Zegt het voort!

blog archief

2007

Nieuwsbrief 11

Bijzondere waarnemingen…. Wat zijn bijzondere waarnemingen? Het zien van één of meerdere planten of dieren die in deze streek vroeger voorkwamen, maar zijn verdwenen, of… nieuwkomers.

Nieuwsbrief 10

Geveltuintje mag in Capelle! Herinnert u zich deze nog? Onder u zijn er
vast mensen die begin 70’er jaren in centrum Rotterdam woonden. Probleem en tevens uitdaging in die tijd: hoe kon je toch die stenige omgeving wat vrolijker maken? De oplossing in die tijd was: geveltuintjes.

Nieuwsbrief 9

Bijzondere Waarnemingen Soms zien wij planten of dieren die in deze
streek vroeger voorkwamen, maar zijn verdwenen, of… nieuwkomers! Dit soort bijzondere waarnemingen zijn graadmeters voor de kwaliteit van de natuur om ons heen.

Nieuwsbrief 8

Klimop: onbegrepen plant met ambitie zoekt plek in Capelle. Klimop is een inheemse houtige liaan. Hij vestigde zich hier ongeveer 6000 jaar voor Christus. De bloeitijd is van september tot oktober. Zulke autochtone planten zijn na duizenden jaren evolutie goed aangepast
aan de plaatselijke omstandigheden en ecologisch zeer waardevol. Bomen en klimop horen dus bij elkaar!

Nieuwsbrief 7

Groene filters en luchtkwaliteit. “Het vermogen van groen (bladeren en
ruwe schors) om vuile lucht te filteren is groter dan vaak wordt gedacht. Stadsgroen neemt continu verontreiniging uit de lucht
op en functioneert daarmee als een filter”, aldus WUR (Wageningen Universiteit en Researchcentrum).

Nieuwsbrief 6

Hoogheemraadschap nog steeds in de fout. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is weer -net als vorige jaren- druk bezig met het maaien van de singels (het verwijderen van waterplanten). O.a. in de wijk Schenkel werden de singels compleet schoongeveegd: alle onderwater- en drijvende planten zijn weggemaaid.
Zelfs het riet aan de oevers is meegenomen! Ook is bomenopschot langs
de oevers verwijderd.

Nieuwsbrief 5

Ho! Stop!…
25 mei 2007 kwam om 10.49 uur per email de volgende melding bij ons binnen: “Hebben jullie weleens een sperwer zich de pleuris zien schrikken en hals over kop van zijn horst af zien rollen? Ik zag dit om 10.15 uur hedenochtend. Auto’s, tractoren en graafmachine bijna onder zijn horst.”

Nieuwsbrief 4

Visie Capels blauw en groen Vanuit de politiek wordt er regelmatig gevraagd of wij onze visie willen presenteren. De stichting Natuurvrienden werkt al vanaf het begin met een visie, die wij vorig jaar op papier hebben gezet. Daar gaat deze nieuwsbrief nu over.

Nieuwsbrief 3

Nestkasten voor huiszwaluw, boerenzwaluw, mezen en bosuil.
U heeft het op de tv van Rnn7 en tv Rijnmond (journaal) en in alle huis-aan-huisbladen kunnen zien en lezen: Op 16 maart werden door de leerlingen van het Comeniuscollege, vmbo afd. Pelikaanweg, de gemeente Capelle aan den IJssel en de st. Natuurvrienden ongeveer 50 kunstnesten opgehangen aan zo’n 20 gevels van de huizen van bewoners aan de Bermweg-Oost en 9 nestkastjes in het Schollebos.

Nieuwsbrief 2

Groot onderhoud Schollebos (deel 2)
Een bos is meer dan een verzameling bomen. Elk bos heeft een eigen soortensamenstelling van planten, struiken, bomen en dieren. Dat wordt voor een groot deel bepaald door de (bos)bodem en de hoeveelheid water.

Nieuwsbrief 1