Zegt het voort!

blog archief

Oorkonde van Mededogen

De werkgroep van de Partij voor de Dieren overhandigde op 21 februari aan SNC een “Oorkonde van Mededogen”. Dit als waardering voor de inzet van SNC voor de natuur in en om Capelle aan den IJssel en het Schollebos in het bijzonder.

Foto’s: John Renirie en Jet van der Velden

Van alles.

Afgelopen vrijdag met Anton Knotwilgen geplant op de Vlindertuin (tussen Capelse Manege en Spartasportvelden).

Knotwilgen bloeien heel vroeg in het voorjaar en zijn daarom belangrijk voor o.a. vroeg vliegende bijen. Daarnaast zijn volwassen knotwilgen een verblijfplaats voor o.a. Steenuil. Bij de manege zijn altijd veel muizen die afkomen op hooi en stro en die dus een welkome prooi zijn voor uilen. De Bosuil broedt regelmatig op de manege, hopelijk keert ook de Steenuil ooit weer terug. 

 

 

Bij het planten van de knotwilgenstekken zagen we langs de slootrand aan de Bermweg bloeiend Groot Hoefblad (Petasites hybridus). Normaliter bloei vanaf maart en later dan het Klein Hoefblad dat door natuurvolgers altijd als een van de eerste lentebodes werd beschouwd.

 

 

 

Gemeente had via persberichten te kennen gegeven dat het Schollebos “afgesloten” was in verband met de storm Ciara en dat dit werd verlengd tot en met het weekeind omdat zondag storm Dennis komt. Vervelend, want net deze zaterdag was onze winterexcursie gepland, die we nu letterlijk en figuurlijk moesten afblazen. Overigens is dit “Afsluiten” geen verbod om het Schollebos in te gaan.  We zijn dan ook gewoon vrijdag onze knotwilgen gaan planten, want het was droog met af en toe een zonnetje en weinig wind. Het was dan ook lekker druk met fietsende scholieren, hondenuitlaters en wandelaars. Natuurlijk wil gemeente zich vrijwaren van schadeclaims, terecht. De geplaatste borden voldoen, maar de persberichten over “afsluiten” waren “over de top” en hebben geen jurisdictie (het is geen verbod of gebod). Natuurlijk is het gevaarlijk om tijdens een storm in een bos te gaan lopen of fietsen. Als gemeente zou ik deze borden gewoon altijd laten staan als beroep op gezond verstand van burgers. Omdat er altijd mensen zijn die onze mailing niet hebben gelezen over de afgelasting van onze winterexcursie, ben ik toch maar deze zaterdag naar het startpunt van onze winterexcursie gegaan. Vijf mensen nog en die wilde ik niet teleurstellen. Was gezellig en mooi weer. Zeer vroege bloeiers tegengekomen als Speenkruid, Fluitenkruid, Gewone Berenklauw, Sleedoorn. Een overvliegende Buizerd, een lachende Groene Specht en een overvliegende Grote Zilverreiger aan het eind waren kersjes op de taart.

Vroege winterbloeiers in Schollebos (en het is midwinter!! met temperaturen dit weekend tot 14 graden!):

 

 Gele Kornoelje (Cornus mas). Een struik, aangeplant en vaak verwilderd. Bloeitijd februari-maart. Veel struiken rond Spartaterrein.

 

 

 

 

 

 

Kruipende Smeerwortel (Symphytum grandiflorum). Aangeplant en al 2 weken bloeiend.

 

 

 

 

 

 

 

Maarts Viooltje (Viola odorata). Al paar weken bloeiend (normaal maart-mei). Wilde inheemse plant, maar ook als tuinplant. Deze langs de stoep van mijn voortuin, maar niet aangeplant.

 

 

 

 

 

 

Sleedoorn (Prunus spinosa). Een struik, normaliter bloeiend in april-mei. Een pruimensoort met grote blauwe bessen. Ook deze veel aangeplant rond Spartavelden.

 

 

 

 

 

 

Raapzaad (Brassica rapa). Op meerdere plaatsen in Schollebos al enkele bloeiende exemplaren sinds begin februari (normaliter april-augustus). “Broertje – of Zusje” van Koolzaad.

 

 

 

 

 

Speenkruid (Ficaria verna; archieffoto). Bloeitijd maart-mei. Ranonkelsoort (‘Boterbloemachtigen’) en vernoemd naar de wortelknolletjes die een tepelvorm hebben (speen=tepel). Vandaag 15 februari de eerste bloeiende exemplaren langs Bosmuizenpad.

 

 

 

 

Andere nieuwtjes:

In mijn voortuin heb ik Winterhei dat nu uitbundig bloeit. Gisteren zag ik tientallen wilde bijen op nectarjacht!

Winterhei, een aanrader voor uw tuin: mooi en goede nectarbron voor vroege insecten!

 

 

 

 

 

 

 

Eric Stockx trof in Capelle West deze fraaie paddenstoel aan, de Gekraagde Aardster (Geastrum triplex). Behoort tot de Buikzwammen (Gasteromycetes): de sporen worden inwendig (“in de buik”) gevormd. Na rijping van de sporen ontstaat een opening waardoor de sporen worden uitgestoten als er druk op de zwam wordt uitgeoefend (als erop getrapt wordt of door regendruppels). Niet zeldzaam, maar hier en daar in Capelle (ook Schollebos) te vinden.

 

 

In de volgende blog zal ik uitgebreid ingaan over het gemeentelijk project “Toekomst van Schollebos” waar SNC als stakeholder intensief bij betrokken is.

Van alles

Qua vogels weinig nieuws. Soms een groep Koperwieken, een enkel Goudhaantje, maar geen echte “leuke” wintergasten. Dan verschuift het accent vanzelf naar andere zaken – niet dat die anders geen aandacht zouden krijgen! Dan levert dit toch ook weer leuke en soms bijzondere interessante  waarnemingen op. Onze “hof-fotografen”, die ons voorzien van vaak mooie foto’s,  gingen net als ik op jacht naar o.a. paddenstoelen en planten. Ik heb niet van alles recente foto’s en heb mede gebruik gemaakt van SNC-archieffoto’s.

Winterakoniet (Eranthis hyemalis). Een ’Stinsenplant’ uit Zuid-Europa en aangeplant door gemeente langs de oostelijke noord-oever van de Nieuwerkerkse Tocht in Schollebos. Al 15 januari in bloei (normaliter februari-maart). Behoort tot de grote familie van Ranonkelachtigen waartoe ook bijv. Boterbloemsoorten en Speenkruid behoren.

 

 

 

Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis). Op 6 januari al in bloei langs Schollebos (normaliter februari-maart). Er zijn ook veel gekweekte varianten (cultivars); in Engeland een hype onder tuinliefhebbers.

 

 

 

 

 

Dotterbloem (Caltha palustris), ook een Ranonkelsoort. Normaliter bloei in april-mei, soms 2e bloei in najaar (augustus-september), maar 20 januari bloeiend langs vijvertje west Schollebos: late 2e bloei of vroege 1e bloei?? 

 

 

 

 

Melksteelmycena (Mycena galopus; foto Louis Weterings). Een fraai teer paddenstoeltje op rottend hout, maar niet alledaags. Louis trof hem aan in Schollebos.

 

 

 

 

 

Peervormige Stuifzwam (Lycoperdon pyriforme; foto Rob van Dorland).

Vrij algemeen, een paar keer in Schollebos aangetroffen. Stuifzwammen (Lycoperdaceae) vormen hun sporen  binnen in de “buik” van de zwam. Wanneer de sporen “rijp” zijn, verschijnt een kleine opening. Wanneer dan een regendruppel erop valt, of een passerend dier (of mens) erop trapt worden de sporen door de druk naar buiten geblazen.

 

 

 

 

Winter?? Zomer??

Ben nu alweer ruim 1 week terug van mijn jaarlijks bezoek aan zoon en kleinkinderen in Nieuw Zeeland (zuiden van Zuidereiland). Daar was de zomer begonnen, maar dat zou je niet zeggen. Soms was het daar net iets kouder dan in Nederland waar juist de winter is begonnen. Ook veel regen. Maar die winter hier stelt dus ook niet veel voor: regelmatig temperaturen boven de 10 graden.

 

Deze foto genomen op net een mooie dag vanuit de tuin van mijn zoon met zicht op de oceaan en schiereiland  Otago;  op  uiterste punt  daarvan  is  een  broedkolonie  van de Reuzenalbatros (spanwijdte 3 meter!).  

 

 

 

Met de jetlag nog in de benen ( tijdverschil is 12 uur!), toch weer elke dag het Schollebos in (onze hond moet toch uit nietwaar?). Triest aandoend: geen zonnetje, grijs, nat, kapot gereden bermen, dode en zieke bomen. Behalve een flinke groep koperwieken vandaag, vrijwel geen wintergasten als smient, wintertaling of dodaars. Sterker nog, deze week zelfs zingende zanglijsters en koolmezen, alsof de lente aanstaande was. Bizar! Ook de ooievaars zijn dit jaar niet naar het verre zuiden vertrokken en waarom zouden ze: zachte winters en voldoende voedsel, dus waarom het risico lopen om zo’n gevaarlijke reis te ondernemen? Wel weer een klein raadsel dat nog steeds niet is opgelost: naast het broedpaar dat ik nu op hun nestpaal zag, was ook de kreupele ooievaar weer aanwezig achter het huis op hoek ’s Gravenweg-Kanaalweg.

Bladeren van daslook en bolbloemen komen al boven de grond uit, veel te vroeg!

 Ontluikend Daslook tussen verse molshopen. Mollen zijn nu erg actief. Overal tientallen verse molshopen. Normaliter verblijven ze in deze tijd diep onder de grond….

 

 

 

 

 

De hazelaars staan ook al in volle bloei, maar dat is inmiddels normaal geworden. soms bloeien ze zelfs al in december. Ook de eerste bloeiende Sneeuwklokjes waren te zien, wel erg vroeg.

Hazelaar. De katjes zijn de mannelijke bloemen, de kleine rode frutseltjes de vrouwelijke. Beide zitten dus op dezelfde struik (“eenhuizig”). Stuifmeel wordt door de wind verspreid. Omdat blad daarbij niet gewenst is (belemmert de verspreiding) bloeien windbestuivers voor de bladgroei.

 

 

 

Hier en daar nog enkele mooie formaties van zwammen/paddenstoelen.

Fluweelpootje. Een echte winterpaddenstoel. Naam verwijst naar fluwelig donkerbruine onderkant van de steel. Op stammen en stronken van loofbomen. Eetbaar en mogelijk geneeskundige eigenschappen.

 

 

 

 

 

Tot slot: eerste bijeenkomst met gemeente dit jaar over de toekomst van het Schollebos. Wordt heftig. Het laat zich aanzien dat bijna de helft van alle bomen geveld moet worden om weer een toekomstbestendig bosbestand te vormen. Nu is de staat van de bosbestanden bedroevend door bodemdaling en hoge grondwaterstand (bomen staan niet graag met hun wortels in het water) en de essentaksterfte. SNC houdt de vinger aan de pols en probeert samen met de gemeente een goede oplossing te vinden. Wordt vervolgd dus.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kerst- en Nieuwjaarsgroet

Trillers

Nu het zo’n nat weer is geweest zien we weer Trilzwammen. Wetenschappelijk benamingen van deze groep van paddenstoelen is een doolhof, maar in Nederlandse nomenclatuur gelukkig nog steeds “Trilzwammen”: zwammen met gelatine-achtige vruchtlichamen. Voelen aan als drilpudding, vandaar de naam “Trilzwammen”. In Schollebos nu 2 algemene soorten te zien (moet je wel opletten!) vooral op oudere vlierstruiken. Als het langere tijd droog weer is, verdrogen deze soorten tot onherkenbare, geschrompelde friebeltjes om na regentijden weer tevoorschijn te komen. Ze bestaan dan ook uit voornamelijk water! 

 

Echt Judasoor (Hirneola auricula-judae). De vruchtlichamen hebben vaak een menselijke oorvorm. De naam “Judas” refereert naar een bijbels gedoe tussen Judas de verrader en de Vlier, maar verder onduidelijk. Is een eetbare paddenstoel, maar laat hem liever staan om ervan te genieten, zoveel zijn er niet!

 

 

 

 

 

Gele Trilzwam (Tremella mesenterica). Algemeen op takken van (al dan niet dode) loofbomen. De naam ’Tremella’ zegt het al: bij aanraking trillend.

 

 

 

 

 

 

Verder weer een Houtsnip langs Sparta-sportvelden in Schollebos (zie eerdere blog). Komende zondag met vrijwilligers weer aan de slag in Vlindertuin en misschien 2e herfstexcursie.

Vroege waarnemingen, de Tuin van John, Vlindertuin.

Het is in Capelle een vrij saaie herfst. Veel nattigheid, koud. Op vogelfront wel een “vroegertje”voor Capelle: afgelopen zaterdag een groepje van 5 Koperwieken in het Schollebos.

 

Koperwiek (Turdus iliacus). Een echte wintergast (broedvogel van Noord Europa, Taiga’s). Is al zeker 1 maand in Nederland, voornamelijk in duingebieden met duindoorns die nu rijkelijk bessen dragen. Als de duindoornbessen op zijn, zien we deze prachtige lijstersoort ook steeds meer in het binnenland, dus ook in Schollebos. Zij komen niet alleen af op de bessen van diverse struiken, maar foerageren ook vaak op de grond (insecten, e.a.). Indien niet foeragerend, dan vaak in de kruinen van bomen zachtjes grappige geluidjes makend. ’s Winters soms met honderden in het Schollebos.

 

 

 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Een zeldzaam zwammetje dat al enkele jaren in Schollebos groeit. Normaliter pas vanaf half januari tot april te zien. Nu al enkele exemplaren in Schollebos op een nieuwe plek. Op dode loofboomstammen die half begraven liggen in vochtige grond. 

 

 

 

 

Grote Trilspin (Pholcus phalangioides), ook wel “Grote Sidderspin” of “Hooiwagenspin” genoemd. John, onze secretaris spotte deze spin in zijn tuin. Lijkt veel op een Hooiwagen, maar het lichaam bestaat uit 2 delen (dat van Hooiwagens uit 1 deel). De familie van Trilspinnen (Pholcidae) omvat in Nederland 3 soorten, waarvan deze zeer algemeen is. Met poten wel 8 cm groot.

 

 

 

 

Met de vrijwilligers voor SNC is tot nu toe het hele areaal van de vlindertuin ontdaan van riet en na de maaibeurt door gemeente is door ons op 1/3 deel van het areaal het maaisel afgevoerd (had gemeente conform toezegging moeten doen..). Het afvoeren van het maaisel op het resterende 2/3e deel loopt vertraging op vanwege de natte weersomstandigheden (wij moeten dit nu handmatig doen!). Pas als het maaisel is afgevoerd en de bodem redelijk bloot ligt kan er gezaaid worden. Uiterste tijd om te zaaien is november. Daarna pas weer in voorjaar. De zaadmengsels zijn ingekocht en worden aangevuld met eigen oogst van inheemse bloemplanten. In totaal heeft SNC nu ruim 900 euro ge-investeerd om deze gemeentelijke Vlindertuin weer een echte vlindertuin te laten worden, dankzij de vele donaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Herfstverrassingen

Deze afgelopen week tijdens mijn dagelijkse ronde Schollebos even schrikken: langs voetpad Sparta-sportveld vloog vlakbij een net zo geschrokken flinke vogel op uit het struikgewas met luid vleugelgeklepper. Eerste reactie was “een fazant”, maar nee: zijn  zigzagvlucht en lange snavel:

Houtsnip (Scolopax rusticola; foto Internet).Een Nederlandse broedvogel, maar ook als doortrekker en wintergast van elders. Geen broedvogel in Capelle, maar wel bijna elk jaar een enkele keer in herfst of winter te zien. Foerageert op de grond (regenwormen, insecten e.d.) tussen bomen en struiken. Je ziet hem meestal alleen als hij opgeschrikt wegvliegt. Bij mogelijk naderend gevaar “drukt” hij zich net als een fazant om pas op laatste nippertje (’ s Nippertje?) ineens op te vliegen. De snippenfamilie kent meerdere soorten, die veel op elkaar lijken: omgeving, grootte, en snavellengte zijn belangrijke kenmerken. Heb ook nog even gezocht naar de uitdrukking “Snipverkouden”: mogelijk te verklaren door druppels aan de lange snavel (waarschijnlijk van de Watersnip) bij het foerageren. De Watersnip is het hele jaar aanwezig in Eendrachtspolder.

 

 

Vliegenzwam (Amanita muscaria; foto SNC). Deze kent iedereen natuurlijk, maar in Capelle is ie niet echt algemeen. Deze hier groeiden net achter de Capelseweg (rand Schollebos). Komt voor op zand- en veengrond, hier dus op veengrond vooral in nabijheid van berken. De witte vlokken op de rode hoed zijn de restanten van het Velum, een vlies dat de jonge ontspruitende paddenstoel omgeeft. Het rode dekvlies is “giftig”: na consumptie veroorzaakt het hallucinaties.

 

 

 

Dan nog een verrassend bericht van Natuur- en Vogelwacht Rotta: De Rottemeren en Zevenhuizerplas zijn toegevoegd aan de lijst van International Bird Areas: belangrijke vogelnatuurgebieden. En terecht: o.a. broedplaats van het zeldzame Woudaapje, een miniatuur reigersoort in rietvelden. Maar ook Roerdomp, Blauwborst, Snor, Lepelaar, Havik, Watersnip en vele andere soorten komen er voor. Diverse Capelse vogelaars zijn regelmatig daar te vinden.

Woudaap (Ixobrychus minutis). Als dwaalgast 1 x in Schollebos waargenomen. Maakt een geluid als een blaffende hond, zeer apart! 

Ditjes en datjes

Marjorie Nühn stuurde deze foto op:

Gevlekte Akkerslak (Deroceras reticulatum). Een naaktslaksoort en lijkt een beetje op de Grote Aardslak =Tijgerslak), maar is stuk kleiner en met ander vlekkenpatroon. Is algemeen, maar ik moet toegeven dat ikzelf hem nooit eerder heb gezien. Een leuke waarneming voor Capelle! De Egel is een van de weinige dieren die  naaktslakken lust. Naaktslakken zijn niet helemaal “naakt”: boven op hun “borststuk” zit nog een minuscuul, rudimentair restantje van een schelpje. Met deze geregistreerde soort nu 3 naaktslaksoorten in Capelle. 

 

Het is nu mid-herfst, maar nog steeds zomerse soorten af en toe te zien. Deze week qua vlinders: Atalanta (normaliter trekvlinder die overwintert in Zuid Europa, maar steeds vaker in Nederland overwintert), Groot Koolwitje, Klein Koolwitje, Bont Zandoogje. Libellen: Steenrode HeidelibelHoutpantserjuffer. Vogels: Tjiftjaf, normaliter een trekvogel, die in najaar zuidelijke streken opzoekt, maar ook steeds vaker hier overwintert). Afgelopen dag de eerste overtrekkende slierten van gakkende Grauwe Ganzen: krijg ik altijd een beetje kippenvel van (jeugdsentiment, Hollandse Biesbosch in herfst/winter). Ook de eerste Goudhaantjes weer in Schollebos.

Goudhaantje (Regulus regulus). Een mini-vogeltje, maar ik heb er iets mee. Het gele kopstreepje  verklaart de naam. Taxonomen hebben de naamgeving verandert in “Goudhaan” alsof het een soort kip of fazant is. Wat een flauwekul en muggenzifterij. Een naaldbosbewoner (dennen/sparren), maar in herfst en winter rondtrekkend, ook in onze contreien, meestal in kleine groepjes. Een nauw verwant broertje, Vuurgoudhaantje (nu ook weer officieel “Vuurgoudhaan” dus zonder “tje”) is soms ook in najaar/winter hier te zien: het kopstreepje neigt meer naar oranje en het geluid is net iets anders. 

 

 

 

 

What is in a Name en tuinnieuws van John

’What’s in a Name”: Een gevleugelde uitspraak van Shakespeare (uit Romeo and Juliet), gevolgd door “A Rose by any other Name would smell as sweet”. Zoiets als “kan me niet schelen hoe die bloem heet, maar lekker ruiken doet ie”. Dit heb ik met ook met paddenstoelen, en dan niet qua geur, maar qua uiterlijk. In Nederland zijn zo’n 6000 paddenstoelen en zwammen bekend en een grote meerderheid ervan is slechts te determineren door experts (o.a. microscopisch onderzoek van de sporen). Toch word ik er – gelijk Shakespeare – door geboeid: zij blijven mooi en leveren schitterende plaatjes op, ook al is de taxonomische naam vaak duister (Taxonomie is de wetenschap die soorten hun naam geven en daarmee plaatsen in soorten, geslachten, families, ordes, enz.). Het is nu herfst met veel nattigheid zoals het hoort en dus paddenstoelentijd! Ondanks de mogelijke tekortkomingen van de juiste soortnamen, toch maar een beeld van paddenstoelen nu in Schollebos.

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinellus micaceus; foto Martin den Boer). In Nederland bijna 100 soorten inktzwammen. Deze (als het de juiste is) is heel algemeen en nu met duizenden in Schollebos wat prachtige taferelen oplevert (als je er oog voor hebt!!).

 

 

 

 

Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis; foto SNC-archief). Zeer algemeen op dood hout.

 

 

 

 

 

 

Knolparasolzwam (Chlorophyllum rachodes; foto Martin den Boer). Algemeen. 

 

 

 

 

 

 

Wie het kleine niet eert….Een Schorsmycena-soort (foto Louis Weterings). Deze miniatuurzwammetjes (enkele millimeters groot!) groeien op de schors van bomen, in dit geval op die van een enorme Kraakwilg in het Schollebos. Er zijn zo’n 5 soorten in Nederland die moeilijk op het oog te onderscheiden zijn (microscopisch onderzoek van de sporen is doorslaggevend). Zou mooi zijn als dit de Mycena alba was: zeer, zeer zeldzaam…. Zoniet dan toch geweldig: helemaal compleet met hoed en steeltje!

 

 

Echt Judasoor (Auricularia auricula-judae); foto SNC-archief). Een vertegenwoordiger van de familie Trilzwammen. Trilzwammen hebben een gelatine-achtige substantie: voelen aan als een drilpudding. Alleen bij echt vochtige omstandigheden komen ze “tot bloei” en bij droogte verschrompelen ze tot onherkenbare propjes. Op takken van oude(re) vlierstruiken en nu hier en daar weer in Schollebos te vinden.

 

 

 

Tuinnieuws van John:

Windevedermot (Emmelina monodactyla; foto John Renirie, SNC). Een nachtvlindertje (“Mot”), heel algemeen. Op de foto met opgevouwen vleugels die hun schoonheid daardoor verbergen (veel franje!). Waardplanten (waar eitjes op worden afgezet en de rupsen van leven) zijn zoals de naam aangeeft Windesoorten, in onze omgeving dus Haagwinde (ook wel “pispotjes”genoemd; Convolvulus sepium).

 

 

 

Grote Steatoda (Steatoda grossa; foto John Renirie, SNC). Een vertegenwoordiger van de Kogelspinnen (Theridiidae). Algemeen, vooral in huizen e.d.