Zegt het voort!

blog archief

Klimaat en Natuurbeheer Schollebos/Capelle

 Yvonne Commijs maakte vorige week deze foto’s van een paartje Zwartkop (Sylvia atricapilla) vanuit haar woonkamer. De Zwartkop is een trekvogel: broedt hier in voorjaar/zomer, maar vertrekt in najaar naar het Zuid-Europa of Afrika om te overwinteren. De laatste jaren steeds meer winterwaarnemingen, ook in Capelle. Klimaat? Mannetje heeft een zwarte  kruin,vrouwtje een bruine.  Heel bijzonder dat het hier om een paartje ging!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dezelfde week spotte Rob Van Dorland in Schollebos een Tjiftjaf (Phylloscopus collybita; niet deze foto), ook normaliter een trekvogel, maar ook steeds meer winterwaarnemingen. Even dacht hij aan de zeldzame ondersoort uit Noord- en Oost Europa, maar hij hield het toch maar op de “gewone” Tjiftjaf. De naam ’Tjiftjaf’ is een zogenaamde Onomatopee: vernoemd naar het geluid van zijn zang (tjiftjiftjaf-tjiftjiftjaf), vergelijk met Koekoek, Kievit, Grutto, e.a. 

 

 

 

In Schollebos nog veel paddenstoelen te zien, meestal in bundels/groepen op boomstobben en aan de voet van loofbomen. Rob van Dorland fotografeerde deze wat oude verzameling van Gewone Zwavelkop (Psilocybe fascicularis). Geen winterpaddenstoel, maar ook hier weer de vraag “Klimaat?”.

 

 

 

Dit weekeind ook – heel vroeg voor het jaar – de eerste roffels van de Grote Bonte Specht te horen in Schollebos. Het mannetje bakent daarmee zijn territorium af en probeert daarmee tevens een vrouwtje te lokken. De zang van Zanglijster, Kool- en Pimpelmees en zelfs die van de Boomkruiper is al paar weken te horen om dezelfde redenen.

 

Winterakoniet (foto SNC-archief), een stinseplant, bloeit al langs Nieuwerkerkse Tocht, net als enkele Sneeuwklokjes langs de Capelseweg (ook een stinseplant). In Schollebos zelfs al een Speenkruid in de knop!  De bladeren van Daslook, Wilde Hyacinth en andere stinseplanten schieten als paddenstoelen uit de grond.

 

 

 

Waarom deze bloemlezing? Wel: het grote renovatieplan Schollebos van de gemeente loopt aanzienlijke vertraging op, mede door de Coronacrisis. Eigenlijk had men in december al moeten beginnen, maar tot nu toe nog geen enkele activiteit te bespeuren. Boswerkzaamheden moeten in wintertijd plaatsvinden: bomen en planten zijn dan in rustfase en men verstoort dan geen broedende vogels. Het ziet er naar uit dat gemeente zelfs niet voor half februari kan beginnen. Met de huidige klimaatontwikkelingen (die veel sneller gaan dan men aanvankelijk gedacht had) is ons advies aan gemeente: dit jaar geen grootschalige ingrepen meer; een jaartje uitstel maakt niets uit. Spaar de fauna en flora! Beter goed beslagen ten ijs in winter 2021-2022. In onderling overleg Gemeente-SNC zullen we dit bepleiten.

 

Nog steeds kwakkelwinter

Afgelopen  zaterdag heeft het een paar uurtjes gemotsneeuwd. Was al weer gauw over. Geen knerpende voetstappen in verse sneeuw. De grond werd niet eens volledig bedekt. Desalniettemin trok de sneeuw massa’s bezoekers in Schollebos, zelfs papa met kindje op slee, arme papa… Geen sneeuwpoppen, alhoewel ik een inventief jongetje tegenkwam met een heus en kunstig miniatuursneeuwpoppetje in zijn hand. Overigens is het in deze Coronatijd sowieso al veel drukker in Schollebos met gezins- en familie-uitjes. Zondag weer flinke dooi, oplopend in komende week tot wel 9 graden. Kwakkelen dus. De voorjaars-stinseflora loopt al uit en op sommige plaatsen staan de loten al 7-8 cm boven de grond. Ook weinig wintergasten in Capelle.

Wel nog steeds groepen Koperwieken. Vaak hoog in de boomkruinen, maar ook op de grond, voedsel zoekend in de bosplantsoenen. Rob van Dorland maakte deze foto afgelopen week in Schollebos. 

 

 

 

 

Smient (Anas penelope). Slechts enkele Smienten langs Rijckevorselweg en in Nieuwerkerkse Tocht.Verder heel incidenteel een Slobeend (jaren geleden vele tientallen), geen Wintertalingen, geen Tafeleenden, slechts 1x een Dodaars. 

 

 

 

Opnieuw verse knaagsporen van Bever op grens van Capelle en Nieuwerkerk buitendijks langs de IJssel (foto Martin den Boer). Wordt een blijvertje. Ook de IJsvogel broedt in dat gebied en paar jaar geleden een flinke kolonie Oeverzwaluwen aldaar. Moet eigenlijk een beschermd gebiedje worden! Gebied valt onder RijksWaterStaat.

 

 

 

Vorige week een prachtige dubbele regenboog te zien vanuit Schollebos. Het was laat in de middag: de zon stond erg laag en dat geeft juist de hoogste regenbogen omdat de zon zijn licht dan “omhoog” projecteert. Een dubbele regenboog ontstaat doordat het zonlicht na breking door een voorste bui nog eens gebroken wordt door een 2e bui daarachter; de 2e regenboog wordt daardoor omgekeerd qua kleurenvolgorde zoals op deze foto vaag is te zien. De dubbele boog was vanaf de evenementenweide in Schollebos als een volle halve cirkel te zien. Mijn iphone kon dat niet behappen. In principe is een regenboog een volledige cirkel, maar alleen van uit de lucht als zodanig te zien. De goudpot niet gevonden helaas, maar iedereen genoot ervan.

 

 

 

 

Nieuwjaar 2021

Allereerst alle volgers van SNC een gezond 2021 toegewenst! 

Wat die gezondheid betreft: ik hoop dat met het vaccinatieprogramma tegen het Coronavirus we snel van de ellende af zullen zijn en de dagelijkse draad weer kunnen oppakken. Maar vergis u niet: virussen trekken hun eigen plan met mutaties en aanpassingen! Vergelijk het met echte Griepvirussen: elk jaar moet een nieuw vaccin worden samengesteld afhankelijk van welke varianten in de wereld in omloop zijn en niet gevaccineerde mensen kunnen best nog  goed ziek zijn en zelfs eraan overlijden. Het Coronavirus is echter niet een “Griepvirusje”, het is een wispelturig virus qua symptomen, maar de ernstigste symptomen zijn veel erger dan die van een “gewoon Griepvirus” waardoor er veel meer mensen aan overlijden! Virusontkenners zouden eigenlijk verplicht een dag mee moeten lopen op een Intensive Care waar Coronapatiënten liggen of anders de vraag moeten beantwoorden of zij dat aan zouden durven zonder beschermende maskers/kleding. Hun provocerend gedrag (niet hun mening!) als minderheid neemt de meerderheid van hun medeburgers in gijzeling en is asociaal! Goed, dat wou ik effe kwijt.

Grote Zilverreiger (Egretta alba).

Al zo’n 2 weken bivakkeert er een Grote Zilverreiger in het Schollebos (niet op deze foto). In jaren 70 vorige eeuw voor het eerst in Nederland broedend (Oostvaarders Plassen), maar nu vrij algemeen. In wintertijd overal in polders en vaak ook wel eens in Schollebos te zien. Een grote reigersoort, maar er zijn meerdere waarnemingen van ruzies met de Blauwe Reiger waarbij de zilverreiger het onderspit delft. 

 

Echt Judasoor (Hirneola auricula-judae).

Een vertegenwoordiger van de Trilzwammen, zo genoemd vanwege hun gelatineuze vruchtlichamen: ze voelen aan als een drilpudding. Normaliter niet een echte winterpaddenstoel, maar nu op meerdere plaatsen in Schollebos te bewonderen. De vruchtlichamen zwellen op na een aanhoudende natte periode. Bij droogte verschrompelen ze weer tot kleine hoornachtige puistjes die niet meer opvallen.  In Schollebos vrijwel uitsluitend op Vlierstammen en -takken. In Schollebos meerdere vertegenwoordigers van Trilzwammen, o.a. Gele Trilzwam die ik afgelopen dag ook aantrof.   

 

 

 

Gele Trilzwam (Tremella mesenterica; archieffoto SNC). Op takken van loofbomen, vooral Vlier. Algemeen.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis). In singel achter Capelseweg (niet deze foto) afgelopen weekeind. Een kleine fuutsoort, Nederlandse broedvogel maar niet in Capelle, maar wel ’s winters bijna elk jaar in Schollebos te zien.Wel erg schuw: zwemt meestal langs oevers in beschermende rietvegetaties. 

 

                              

 

 

En alweer een bijzondere waarneming

Noordse Kauw (Corvus monedula monedula;foto Rob van Dorland). Rob spotte deze in de wijk Schenkel. Is een ondersoort (subspecies) van het ons zo bekende “gewone” Kauwtje en als wintergast in Nederland regelmatig aanwezig, maar in onze contreien vrij zeldzaam. Zoals de naam zegt, afkomstig uit het hoge noorden. Maar ook hier geldt een Shakespeareaans gezegde: “what’s in a Name”. Er is nog een ondersoort, de Russische Kauw met vaak onduidelijke verschillen. Kruisingen tussen deze ondersoorten komen ook nog voor. Een ding is duidelijk bij deze waarneming van Rob: niet ons inheems kauwtje! Kenmerkend is de witte halskraag en de meer wittig gekleurde wang. Het blijft bijzonder!

Tuinvogeltelling 2021. De Vogelbescherming organiseert een Nationale Tuinvogeltelling (29,30 en 31 Januari). In aanloop daarvan organiseert de plaatselijke afdeling van de KNNV en SNC een digitale cursus voor herkenning van tuinvogels. Zie voor inschrijving voor deze cursus en voor deelname aan de tuinvogeltelling  op onze website “Excursies en Activiteiten”.

Binnenkort meer informatie over het Schollebosproject. SNC is druk in overleg met gemeente hierover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winter (?)

Het is een beetje stil met interessant winternieuws over onze Capelse natuur. Toch wel paar weetjes gepaard met vraagtekentjes:

Cetti’s Zanger (Cettia cetti; foto Rob van Dorland in Schollebos genomen!). Het gaat er op lijken dat de Cetti’s Zanger langs de Nieuwerkerkse Tocht (oostelijk deel Schollebos) een blijvertje zou kunnen worden als nieuwe broedvogel voor Capelle. Afgelopen weekeind hoorde ik hem zingen naast de brug in het riet nabij het fietscrossbaantje. Het geluid is heel specifiek en kan niet met andere soorten verward worden. Oorspronkelijk een mediterrane soort, maar in enkele jaren sterk noordwaarts opgerukt (klimaatopwarming!). Is al wekenlang aanwezig. Is een ’Standvogel’: blijft hele jaar (geen Trekvogel dus). Overigens verwacht ik van meeste vogels niet dat ze zingen in wintertijd (behalve van Winterkoninkje). Maar:

Zanglijster (Turdus philomelos) Tot mijn grote verrassing hoorde ik vorige week  zanglijsters zingen op volkstuincomplex Tot Nut en Genoegen en langs Spartasportvelden. Trekt gedeeltelijk ’s winters naar het zuiden, maar overwintert ook. Ook als wintergast uit Noord en Oost Europa. Maar ZINGEND in deze tijd? Is bizar. Van slag af door hoge temperaturen? Overigens betekent Philomelos “Zangliefhebber”.

 

 

 

 

Koolmees (Parus major). Ook de Koolmees hoorde ik al zingen. Ook erg vroeg. Nu waren de temperaturen erg hoog voor de tijd van het jaar. Normale dagtemperatuur is zo’n 6 graden en nu het dubbele! De zang van vogels beurt mij altijd op, maar is dit in wintertijd een goed teken? Het ene warmterecord na het andere wordt gebroken. Vogels en natuur raken in de war?

 

 

 

 

Overigens: houd u van klassieke muziek? Zoek eens op Song of the Birds van Pau Casals…..

Qua echte wintergasten is het (nog?) erg mager. Alleen vaak troepen Koperwieken in Schollebos, in afgelopen weekeind zelfs een troep van 150-200 langs Spartavelden.

Een typische winterpaddenstoel is nu wel te bewonderen op verschillende plaatsen in Schollebos: Gewoon Fluweelpootje (Flammulina velutipes). Algemeen in bundels op stammen, stobben van loofbomen (els, es, vlier, populier). De naam: onderkant steel is donkerbruin en fluweelachtig. Alleen bij aanhoudende vorst legt ie het loodje.

 

 

Maar ook nog niet-winterse paddenstoelen:

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus). Algemeen op dode stronken in voor- en najaar.

 

 

 

 

 

SNC heeft intensief overleg met gemeente over de uitvoering van het Schollebosproject. Binnenkort wordt hierover gepubliceerd door gemeente en SNC. Tot nu toe is er grote overeenstemming hierover. Het zal een “harde-heelmeester-project” worden en voor de Capellenaren in het eerste jaar schrikken worden. Wij informeren u binnenkort hierover.

Tot slot: fijne feestdagen ondanks alle corona-gedoe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlindertuin

Afgelopen zaterdag is er keihard gewerkt op de vlindertuin (Schollebos tussen Sparta en Manege). 

Met 9 man ’s middags gras gemaaid, gemaaid riet afgevoerd, 100 vaste planten en enkele honderden bloembollen geplant. Kan niet wachten op het voorjaar om het resultaat te zien. Overigens worden in het voorjaar weer 100 vaste planten geplant en nog een en ander aan zaden gezaaid. Meneer Piet was al naar huis en ontbreekt op de foto helaas. Ook Michael staat er niet op, want die maakte de foto. 

Dus maakte hij deze selfie…

Grappig was dat SNC via gemeente 100 (ja een bescheiden honderd) bloembollen hadden besteld. We kregen er echter 5000 (ja vijfduizend!). We hebben enkele honderden geplant en alle vrijwilligers konden wat meenemen voor hun eigen tuin. Een extra hoeveelheid werd meegenomen voor een basisschooltuin. De gemeente heeft vast en zeker plekken waar de overige paar duizend bollen geplant kunnen worden (via de WOP’s, schooltuinen, heemtuin, bermen?).

 

Eric Stockx was op paddenstoelenjacht in Capelle West:

Witte Kluifzwam (Helvella crispa; foto Eric Stockx). Ziet er vreemd uit en inderdaad als een beenkluif waar een hond lekker heeft aan liggen kluiven. Op voedselrijke grond in bossen en bosranden (’Bodemsoort’). Deze in Capelle West (omgeving Schönberglaan). Ook in Schollebos.

 

 

 

 

 

 

Gekraagde Aardster (Geastrium triplex; foto Eric Stockx). Behoort tot de Buikzwammen (Gasteromycetes). In het bolvormige lichaam (de “Buik”) worden de sporen gevormd. Als die rijp zijn vormt zich een opening waardoor de sporen kunnen worden “uitgespuwd” bij aanraking van bijv. regendruppels. Vrij algemeen. Ook deze in Capelle West (omgeving Bernsteinstraat) en een ’bodemsoort’.

 

 

 

 

 

Stinkparasolzwam (Lepiota cristata; foto Eric Stockx). Op dezelfde plek als de vorige. Een Plaatjeszwam (Hoed met aan onderzijde plaatjes waar de sporen worden gevormd en Steel), algemeen op voedselrijke bodem. Geur is vies scherp.

 

 

 

In weekeind was de Cetti’s Zanger weer gehoord (zie vorige blog).

 

 

Roodwild, Wintergasten en Klap op de Vuurpijl

Afgelopen maandag trof ik in Schollebos Arnoud van der Plas. Als gemeenteambtenaar met tablet aan de slag om meer info te verzamelen in kader van project ‘Toekomstvisie Schollebos’. Beetje ontdaan van emotie vertelde hij me dat hij net had gezien dat een hond achter een hert aan rende. Moet 1 van de 4 ontsnapte Damherten uit Nieuwerkerk zijn. Volgens protocol aangegeven om dit bij Handhaving te melden. Afgezien van mogelijk verkeersgevaar heeft dit arme dier ook geen leven in ons Schollebos, waar het stikt van de uitlaathonden! Oorspronkelijk een hertensoort uit Middellandse Zeegebied, maar allang ingeburgerd. In hertenparkjes, maar ook in het wild (Amsterdamse Waterleidingduinen, waar ze overlast veroorzaken). Vooral ’s nachts actief. Reeën en herten zijn zogenaamd ‘Roodwild’.

Jan van Wensveen trof in zijn tuin (grenzend aan Schollebos) een versufte Houtsnip aan. Volgens Jan geen raamslachtoffer, want niks gehoord (geeft echt flinke klap!). Even afwachten en anders naar Vogelopvang Karel Schot. Houtsnip is een broedvogel van Nederland, maar in Capelle alleen maar bijna elk jaar in najaar en winter te zien als doortrekker of overwinteraar. Zoals de naam al zegt: vertoeft vooral in houtopstanden. Zoekt zijn voedsel in zompige bosbodems, zoals in Schollebos ruimschoots aanwezig. Vandaag berichtte Jan dat hij weer opgeknapt was en weggevlogen.

 

Frank Oling spotte vlak bij zijn huis (rand Schollebos) een paar Kramsvogelseen groepje Vuurgoudhaantjes en een Grote Gele Kwikstaart. Allemaal wintergasten. Maar als klap op de vuurpijl spotte hij in Schollebos de eerste Cetti’s Zanger van Capelle.

Kramsvogel is een grote lijstersoort. In Nederland zeldzame broedvogel en echte wintergast uit het hoge noorden. ’s Winters soms in Schollebos te zien, altijd in groepen. Prachtige vogel met een karakteristieke roep: “tsjak-tsjak-tsjak”.

 

 

 

 

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus). Hier nog een foto van het raamslachtoffertje dat zit bij te komen in voliere (zie eerdere blog). Samen met “gewone” Goudhaan Nederlandse broedvogel van naaldbossen en ’s winters in Capelle als dwaalgast. De witte wenkbrouwstreep ontbreekt bij de “gewone” Goudhaan.

 

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). In Nederland vooral doortrekker en wintergast. In zomerkleed heeft hij een zwarte keelstreek. Broedt langs snel stromende beken. Bijna elk jaar ’s winters in Capelle waargenomen.

 

 

 

 

 

Cetti’s Zanger (Cettia cetti). Frank Oling (deelnemer van whatsapp-waarnemersgroepje Capelle) meldde enthousiast de eerste door hem waargenomen Cetti’s Zanger in Capelle (Schollebos). Diezelfde dag maakte Rob van Dorland er prachtige foto’s van, knap werk want het is een schuwe vogel. Helaas lukte het mij niet om 1 van zijn prachtige foto’s in mijn blog te verwerken, dus deze foto is geplukt van internet. Cetti’s Zanger is een vertegenwoordiger van de grote familie Sylviidae (Zangers). Een mediterrane soort die in enkele jaren is noordwaarts opgerukt tot half Nederland. Al eerder in Hitland gesignaleerd, nu ook in Schollebos. Standvogel (hele jaar aanwezig, geen trekvogel). Karakteristieke zang waardoor hij opvalt, want hem zien is moeilijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgang Schollebosproject en voorzichtig optimisme

Afgelopen dinsdag ruim 4 uur door Schollebos gebanjerd met ons SNC-bestuur, vertegenwoordigster Bomenstichting, gemeenteambtenaar (Groen) en 2 ecologen van ingehuurd bureau Kragten.

Een beetje herhaling, want vorige ecoloog van bureau Kragten, waarmee wij dit eerder hadden gedaan is daar weg. Doel was om inzichten te krijgen in de uitvoering van de door gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie Schollebos. Daartoe zijn 2 grote bospercelen als proefobject aangewezen, die wij dus die dag gezamenlijk hebben geïnspecteerd en bediscussieerd. Uit de bevindingen en conclusies zal een basis worden ontwikkeld voor de aanpak van alle andere bosgedeeltes met aanpassingen afhankelijk van bodemsamenstelling en grondwaterstand. Er zullen veel bomen worden gekapt (ziek, dood, weinig overlevingskansen en wegens omgevingsgevaar). Maar geen grootschalige kaalkap en herplant met andere boomsoorten en struiken die beter bestand zijn tegen de hoge grondwaterstand en klimaatopwarming. Creëren van meer biodiversiteit, behoud van bestaande natuur- en esthetische/recreatieve waardes zijn daarbij leidraad. Bomen kappen doet altijd zeer, maar om het Schollebos ook voor de toekomst als een mooi natuurlijk parkbos te behouden zijn drastische maatregelen wel noodzakelijk. Het bomenbestand in de bosdelen is echt belabberd: zonder ingrepen zal het juist alleen maar minder worden. SNC heeft benadrukt dat de toekomstige werkzaamheden niet ten koste mag gaan van de flora langs bospaden (o.a. Daslook). SNC werkt intensief samen met gemeente om dit tot een succes te maken. 

Binnen 2 weken gaat SNC met vrijwilligers in de Vlindertuin zo’n 100 vaste planten en bloembollen planten. In komend voorjaar komt nog eens zo’n aantal erbij. Samenstelling van soorten door SNC, gemeente heeft besteld en betaald.

In Schollebos zijn de “ruige grasgazons” nu voor de 2e keer gemaaid. Het maaisel werd afgevoerd (dit om uiteindelijk de grond te verschralen, waardoor de biodiversiteit zal toenemen). De afspraken tussen SNC en gemeente zijn globaal gevolgd (waar wel en waar niet maaien, e.d.).

Ook het maairegime van rietkragen lijkt te verbeteren na klachten hierover van SNC. Eerder vastgesteld en met SNC afgesproken was in een cyclus van 3 jaar elk jaar 1/3e deel te maaien. In de praktijk klopte dit niet (eerder een 2 jaarlijkse cyclus van de helft en dan ook nog rücksichtslos in een keer grote rietbestanden). Riet moet regelmatig worden teruggezet om verlanding te voorkomen en de kwaliteit van het riet te behouden. Echter oud riet is belangrijk voor rietbroeders als Kleine Karekiet. Kortom: ecologisch maatwerk noodzakelijk. Probleem is dat het rietbeheer in water behoort tot Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK). Landriet (riet op de droge oever) is weer pakkie an voor gemeente. Om dubbel werk te voorkomen worden tussen deze 2 partijen vaak afspraken gemaakt om 1 partij deze werkzaamheden te laten uitvoeren (uiteraard met verdeling van de kosten). HHSK is qua bestuurlijke hiërarchie de meerdere van gemeentes. SNC dringt daarom aan om de samenwerking tussen gemeente en HHSK te stimuleren om ecologisch beheer te versterken. 

Rode Kelkzwam (Sarcoscypha coccinea). Vorige week al te bewonderen voor oplettende ogen. Normaliter pas vanaf half januari op enkele plaatsen in Schollebos te zien. Zeldzaam. Deze waren nog jonge exemplaren (1-1,5 cm) op oude, verteerde takkenril.

 

 

 

 

Echte Honingzwam (Armillaria mellea). Kwam vorige week deze beeldschone compositie tegen langs Nieuwerkerkse Tocht. Een parasitaire paddenstoel: bomen die worden aangetast gaan uiteindelijk dood! Hier op een boomstobbe, dus die boom was al dood en omgezaagd (kip of ei??). Is algemeen.

 

 

 

Duizendknoop en waarnemingen.

De bestrijding van de Japanse Duizendknoop in Capelle (Hotspot Middelwatering ter hoogte van Vuiksterrein) is nog geen onverdeeld succes. SNC en de gemeente stellen vast dat ondanks meerdere behandelingen door middel van elektrocutie toch weer zo’n 50% van deze invasieve exoot terug kwam. Mogelijk is een te natte grond de oorzaak: de electriciteit wordt dan (groten-?)deels naar die natte grond geleid, waardoor wortels onvoldoende worden aangetast door de stroomstoot. Verder onderzoek wordt gedaan. Bestrijding van deze schadelijke soort is een EU-verplichting en terecht!

 

Rob van Dorland betrapte op zijn dakgoot in Schollevaar deze Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros). Langs IJsseldijk ter hoogte van Capelle-West al eerder als broedvogel vastgesteld. Behoort tot de grote Lijsterfamilie (Turdidae). Ook doortrekker naar het zuiden en af en toe ook overwinterend in Nederland. Kenmerkend is de rode staart. In dit geval een vrouwtje. Vrouw Zwarte Roodstaart is nauwelijks te onderscheiden van vrouw Gekraagde Roodstaart die algemeen is.

 

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus). Vorige week als raamslachtoffer aan Capelseweg. Heeft het overleefd na nachtje bijkomen bij bewoners. Samen met de gewone Goudhaan de kleinste Europese vogelsoort, net iets kleiner dan het Winterkoninkje. Beide Goudhanen zijn Nederlandse broedvogels, maar zien we in Capelle alleen in najaar en winter. Het zijn naaldbosbewoners. In oude(re) vogelgidsen heten ze “GoudhaanTJES”, maar dat mag dus niet meer, net zoals nu het ook officieel “Winterkoning” is. Tja, let us be great again. De naam ’Goudhaan’ hebben ze te danken aan de gele (Goudhaan) of oranjegele (Vuurgoudhaan) gekleurde lengtestreep boven op de kop, net als een hanenkam van de kip). Het grote verschil tussen de 2 goudhanen is de flinke witte ’wenkbrouwstreep’: die ontbreekt bij de gewone Goudhaan.

 

Baardman (Panuris biarmicus). Vorige week gespot in Hitland. Een meesachtige soort, schaarse broedvogel in Nederland (Zevenhuizerplas!). Blijft ook ’s winters hier. Het mannetje doet alle vogelaars de harten bonzen, zo mooi zijn ze. Een echte rietvogel, in najaar en winter vaak gezien etend van de rietzaden. In Capelle zelf 1x gezien in winter langs IJsseldijk, groot rietveld naast het buitendijks scheepswijkje. De naam is vanzelfsprekend.

 

 

Spannend

Natuur is en blijft spannend, altijd in beweging en ontwikkeling, altijd vraagtekens en nieuwe ontdekkingen. In vorige blog melding van een Otter in de IJssel ter hoogte van Ouderkerk aan de IJssel. Hier de gemaakte foto (helaas maker niet door mij snel te achterhalen). Vraag aan Zoogdierenvereniging leverde eerst Zeehond, maar later toch Otter op. Gezien grootte en slank uiterlijk sluit ik me aan bij Otter.

 

 

 

 

 

Vuurwants (Pyrrhocoris apterus). In mijn achtertuin staan een paar grote Lindebomen, volgens bronnen een geliefde plek voor Vuurwantsen. Bij mij klopt dit wel. Honderden Vuurwantsen laafden zich aan de warmte van een herfstzon op mijn tuinschuurtje onder een Linde. Extra bijzonder is dat deze wants o.a. leeft van boomschors: langs mijn schuurtje loopt een boomschorspad. In Nederland ruim 600 wantsensoorten (op land en op/onder water). Wereldwijd zijn er tienduizenden soorten. Zij behoren tot een onderorde (Heteroptera) van de Insecten. Alle wantsen hebben een “Zuigsnuit” waarmee ze sappen opzuigen van planten of andere insecten. Bij de Vuurwants komt zelfs kannibalisme voor maar hij haalt zijn voedsel vooral van afgevallen lindeblad en -zaden. Wantsen kennen een Onvolledige Gedaanteverwisseling: uit de eitjes komen jonge wantsjes (Nymfen), die na een paar vervellingen volwassen wantsen worden. Dus geen larven en verpoppingen. De nymfen hebben nog geen vleugels, waardoor de zwarte aftekeningen nog geheel of gedeeltelijk ontbreken: op foto diverse ontwikkelingsstadia te zien. De volwassen wantsen hebben een waarschuwingskleur zodat vogels geleerd hebben dat zij niet smakelijk zijn. De vuurwants bevat namelijk giftige of onsmakelijke stoffen. Een van die stoffen zou interessant zijn als mogelijk antibioticum tegen de beruchte ziekenhuisbacterie MRSA (MultiResistente Staphylococcus Aureus). Op Wikipedia nog veel meer info over deze veel bestudeerde wantsensoort. Lezenswaardig!

 

Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea). Arianne Burgers spotte deze in Schenkel. Voornamelijk wintergast en doortrekker en schaarse broedvogel in Nederland (niet in Capelle). Wordt wel bijna elk najaar en winter in Capelle waargenomen.