Zegt het voort!

blog archief

2008

Nieuwsbrief 12

Noorse Buurt. Wanneer de waarde van één oude boom wordt begrepen, is kap van vele bomen en struiken vanwege ophoging niet zo vanzelfsprekend meer!

Nieuwsbrief 11

Breaking News. Bomenstichting, Stichting Nationale Boomfeestdag (een samenwerking met Staatsbosbeheer) en de Nationale Bomenbank:
*** er hoeft in Capelle geen enkele boom om voor een ophoging.***

Nieuwsbrief 10

Groene stad. Een Groene stad is een stad van de toekomst. Een groene stad is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te recreëren. Groen is daarmee een maatschappelijke en economische factor geworden, die van groot belang is. Bomen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Nieuwsbrief 9

Paddenstoelen. In de herfst valt de grote rijkdom aan paddenstoelen op. De bodem is dan nog opgewarmd door de zon en het is tamelijk vochtig. Wie goed om zich heen kijkt, ziet het hele jaar door paddenstoelen.

Nieuwsbrief 8

Ophoging Bomen zijn emoties. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer een buurt opgehoogd moet worden en veel bomen worden gekapt. Bij
de herinrichting komen doorgaans minder bomen en struiken terug met o.a. als gevolg: verlies aan groen met een hoge belevingswaarde, vermindering van de sociale cohesie door onderlinge ruzies over de ophoging, vermindering van de luchtkwaliteit,bezwaarschriften en voor ambtenaren.

Nieuwsbrief 7

VOGELS HERKENNEN VOOR BEGINNERS
Amsterdammers kennen alleen maar “Sijsjes” en “Drijfsijsjes”. Dit is een bekende grap. Het valt ons al vele jaren op, dat velen nauwelijks eenvoudige soorten uit hun dagelijkse omgeving (achtertuin) kunnen onderscheiden, zodat deze grap wel werkelijkheid begint te worden. Het is een zelfde soort probleem als dat kinderen vaak denken dat melk uit de melkfabriek komt.

Nieuwsbrief 6

Populieren langs Rivierweg gekapt Bomen zijn emotie. Het was afscheid nemen van een oud en vertrouwd stads/dorpsbeeld. Einde van een periode. Iedereen heeft daar zo zijn eigen gevoelens bij. Deze
populieren stonden hier al ruim 45 jaar en waren beeldbepalend voor het centrum van Capelle.

Nieuwsbrief 5

Wegelingparkje hersteld. Het Wegelingparkje is bij de meeste Capellenaren volstrekt onbekend. Alleen de oudere Capellenaren kennen het. Het parkje begint op de hoek van de ‘s Gravenweg-Schenkelse
Dreef, loopt door tot de Ringvaart en loopt …

Nieuwsbrief 4

Wintergasten Elke winter komen veel typisch winter vogels hier naar toe om te overwinteren. Opvallend is vooral de afname van de aantallen
vogels.

Nieuwsbrief 3

Egels. Tussen maart en april ontwaken de egels uit hun winterslaap. Zij zijn dan sterk vermagerd en gaan direct op zoek naar lekkere hapjes. Het hoofdvoedsel van egels bestaat uit kevers en andere insecten, maar zij eten o.a. ook graag slakken.

Nieuwsbrief 2

Terugblik op 2007. Ook 2007 was een jaar van hard werken. Het is ondoenlijk om hier uitvoerig verslag van te doen. Wij volstaan hier met een korte samenvatting om een indruk te geven waar de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. (SNC) zich mee bezig
houdt. In 2007 is de stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. (SNC) doorgegroeid van actiegroep naar stuurgroep en denktank.

Nieuwsbrief 1

Aangifte verstoring Paddenpoel in de wijk Schollevaar, net naast het Schollebos.