Zegt het voort!

blog archief

Om moedeloos van te worden

Alweer geen leuk nieuws als het gaat om het Schollebosbeheer. In mijn laatste blog maakte ik al gewag van het falende “ecologisch maaibeleid” wat dit jaar begonnen is. Aan het eind van het grotendeels mislukte maaiseizoen werden met gemeente toch nog enige afspraken gemaakt over het resterende nazomerseizoen  en is SNC nog steeds ‘on speaking terms’ met gemeente.

Afgesproken werd o.a. dat bij het maaien de flora langs de oevers van o.a. 2 vijvertjes (achter Capelseweg) gespaard zou blijven. Gemeente voldeed daaraan. Maar vervolgens kwam Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) er achteraan en die liet echt alles weghalen (zelfde uitvoerder?). Weg alle aangeplante flora als Dotterbloemen, Moerasspirea, Waterdrieblad, Wateraardbei, Moeraswolfsmelk, e.a. Door vrijwilligers destijds geplant en betaald door SNC uit excursieopbrengsten en donaties. Ook de wijze waarop is schandelijk: geen maaien, maar gewoon schrapen. Gemeente was ook stomverbaasd. Wordt het niet eens tijd dat gemeente en hoogheemraadschap samen met SNC en uitvoerder eens om de tafel gaan zitten? Hoogheemraadschap had hier geen recht om dit te doen: de vijvertjes vallen onder gemeente (geen onderdeel van waterbergingssysteem). Wij gaan proberen zo’n overleg tot stand te brengen.

 

Ook langs de “IJsvogelvijver” in Schollebos is gemaaid in 2 fases: 1e door gemeente, kort daarna weer door HHSK?? Veel gemaaid riet blijft in het water achter en werd niet afgeruimd. Goed voor de waterkwaliteit (waarvoor HHSK verantwoordelijk voor is), maar niet heus dus. Teveel moeite kennelijk? Ook weer nog mooie bloeiende Heelblaadjes naar de gallemieze gemaaid.

 

 

 

 

 

Ook waren al diverse keren in het verleden afspraken gemaakt over het maaien van riet: in een cyclus van 3 jaar per jaar 1/3e deel van het riet maaien (en afvoeren). Riet moet om de paar jaar gemaaid worden om een goede rietkwaliteit te behouden. Alle riet in 1 keer maaien is ecologisch slecht beleid: diverse rietvogels broeden uitsluitend in oud (“overstaand”) riet zoals de Kleine Karekiet. Het maaien van riet is een onderonsje tussen gemeente en HHSK qua uitvoering. HHSK heeft echter een ander denkbeeld over 1/3e deel dan de gemeente en SNC. HHSK: 1/3 is 1/3 ongeacht verdeling. SNC en sinds de aanstelling van een stadsecoloog is ook de gemeente (?) ervan doordrongen dat dit meer genuanceerd moet worden uitgevoerd: in belangrijke rietbestanden moet juist daar dat beleid worden gevoerd. Maar ook nu weer niet dus. Langs de “Grote Vijver” is de hele rietkraag weggemaaid! Dit ook langs vijvertje in west-Schollebos. Het langzaam weer toenemende aantal broedende Kleine Karekieten na het desastreuze schapenbegrazingsexperiment van een paar jaar geleden waarbij de populatie van Kleine Karekieten met meer dan 50% was gedaald wordt nu weer opnieuw deels teniet gedaan.

Voorts constateert SNC dat qua aanbesteding hier sprake is van langs elkaar heen werkende gemeente en HHSK, wat qua kosten (dubbelwerk!) uiteindelijk de belastingbetalers moeten betalen (gemeentelijke en waterschapbelastingen).

Dan het volgende hoofdpijndossier: de door HHSK verplichte “Watercompensatie” voor het dempen van een sloot in bouwproject hoek Bermweg-Capelseweg. Afdeling Stadsontwikkeling (SO) van gemeente had een plan samen met de projectontwikkelaar om een bestaande singel daarvoor te verbreden ten koste van een flink bosplantsoen in Schollebosrand. Afdeling Stadsbeheer (SB) gaf in eerste instantie aan hierop tegen te zijn (!) en “gooide” dit als discussiestuk in de door gemeente zelf ingestelde belangengroep “Vrienden van het Schollebos”. In meerderheid waren de stakeholders (waaronder SNC en óók de vertegenwoordigster van de Bomenstichting) van mening: “Geen bomenkap voor watercompensatie”! SNC heeft daarop een alternatief voorgesteld, waarbij geen bomen of bosplantsoen gekapt hoeven te worden, de biodiversiteit alleen maar wordt verbeterd en de kosten minimaal zijn in vergelijking met alternatieven. Natuur- en Milieu-educatiecentrum De Hooiberg (stakeholder) staat helemaal achter dit SNC-voorstel, HHSK is er zeker niet op tegen, maar de gemeente (SB) maakt het nu opeens helemaal niets uit want een of andere slimmerik van gemeente had nog met passen en meten nog een ander alternatief, maar wel weer ten koste van bosplantsoen langs de Capelseweg. En dan de grote verrassing en verbijstering: de vertegenwoordigster van de Bomenstichting is opeens voor dit alternatief van gemeente om zo’n 27 bomen te kappen om plaats te maken voor oppervlaktewater in plaats van het alternatief van SNC waarbij niet 1 boom gekapt hoeft te worden….Ben ik nou gek?? Al eerder deed deze vertegenwoordigster van de Bomenstichting de uitspraak dat wat haar betreft het hele bosbestand van Schollebos moest worden gekapt en opnieuw moest worden ingericht. Tja…

Gemeente laat weten dat als er “Geen Brede Overeenstemming” is binnen de werkgroep van de Vrienden van het Schollebos het gemeente-alternatief uitgevoerd zal worden (dus kap bosplantsoen langs Capelseweg conform voorstel “Bomenstichting”). Wat is “Geen Brede Overeenstemming”? Is slechts EEN dissonant (die van de “Bomenstichting”) voldoende om een meerderheidsalternatief te negeren? Wordt vervolgd.

Dan toch nog maar wat leuks:

 

Roesje (Scoliopteryx libatrix; foto Wikipedia). Een nachtvlindertje behorend tot de familie Spinneruilen (Erebidae). Zat in mijn huis, maar kon geen mooie foto ervan maken, vandaar deze foto. Zo’n 2 cm groot, algemeen en hele jaar door te vinden (overwintert als volwassen vlinder). Waardplanten Wilg en Populier. Uiteraard voorzichtig gevangen (een glas eroverheen, stevig papier eronderschuiven) en daarna buiten weer losgelaten. Grappig: dacht altijd dat de naam “Roestje” was gezien de roestige kleuren, maar nee dus. Bij de naam “Roesje” heb ik heel andere associaties….

 

 

 

 

 

One Response to Om moedeloos van te worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.