Zegt het voort!

blog archief

2006

Nieuwsbriefnr27

Huiszwaluw project.
Onze stichting werd door Jan van Wensveen (een vogelkenner en deelnemer als inventarisator voor onze stichting) erop geattendeerd dat de huiszwaluw populatie aan de Bermweg-Oost al jarenlang steeds verder achteruit gaat.

Nieuwsbriefnr26

Verslag van de Vleermuizen excursie,4 augustus 2006, door Peter van Dalen (vleermuizengids). Aantal deelnemers; tussen de 50 en 55 waaronder een 10-tal kinderen. Gezien/gehoord:

Nieuwsbriefnr25

Bomenbalans. In 2006 werd er van 1-1-2006 tot 15-3-2006 voor 164 bomen een kapvergunning aangevraagd en
een herplantplicht opgelegd voor 50 bomen!

Nieuwsbriefnr24

Dag van het park, 28 mei in het Schollebos. Kom ook kijken en meedoen!

Nieuwsbriefnr23

De nestkasten in het Schollebos zijn allemaal gecontroleerd Zij waren geen van allen bebroed, dus we waren vorig jaar met het ophangen net te laat.

Nieuwsbriefnr22

… “De gemeente wil met ons niet praten over het wijkgroen of over de ecologische verbindingen met het Schollebos. In de structuurvisie heeft de politiek de wens van veel Capellenaren vastgelegd: Capelle moet een groene gemeente blijven. Intussen gaat de kaalslag in het wijkgroen gewoon door; vele struiken en bomen verdwijnen zonder herplant.

Nieuwsbriefnr21

Het overleg met de gemeente over het ecologisch beheer van het Schollebos verloopt positief. Het zal nog moeten blijken of dit in praktijk tot uiting zal komen. De gemeente wil met ons niet praten over het wijkgroen of over de ecologische verbindingen met het Schollebos.

Nieuwsbriefnr20

Berichtgeving van het overleg met de gemeente: 31-1-06 Gemeente en het Hoogheemraadschap gaan de natuurvrienden betrekken bij de ontwikkeling van natuurlijke oevers in het Schollebos. De Gemeente zal in samenwerking met de natuurvrienden op een plattegrond van het Schollebos met kleurtjes op een kaart aangeven:

Nieuwsbriefnr19

Met ingang van 1 januari vervalt de oude kapvergunning en is er een nieuwe bomenverordening in Capelle. In nieuwsbrief 11 (mei 2005) kon u het al lezen. De natuurvrienden hadden met de ambtenaren en wethouder afgesproken dat er een nieuwe bomenverordening , conform model van de Bomenstichting, zou komen. Afgelopen zomer hebben wij ingestemd met het voorstel nieuwe bomenverordening gemaakt door de ambtenaren en de wethouder. En nu is het dan zover! De eerste resultaten van het overleg met de gemeente worden zichtbaar!
Daarnaast heeft de gemeente nu ook de (bebouwde kom) grenzen vastgesteld…