Zegt het voort!

blog archief

Nieuwkomer

Een nieuwkomer voor Capelle, de Roek (Corvus frugilegus).  Ontdekt door Dick Hoek langs Reviusrondeel en gefotografeerd door Eric Stockx.  Op foto voedseloverdracht door man aan vrouw (?) vlak bij het nest (ontbijt op bed?). De Roek behoort tot de kraaiachtigen en onderscheidt zich van de andere zwarte kraaiachtigen vooral door het ontbreken van veertjes bij de snavelbasis waardoor daar een mot-achtig beeld ontstaat. Op zich een algemene soort in Nederland, maar nooit eerder in Capelle waargenomen, zeker niet als broedvogel! 

De Roek broedt vrijwel altijd in kolonieverband, dus dit is echt een bijzondere waarneming. Misschien het begin van een kolonie in Capelle? Vaak zie ik kolonies langs autosnelwegen, vooral in de buurt van benzinestations of wegrestaurants waar zij voedsel vinden in berm of afvalbakken. Het zijn echte cultuurvolgers. Het is een standvogel (hele jaar aanwezig, geen trekvogel).

 

 

 

In Hitland-Zuid ook weer interessante waarnemingen. Een paartje Krooneend (Netta rufina; foto Eric Stockx). In Nederland schaarse broedvogel. Vaak ook ontsnapte sierwatervogels, maar in Zevenhuizerplas al jaren een broedvogel. Aangezien dit een paartje is, mogelijk broedresultaat!? Het is per slot van rekening broedseizoen…

 

 

Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans; foto Eric Stockx) ook in Hitland-Zuid. Een exoot uit Noord-Amerika en als huisdier geïmporteerd en – als ze te groot werden – ook weer gedumpt in de natuur. Zou zich hier niet voortplanten, maar in Nederland vrijwel overal in sloten, singels en vijvers. Ook in Schollebos aanwezig. Misschien toch voortplanting door klimaatverandering? Schade aan inheemse fauna en flora lijkt vooralsnog gering, maar de handel, import en kweek zijn in de EU verboden en deze schildpad met ondersoorten zijn nu bestempeld als ’Invasieve Exoot’ die dus bestreden moet worden.

 

Tot slot een prachtige foto van Rob van Dorland van het Oranjetipje in Schollebos. Een van mijn lievelingsvlinders. Hier mooi te zien: de oranje vlekken op bovenkant voorvleugels en de groene marmering onderkant vleugels. Het is een mannetje (het oranje ontbreekt bij de vrouwtjes). Nu – bij een beetje lenteweer – in Schollebos en Hitland te zien. Waardplanten zijn Pinksterbloem, Look-zonder-Look, Raapzaad en andere leden van de Kruisbloemigen.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *