Slotpark en langs IJssel. Het is ondanks zijn aanpassing aan stedelijk milieu een heel schuwe vogel. Zodra hij een mens bespiedt, neemt die de benen en vliegt naar een boom om zich achter de stam te verschuilen. Wel is hij regelmatig te horen met zijn karakteristieke geluid: een soort “hinnikend gelach” van een paard, is een onmisbaar geluid.

 

 

 

Oeverzwaluw (Riparia riparia; foto Louis Weterings). In de Eendragtspolder is een kunstmatige oeverzwaluwwand gebouwd met daverend succes zoals op deze foto is te zien. Zoals de naam zegt is het een echte zwaluwsoort (familie Hirundididae) die – in kolonievorm – broedt in gegraven holen langs zandige oevers. Maar ook kunstmatige oevers versmaden ze niet. Gemeentes en ondernemers zijn vaak “als de dood” voor deze fraaie zwaluwtjes, want als er ergens een flink hoge zandhoop ligt voor gebruik in de bouw, zijn ze vaak de dupe: als oeverzwaluwen deze ontdekt hebben en er een kolonie stichten komen alle bouwwerkzaamheden stil te liggen. In Capelle geen broedende oeverzwaluwen, maar paar jaar geleden wel bijna: langs de IJssel op grens Capelle/Nieuwerkerk is een steile oeverwand. Daar heeft een grote kolonie gebroed. Nu niets meer en oorzaak onbekend.

 

 

 

 

Brede Wespenorchis (Epicactus helleborine). SNC had na jaren soebatten afspraken met gemeente gemaakt over het maaien van delen in het Schollebos waar inheemse orchideeen groeien. Eindelijk ging dat 2 jaar goed, maar nu dus weer niet: alle groeiplaatsen zijn nu recent gemaaid, waardoor deze prachtige orchidee in Capelle weer dreigt uit te sterven. Wij zullen opnieuw proberen om de gemeente te bewegen een ecologisch maairegime te gaan hanteren! Deze orchidee bloeit pas in juli-september en nu maaien is dus catastrofaal. We moeten dus weer van voren af aan beginnen, maar bij gebrek aan ecologische kennis van onze gemeente blijft het vooralsnog een Sisyphustaak voor SNC.

 

 

Eikenprocessierups in Capelle

In het Schollebos zijn tientallen eiken “besmet” met de Eikenprocessierups. Over de aanwezigheid in de wijken is ons tot dusverre niets bekend. Elke rups verspreidt duizenden  microscopisch kleine netelhaartjes die in contact met huid vervelende jeuk veroorzaken. Ze blijven ook in kleding zitten, waardoor ook bedekte lichaamsdelen aangetast kunnen worden. Bij inademing van deze netelhaartjes kunnen ook longproblemen ontstaan. Oke, je gaat er niet dood aan, maar het kan wel heel onaangenaam zijn. Ik heb inmiddels enkele Schollebosbezoekers gesproken die irritante jeukpukkels vanwege deze rupsen hebben. De eikenprocessierups is waarlijk met een noordelijke opmars bezig (klimaat?). Er worden diverse bestrijdingsmethodes toegepast: stofzuigen, branden, bespuiten met kleefmiddelen en aaltjes. Vergif is gelukkig tot nu toe nergens in Nederland toegepast. Bij navraag bij gemeente: gemeente Capelle bestrijdt de plaag met aaltjes: dit zijn een soort microscopisch kleine wormpjes die parasiteren op de rupsen  waardoor die doodgaan. Zij worden preventief in een gelei op de stammen van eiken gespoten. Dat moet echter wel gebeuren in een vroeg ontwikkelingsstadium van de rupsen. Gezien het aantal rupsennesten rijst bij mij de vraag of deze methode sowieso wel is toegepast in het Schollebos. Zoja, dan te laat om effect te hebben. Gemeente belooft om de “resterende nesten” nu te gaan verwijderen middels “Stofzuigen”. Hopelijk op tijd voor de opening van het Spraypark in het Schollebos met al die zielige blote kinderlijfjes die uit armoe niet op vakantie kunnen. 

 

 

Ben Pley spotte deze Buizerd in oostelijk Schollebos, vermoedelijk een jong exemplaar (gebroed in Schollebos). Vandaag zelf 3 Buizerds hoog in de lucht met “social calls”, waarschijnlijk paartje met uitgevlogen jong. 

 

 

 

 

 

 

De 2 jonge ooievaars op het nest langs de ’s Gravenweg staan op het punt van uitvliegen. In drie jaar dus 3+3+2 = 8 nakomelingen! 

 

 

Van alles

In mijn vorige blog melde ik  meerdere  Distelvlinders  in  mijn  achtertuin.  Nu  ook  in Schollebos  vele  exemplaren gezien.  De  Vlinderstichting  meldt  een  ware  invasie  van Distelvlinders.  Afgelopen  weekeind  paar lange wandelingen gemaakt omgeving Zwolle: ook daar vele Distelvlinders.

 

 

 

 

 

 

Louis Weterings maakte in de Eendragtspolder (naast Zevenhuizerplas) fraaie foto’s van Geoorde Fuut en Krooneend. De Eendragtspolder is inmiddels een vermaard “plas-dras-gebied” en een walhalla voor vogels (en dus ook voor vogelliefhebbers).

 

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis). Een juweeltje binnen de futenfamilie (Podicipedidae). Vrij zeldzame broedvogel in Nederland. De Nederlandse naam verwijst naar de prachtige gele waaiervlek ter hoogte van de oren. De latijnse naam verwijst naar de zwarte hals.

 

 

 

 

 

 

 

Krooneend (Netta rufina). Ook deze is een vrij zeldzame broedvogel in Nederland. Vanwege zijn pracht ook als sierwatervogel gehouden in gevangenschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente gaat “Ganzenoverlast” bestrijden. Voorheen deed de gemeente dit door eieren “dood” te schudden. Bovendien is het verstoren van broedende vogels verboden en vergunningplichtig (Natuurwet). De vraag is of er werkelijk echt sprake is van overlast: zijn klachten van enkele burgers al genoeg om drastische maatregelen te treffen? Hier en daar heeft men last van ganzenpoep op trottoirs en van “hinderlijk” gegak. Tja, rechtvaardigt dit een duur bestrijdingsprogramma? Men is nu van plan om Laserlicht in te schakelen om de ganzen te verdrijven. Is twee keer per week ’Capelle Werkt’ een stoep laten schoonmaken niet een goedkoper alternatief? Moeten we dan ook de kikkers gaan bestrijden die mij soms uit mijn slaap houden?? En zijn er buiten die klagers niet veel meer mensen die het juist leuk vinden om die ganzen en hun jongen te zien? Waar gaan die verdreven ganzen naartoe? Naar volgende singel of vijver (Capelle is heel waterrijk!)? Zonder degelijk onderzoek naar de aard en wezenlijk belang van de klachten is dit gewoon “hapsnapbeleid” en “behaagpolitiek”. Er zijn betere uitgaven te besteden zoals:

Japanse Duizendknoop.

Bestrijding van ’Invasieve Exoten’. Invasieve exoten zijn dier- en plantensoorten die niet inheems zijn, maar zich wel explosief vermeerderen ten koste van onze eigen inheemse flora en fauna. In Schollebos vooral Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien. In de wijken vooral de Japanse Duizendknoop. Gisteren met TV-Rijnmond een reportage gemaakt. Bestrijding schiet ernstig tekort! Langs Vuiklaan bijvoorbeeld groeit Japanse Duizendknoop al tot aan de tuingrenzen van huiseigenaren. Als ik daar zou wonen, zou ik de gemeente al bij voorbaat aansprakelijk stellen voor de financiele schade. De wortels gaan dwars door de funderingen heen. Problemen met verkoop pand, hypotheekverstrekking, enz. Ook in Schollevaar al Japanse Duizendknoop in particuliere tuinen!

Gemeente heeft tot nu toe een meldpunt voor Japanse Duizendknoop, maar dat weet natuurlijk niemand. Erg passief beleid en op termijn desastreus! Wel blijven melden a.u.b. van plaatsen waar deze exoten groeien.

 

 

Distels en Distelvlinder

Net weer een week terug van een korte vakantie in Frankrijk (La Suisse Normande: een prachtig wandelgebied in Normandie). Nu weer snel de draad oppakken als het gaat over de Capelse natuur.

De Distelvlinder (Vanessa cardui) is een mooie vlinder die ik de afgelopen jaren slechts sporadisch heb gezien in Capelle. Nu in mijn achtertuin (rand Schollebos) zeker zo’n 10 stuks in de bloeiende Lindebomen. Ook onze secretaris John trof een exemplaar in zijn tuin (Oostgaarde) aan. 

De distelvlinder is een “Trekvlinder”: in het voorjaar (mei-juni) arriveren ze uit hun overwinteringsgebieden (Noord-Afrika). Zij planten zich voort, maar leven slechts 5-8 weken. De laatste generatie trekt in het najaar weer naar Noord-Afrika om aldaar weer zich voort te planten. 

De naam ‘Distelvlinder’ wijst erop dat distelsoorten vaak hun ‘waardplanten’ zijn (waar hun rupsen van de bladeren eten). Dat klopt ook wel, maar deze krachtpatser kan ook met veel andere plantensoorten overweg. Het is duidelijk geen “specialist” en het verbaast mij dat deze vlinder het zo moeilijk heeft in onze contreien. Distels en andere waardplanten genoeg in het Schollebos!

 

 

In het Schollebos komen 3 “echte” distelsoorten algemeen voor:

Akkerdistel (Cirsium arvense). Stengels vrijwel zonder stekels.

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerdistel (Cirsium vulgare). Stengels met stekels op de kale stengel. Blad met speervormige eindstekel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruldistel (Cirsium crispus). Stengels met boogvormige “vleugels” waarop stekels.

 

 

 

 

 

 

 

Al deze distels zijn belangrijk voor insecten, net als nauw verwante distel-achtigen zoals Grote Klit (Arctium lappa) die ook massaal in Schollebos voorkomt. 

Wist u trouwens dat er nog een Distelwet bestaat? Dat verplicht boeren en tuinders om o.a. Akkerdistel op hun grond te bestrijden, dit om woekering op veegrasland te voorkomen. 

 

 

 

Middeleeuwse praktijken

Gemeente Capelle aan den IJssel organiseert al jaren het evenement “Dag van het Park” dat in het Schollebos plaats heeft. De laatste jaren is het thema Middeleeuwen met ridders, oude ambachten en middeleeuwse muziek. Voor iedereen een geslaagde dag (nu zelfs 2 dagen) voor jong en oud. Maar nu heeft de gemeente ook roofvogelshows op het programma staan en daar ben niet alleen ik persoonlijk als dierenarts op tegen, maar ook SNC. Roofvogels zijn net als tijgers en leeuwen in circussen geen tamme, gedomesticeerde dieren. Wilde dieren in circussen is nu wel verboden, maar Roofvogelshows helaas (nog) niet. SNC en persoonlijk als dierenarts hebben hiertegen bezwaar gemaakt bij de gemeente. College van Burgemeester en Wethouders volhardt echter per brief in haar standpunt en beweert dat dergelijke shows een “Educatief karakter” hebben. Lulkoek: gewoon een beleid van “Brood-en-Spelen”, inspelen op sensatiezucht en ten koste van die vogels. Er zaten 11 roofvogels (2 arenden en diverse valken) met kettingen geketend op zitstokjes, apathisch of zielig te roepen en proberen om vrijheid te krijgen. Na de films van Harry Potter waren de uilen niet aan te slepen in de al dan niet illegale handel (meestal illegaal). Hoezo “educatief”: ja “hoe ze te kunnen aanschaffen”…De dag voor het evenement krijgt SNC per brief bericht dat ons bezwaar in behandeling zal worden genomen en dat de “Bezwarencommissie ” ons uitnodigt om onze bezwaren toe te lichten over enkele weken (vakantietijd ook nog): Kafka en Macchiavelli, wie verzint dat: ja onze gemeente! Schande, Middeleeuws!! Het enige dat rest is om gemeente te overtuigen dit niet meer te doen!

Zo, ik heb mijn gal gespuid. Nu ook nog leuke dingen.

Drie nieuwe plantensoorten ontdekt in Schollebos: 

Phaselia tanacetifolia. Een exoot uit Californie (VS) maar geen invasieve exoot  In zaaimengsel van gemeente rond gegraven vijvertjes westrand Schollebos achter Capelseweg. Goede nectarplant voor insecten en meerdere exemplaren aanwezig.

 

 

 

 

 

Wilde Radijs (Knopherik, Raphanus raphanistrum). Op zelfde plek als vorige. Een ‘broertje’ van de echte Radijs uit de Supermarkt (Raphanus sativus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muizenoor (Hieracium pilosella). Een composiet, familie Asteraceae, vroeger Compositae). Langs wandelpad Spartaterrein Schollebos. De bloemetjes staan op deze foto niet in volle glorie (was te koud en nat). Een typische plant op aangevoerde zandgrond (en daaraan voldoet het wandelpad). 

 

 

 

 

IJsvogel : Eindelijk na bijna 2 weken vandaag weer een “Blauwe Flits” bij hun traditionele broedoever in Schollebos. Broedstatus echter nog niet definitief vastgesteld.

Ooievaars : onze Capelse Ooievaars (langs ’s Gravenweg) hebben weer jongen! Weet nog niet hoeveel, ik zag slechts 1 koppie boven het nest uitsteken en moeders tevreden haar veren poetsen

Ook de ooievaars in Hitland hebben jongen op de ooievaarspaal bij “De Olifant” (foto: Peter Troost).

 

 

 

 

 

 

Knobbelzwaan . Op meerdere plaatsen in Capelle broedende Knobbelzwanen. Hier langs de Lijstersingel een familietafereel. Knobbelzwanen zijn monogaam. Zij verdedigen hun nest en kroost sterk defensief. Veel mensen schrikken daarvan. Maar de angst voor hun verdedigend gedrag is vaak onterecht ingegeven door spookverhalen als zouden zwanen armen en benen kunnen breken met hun vleugels. Onzin. Desalniettemin een verstandig gemeentebeleid om zwanennesten af te schermen: ter bescherming van het zwanennest en de angstgevoelens van de mens.

 

 

Het “sneeuwde” in Schollebos. Is het zaadpluis van de Kraakwilg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws en nieuwtjes

Twee excursies op verzoek gedaan. Een voor “Anders Ouder Worden” (AOW:u snapt de naamgeving!). Met een dikke 20 ouderen op stap door Schollebos. Zo’n 5 deelnemers met rollators werden door mededeelnemers over de ruiterpaden geholpen om ook het mooie voetpad langs de Spartasportvelden te bereiken. Een dankbaar publiek! Ik doe dat graag met verhalen vertellen over de natuur. Het doet mij echter verdriet dat het niet lukt om jongeren te interesseren. 

De 2e excursie was in Hitland en bedoeld voor ex-politici (raadsleden en wethouders) uit Capelle, ook erg leuk. Weerzien (geen weerzin!) met aantal oude bekenden waarmee SNC in het verleden te maken heeft gehad. Geen politiek ditmaal, maar laten zien wat er voor mooie natuur is in onze gemeente en directe omgeving. Medegidsen waren Anton Roeloffzen (bestuurslid SNC) en Liesbeth den Haan van IVN. Recreatiegebied Hitland is een samenwerkingsverband tussen gemeente Capelle en Zuidplas (voorheen Nieuwerkerk). Omdat het aantal deelnemers groot was hebben we ons gesplitst in 2 groepen. Ik had paar dagen ervoor een route vastgesteld en was enthousiast om o.a. de Cettizanger te horen (zien doe je die bijna nooit) en Oranjetipjes te zien. Ook hoopte ik de Grote Karakiet (zeldzaam!) te zien/horen, maar helaas, in door mij geleide groep niets van deze. Maar er was natuurlijk wel veel andere zaken te zien en te horen. Het deed me deugd weer te horen na afloop, dat menigeen voortaan toch weer anders gaat kijken en luisteren als zij gaan wandelen in de natuur. En nogmaals: nu de jeugd nog! 

 

Wateraardbei (Comarum palustre). In het moerasgedeelte van Hitland-Zuid bloeit deze waterplant nu uitbundig (langs vlonderpad). Een ‘Rode-lijstsoort’ (“Gevoelig”) , behorend tot de grote familie Roosachtigen (Rosaceae). Een prachtige bloem (heb hem ook in mijn tuinvijver!).

 

 

 

 

 

Koningsvaren (Osmunda regalis). Een beschermde plant, ook in het moerasdeel van Hitland-Zuid. Varens zijn “primitieve” planten met meerdere families, die geen bloemen hebben als voortplantingsorganen. Het zijn zogenaamde Sporenplanten: zij planten zich voort door het verspreiden van sporen (dus geen zaden!).  Andere sporenplanten zijn Wolfsklauwsoorten (Lycopodiaceae) en Paardenstaartsoorten (Equisetaceae). Van deze laatste familie is er 1 berucht als tuinonkruid: Heermoes (Equisetum arvense), o.a. aanwezig in Schollebos (Sparta-pad) en helaas ook in mijn voortuin. 

 

 

 

 

 

Overige: IJsvogels al 1 week niet meer gezien bij hun oude broedoever in Schollebos. Groene Specht, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Gierzwaluw en Haas weer gezien langs en boven Spartasportvelden.  Aantal Kleine Karekieten in Schollebos geschat op 6 paartjes (op grond van territoriumzang). Koekoek was slechts enkele dagen in Schollebos te horen, maar in Hitland zeker 3 roepende man-koekoeken (alleen man-koekoek roept “Koekoek”). Afname van aantal Kleine Karekieten (rietbeheer!) is mogelijk redenen voor Koekoek om Capelle te verlaten en uit te wijken naar elders? Langs Bermweg-oost een paar Huiszwaluwnesten, maar het dreigt daarbij te blijven (vorig jaar al halvering van 25 naar 12 nesten). 

Ben Brood fotografeerde een Ooievaar op de ooievaarspaal in het Schollebos (foto helaas te slecht, maar wel bewijs). De volkstuinvereniging ‘Tot Nut en Genoegen’ (langs Bermweg-oost en Schollebos) heeft een Treurwilg gekandelaberd (een soort snoei, waarbij alleen de grootste hoofdtakken gespaard blijven), maar daarna op de top een ooievaarskunstnest laten aanbrengen en zowaar werd er in no-time een ooievaar op gezien (maar door mij ook een Nijlgans).

In Schollebos rukken de ongewenste “Invasieve exoten” steeds verder op: Hele velden met voor gezondheid gevaarlijke Reuzenberenklauw (blaren en zweren bij lichamelijk contact en zonlicht), Reuzenbalsemien (verdringt inheemse flora) en op enkele plaatsen de zeer schadelijke Japanse Duizendknoop (deze laatste ook al in diverse wijken vastgesteld). Er wordt wel over gestudeerd door gemeente, maar nog steeds geen gemeentelijk beleid…

We wachten ook nog steeds op het vervolg van overleg over de status van het Schollebos. Ik weet het: ik ben misschien te ongeduldig? Trage molens binnen de gemeente? Apres nous le deluge?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel nieuws

Koud, buien en winderig. Nou niet het weer waar broedende vogels met jongen op zitten te wachten (ik ook niet), want ook hun voedselbron (insecten!) vaart daar niet wel bij. Ook het alarmerende nieuws dat de Biodiversiteit wereldwijd in sneltempo afneemt en het mensdom bedreigt. De achteruitgang van onze insectenwereld met 75% was al bekend, maar de gepresenteerde cijfers van 150 wetenschappers die hier 3 jaar mee bezig zijn geweest klinken als een Armageddon. U en ik kunnen dat niet persoonlijk stoppen, maar zelfs een kleine lokale bijdrage is een begin. Daar staat SNC voor! De bosdelen van het Schollebos zijn er slecht aan toe, in de wijken worden weer forse aantallen bomen gekapt en struikplantsoenen kaalgeschoren. Rekening houden met broedseizoen, nee dus. Verkeerd maairegime nekt goede initiatieven van gemeente (Vlindertuin, bloemrijke entrees Schollebos, Natuurlijke Oevers), zonde van het geld: kan net zo goed briefjes van 50 (of meer) euro in de grond stoppen. Natuurinclusief bouwen: er is overleg over geweest, maar kennelijk niet interessant bevonden, terwijl hier een grote slag is te slaan. 

Toch ook wat vrolijker (?) nieuws:

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus; foto: vogeldagboek.nl). Na zijn winterverblijf in Afrika sinds vorige week weer terug. Een echt rietvogeltje. In de laatste 10 jaar in Schollebos achteruitgegaan door rietvraat door de grote schapenkudde die er 4 jaar heeft rondgelopen (populatie gehalveerd!) en te drastisch rietmaai-regime waardoor de populatie zich niet goed heeft weten te herstellen. Het doet me altijd plezier om zijn krakerig zangetje te horen, want zien doe je ze zelden omdat ze voornamelijk onder in het riet zitten (Liedje: “Karakiet, Karekiet, ik hoor je wel, maar ik zie je niet”). Alleen als ze jongen hebben zie je ze heen en weer vliegen om insecten te vangen (en daar gaat het ook weer slecht mee…..). Hoezo eigenlijk “vrolijk nieuws”? Vrolijk maar bezorgd zullen we het maar noemen.

 

 

Onze secretaris John spotte deze week in zijn tuin (Oostgaarde) de eerste libellen.

Viervlek (Libellula quadrimaculata). Behoort tot de familie der Korenbouten (Libellulidae) met 26 soorten in Europa. Korenbouten zijn middelgrote libellen: kleiner dan Glazenmakers (Aeshnidae), groter dan Juffers (Zygoptera). Net als alle andere libellen een roofdier: zowel larve (onder water) als volwassene jagen ze op andere insecten. Larven jagen ook op donderkopjes!  Een algemene soort. Het is een vrouwtje: de achterlijfaanhangsels lopen parallel (bij mannetje wijken ze uiteen). Wel een heel vroege waarneming. Omdat het weer erg koud was kon John voorzichtig deze mooie libel op zijn hand nemen en fotograferen. Insecten zijn koudbloedig en bij lage temperaturen inactief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Roodoogjuffer (Erythromma najas). Een vrouwtje (mannetje heeft echt knalrode ogen). Juffertjes (onderorde Zygoptera) zijn kleine libellensoorten. Als jufffertjes altijd herkenbaar door hun vleugeltjes in rust strak langs hun lichaam gehouden (op 1 uitzondering na: de Houtpantserjuffer). Vliegtijd vanaf begin mei tot half september. 

 

 

 

Ook de rups van de Grote Wintervlinder trof John in zijn tuin.

Rups Grote Wintervlinder (Erannis defoliaria). Lid van de grote familie Spanners (Geometridae). Nachtactieve vlinder, algemeen. Vrouwelijke vlinders kunnen niet vliegen (vleugels gereduceerd tot stompjes) en kruipen tegen de stam van bomen waar ze feromonen (sexgeurstoffen) afscheiden om mannetjes te lokken. Slechts 1 generatie per jaar (oktober-december) en overwintert als eitjes.

 

 

De ooievaars langs de ’s Gravenweg zijn echt aan het broeden. Las vandaag in de krant dat 3 mannen in Overijssel een ooievaar op nest hebben doodgeschoten: welke idioten doen dit en waarom???  De IJsvogels in Schollebos zijn vrijwel zeker ook aan het broeden. Een paar keer een Haas gespot in Schollebos (Spartasportterrein). Buizerdpaartje mogelijk verstoord door duikerwerkzaamheden in Schollebos (ook al weer in broedseizoen!). Je kunt je afvragen of dit soort werkzaamheden in het broedseizoen wellicht net zo erg is als het doodschieten van die ooievaar. We hadden een Flora-en-FaunaWet, nu uitgekleed ge-integreerd in de nieuwe Natuurwet, waarin bijna alles geoorloofd is. 

En sorry, nog een chagrijn:

Gemeente Capelle blijft vasthouden aan het toelaten Roofvogelshows tijdens de “Dag van het Park”. Als SNC hadden wij hiertegen bezwaar aangetekend. Roofvogels zijn geen gedomesticeerde huisdieren, maar nog steeds wilde dieren die worden afgericht (straffen door onthouden van beloning met voedsel), hun primaire levensbehoeftes niet op natuurlijke wijze kunnen vervullen (voortplanting!), e.d. Persoonlijk als dierenarts (in ruste) heb ik ook daar ernstig bezwaar tegen. Voor toeschouwers spectaculair, maar er wordt totaal verkeerde informatie overgebracht. In de handel worden kapitalen betaald voor eieren en jongen van wildgevangen roofvogels! Vogelhandel is een miljardenindustrie vergelijkbaar met drugshandel. Gemeente Capelle: NIET DOEN DUS! Ondersteun ons door ook uw mening te mailen naar burgemeester@capelleaandenijssel.nl

Afgelopen dag met 5 gidsen 60 scholieren (5 VWO-Emmauscollege) geprobeerd wat bij te brengen over de flora in Schollebos. Zij moesten in kader van hun biologiepakket een foto-herbarium maken van tenminste 10 bloeiende planten en 5 bomen/struiken. Was leuk, maar de concentratieboog was niet al te groot. Echte stadskinderen met weinig affiniteit voor de natuur. Tja, daar ga ik met mijn favoriete liedje van Wim Sonneveld (Langs het tuinpad van mijn vader). Ik ben (echt!) een grijze geitenbreier met inderdaad geitenwollen sokken en sandalen… 

Nieuw voorjaarnieuws

 

Wilde Hyacinth (Hyacinthoides non-scripta).

Aangeplant in Schollebos als Stinsenplant. Op veel plaatsen langs voetpaden nu voluit bloeiend. 

 

 

 

 

 

 

IJsvogel (Alcedo atthis; foto: Jan Scheffer).

Jan Scheffer maakte deze prachtige foto langs de IJssel. Locatie is mij bekend, maar in verleden is daar veel verstoring geweest door “Verkeerde” natuurfotografen en dus houden we de locatie mede op verzoek van Jan geheim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bever (Castor fiber; foto: Jan Scheffer). De bever is het grootste knaagdier van Europa/Azie. Jan maakte ook deze opmerkelijke foto van 2 bevers langs de IJssel. Ook hier wil hij de locatie geheim houden om verstoring te voorkomen. Opmerkelijk omdat bevers voornamelijk  avond-/nachtdieren zijn en hier overdags gefotografeerd zijn (je moet maar geluk hebben!). Verder opmerkelijk is dat de bronsttijd in januari-februari is en de werptijd in april-mei, dus wat deze 2 bevers nu aan het doen waren is mij niet helemaal duidelijk (verjagen van indringer?). Al eerder werd in Hitland door Handhaving sporen aangetroffen van bevers (gevelde boom), zie een vorige blog. De Bever is ook in Rotterdams grondgebied vastgesteld, dus we mogen wel constateren dat die ook hier zich definitief gevestigd heeft. Vroeger veel voorkomend langs rivieren, maar in 1825 uitgestorven (jacht voor beverbont). Na herintroductie van gevangen bevers uit Oost-Europa en Skandinavie explosief succes, wat er zelfs toe geleid heeft tot overwegen van afschot (Zuid Limburg) wegens overlast.