Zegt het voort!

blog archief

2012

Bomenbalans
Ook dit jaar heeft SNC, voor het 7e jaar op rij, naar de kapaanvragen gekeken zoals die op de gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek gepubliceerd worden.  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 4
Zoogdieren in Capelle
In Capelle komen redelijk veel zoogdiersoorten
voor. De meeste soorten houden er een verborgen levenswijze op na. Het zijn voor het merendeel nachtdieren en die zien we dus niet zo snel. De inventarisatie is dan ook gebrekkig. Met sommige
soorten gaat het niet zo best. Wij laten hier de soorten de revue passeren, waarvan met zekerheid is vastgesteld dat ze in Capelle voorkomen.
  

 

 

 

Nieuwsbrief 3
Metselbijen
Het jaar 2012 is het jaar van de bever, van de das, van de historische
buitenplaatsen, van de draak en van nog een aantal zaken.
Maar 2012 is ook het jaar van de bijen en daarover gaat het in deze nieuwsbrief.  
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2
Bomenkap Schollebos
In het meest westelijke deel van het Schollebos is deze winter “gedund”. Een flink aantal bomen werd gekapt. Gevoelsmatig doet het altijd pijn als bomen worden gekapt. Momenteel ziet het bos er wat triest uit door deze dunning, maar uiteindelijk zal het bos mooier en ecologisch waardevoller worden van deze bomenkap. Er komt meer biodiversiteit.
Hoe dit werkt, leggen wij uit in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

Nieuwsbrief 1