Zegt het voort!

blog archief

2005

Nieuwsbriefnr18
Even een terugblik. Wat hebben we bereikt?Overleg met gemeente:Onze stichting heeft regelmatig formeel (speciale vergaderingen), maar ook informeel contact met de gemeente.

Nieuwsbriefnr17
Kom ook op dinsdag 15 november om 19.30 uur naar het gemeentehuis!!!Laat Capelle een groene gemeente blijven!!!Onlangs nodigde Lex Cachet, voorzitter Commissie Middelen en Buitenruimte, ons uit voor een gesprek over het groen in Capelle. Dat werd een goed gesprek.

Nieuwsbriefnr16
Structuurvisie 2020, wat is dat???Wat is de identiteit van Capelle? Waarom zijn Capellenaren hier komen wonen? Hoe moet het groen (o.a.) in Capelle in de toekomst eruit gaan zien?

Nieuwsbriefnr15a(EXTRA)
ComWonen wil bomen kappen en hiermee inbreilokaties creeren voor de Rotterdamse kansarmen (spreidingsbeleid) en het HHS (Hoogheemraadschap) kapt al op grote schaal bomen om op deze plekken baggerdepots te kunnen vestigen. Kortom: Capelle raakt zijn groene omgeving kwijt en krijgt hier steen en bagger voor terug.

Nieuwsbriefnr15
Riet maaien. “Dat moet”, horen wij regelmatig: “is beter voor het riet. Vogels hebben daar geen last van”.
Deze vraag voorgelegd aan Bernd de Bruijn, medewerker soorten & biotopen, Vogelbescherming Nederland in Zeist:..

Nieuwsbriefnr14
Wij zijn nu officieel een stichting! Doelstellingen zijn:1. Het bevorderen van de natuur in Capelle aan den Ijssel en omgeving in de ruimste zin.2. Het bevorderen van natuureducatie en natuurvriendelijke recreatie. 3. Al hetgeen met het doel der stichting verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Nieuwsbriefnr13
Op zaterdag 27 augustus kunt u weer meedoen aan een excursie in het Schollebos. Thema’s:
1. Het te vroeg maaien van ruigte vegetaties, oevers en bosranden, waardoor broed- en schuilplaatsen van vogels verdwijnen, evenals unieke planten.
2. Onze herinrichtingsplannen ijsbaangebied.
Tijdens deze excursie zal er ook ruim aandacht besteed worden

Nieuwsbriefnr12
In deze speciale editie het volledige herinrichtingsplan voor het ijsbaangebied. Het is best wel veel, dus daarom deze keer geen andere rubrieken.Overhandiging wethouder Overzichtskaart HERINRICHTINGSPLAN ´

Nieuwsbriefnr11
In de vorige nieuwsbrief werd u hierover ook al geinformeerd. Nu het vervolg van deze afspraken gemaakt tijdens het 2e overleg met de gemeente over het Schollebos. Gemaakte afspraken,

Nieuwsbriefnr10
Natuur-excursie in het Schollebos. Datum: Vrijdag 17 juni. Tijd: 19.00 uur. Verzamelen op de parkeerplaats naast het Pannenkoekenhuis aan de Bermweg om 19.00 uur.

Nieuwsbriefnr09
Hierbij nodigen.de kerngroep van de natuurvrienden Capelle aan den IJssel.u uit om aanwezig te zijn bij de officiële aanbieding aan wethouder T. Keuzenkamp. van een ambitieus.plan: “Herinrichtingsplan IJsbaangebied in het Schollebos” door Ruud Sterk.

Nieuwsbriefnr08
Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij het 2e overleg met de gemeente over het Schollebos.Deze vindt plaats op 10 mei om 20.00 uur in het gemeentehuis Rivierweg 111

Nieuwsbriefnr07
Door Vivara zijn nestkasten geschonken voor het Schollebos. Zaterdag 21 april werden ze opgehangen.

Nieuwsbriefnr06
In deze nieuwsbrief diverse belangrijke oproepen aan u, maar we beginnen met de padden(trek):

Nieuwsbriefnr05
’s Middags 24 maart hebben wij een eerste overleg met de gemeente gehad.

Nieuwsbriefnr04
Allereerst wat positief nieuws. Weet u wel hoe mooi Capelle is?
Door een vogelaar (Ruud Sterk) zijn afgelopen winter de volgende eenden waargenomen in het Schollebos: Wilde Eend, Kuifeend, Tafeleend, Krakeend, Smient. En een aantal rode lijst soorten: Slobeend, Wintertaling en Pijlstaart.

Nieuwsbriefnr03
Uitspraak van wethouder Keuzenkamp:
De actiegroep vrienden van het Schollebos is zelfs van plan aangifte bij de politie

Nieuwsbriefnr02
En hier is nieuwsbrief 2 alweer, want we hebben beloofd de Vrienden van het Schollebos op de hoogte te houden, dus dat doen we dan ook.
Vertraging in de aangifte en proces verbaal voor het kappen van 134 bomen zonder vergunning.

Nieuwsbriefnr01
U heeft het vast wel gehoord of gezien: in het Schollebos zijn 80 bomen en 37 struiken gekapt. Dit is slechts een deel van de voorlopige inventarisatie. Daarmee verdween de habitat van vele kleine vogeltjes, insecten, hazen, ijsvogeltjes, aalscholvers, egels en nog vele andere dieren. Sommige van deze dieren hebben een beschermde status. Een sperwernest werd verstoord en beschermde planten afgemaaid, zoals de wilde orchidee en de grote kaardebol