Zegt het voort!

blog archief

2010

Nieuwsbrief 9

Survival tips voor vogels: Voedsel en Veiligheid. Natuurlijk voedsel en bij gebrek hieraan, aanvullend voer.

Nieuwsbrief 8

Vorig jaar is er een nieuwe druk verschenen van het Gallenboek. Dit is een boek, waarin alle Nederlandse gallen staan, gerangschikt op waardplant. Als je door Capelle loopt of een wandeling in het Schollebos maakt, kun je zeker gallen ontdekken. Ze komen voor op bomen en kruidachtige planten. De beste tijd om naar gallen te zoeken is in de nazomer en
in de herfst

Nieuwsbrief 7

Het was weer een drukke zomer voor SNC. Besprekingen met gemeente, vleermuizenonderzoek, schapenproject, excursies, inventarisatiewerkzaamheden, nieuwsbrieven schrijven, vele mails beantwoorden van lezers, enz. Hier een samenvatting van gemeentenieuws en interessante waarnemingen.

Nieuwsbrief 6

Tussen-evaluatie Schapen: Er is een dreigende afname van de biodiversiteit (het aantal soorten planten en dieren in een bepaald gebied). Anders gezegd: meer brandnetels en distels en minder bloemetjes en vlinders.

Nieuwsbrief 5

De steenovens in Hitland worden gerestaureerd. Op de gevel hangt een bordje: “In deze ruines slapen veel vleermuizen.”

Nieuwsbrief 4

Jaaroverzicht Wijken 2009, Bomenbalans 2009, trends en groen ontwikkelingen in de wijken.

Nieuwsbrief 3

Jaaroverzicht Wijken 2009, In nieuwsbrief 1 van dit jaar hebt u een jaaroverzicht ontvangen omtrent het Schollebos. Met de nieuwsbrief, die nu voor u ligt, kunt u kennis nemen van de activiteiten van SNC in kader van wijkgroen, wijkblauw en gemeente in 2009.

nieuwsbrief 2

22 wensen voor het Capelle van de toekomst.Binnenkort gemeenteraadsverkiezingen.22 wensen voor het behoud van een groene gemeente.

Nieuwsbrief 1

Jaaroverzicht Schollebos 2009. Er is in het Schollebos in 2009 een hoop gebeurd en een hoop te zien geweest. Hierbij geven wij een kort overzicht.