blog archief

Midwinternieuws

Weergaven: 14

Het is midwinter, maar weinig echt winters nieuws. Eerder al vroege lentetekens.

Gewoon Sneeuwklokje (Galanthus-nivalis). Op diverse plaatsen al enige tijd bloeiend. Een Stinsenplant, oorspronkelijk afkomstig uit Turkije. “Stins” = oud Fries voor Stenen Huis; alleen rijken konden zich dat veroorloven (Adel, kloosters, herenboeren) en importeerden veel plantsoorten uit vooral mediterraan gebied.

 

 

 

 

Winterakoniet (Eranthis hyemalis). Ook een Stinsenplant. Langs de noordoever van de Nieuwerkerkse Tocht in oostelijk deel Schollebos nu al massaal bloeiend.

 

 

 

 

 

 

Gele Kornoelje (Cornus mas). Nu al in januari bloeiende struik rond Spartasportvelden. Bloeit op de nog kale, groene takken. De bessen zijn rood van kleur, maar de rode bessen op foto zijn nog overgebleven bessen van de Gelderse Roos . Aangeplant. In Schollebos ook andere Kornoeljesoorten, maar deze is de vroegst bloeiende.

 

 

 

Sleedoorn (Prunus spinosa). Zelfs deze struik vertoonde al in januari een paar bloemetjes, normaal pas in april! Ook langs Spartasportvelden veel aangeplant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob van Dorland altijd ook zoekend naar de miniatuurtjes:

Spits Kroeskopje (Comatricha tenerrima). Een zeldzame vertegenwoordiger van de Slijmzwammen (Myxomyceten). Op de foto de minuscule vruchtlichaampjes op een brandnetelstengel. Weer een nieuwe soort voor Capelle (westrand Schollebos).

 

 

 

 

In de bospercelen van het Schollebos wordt verder gewerkt aan revitalisatie van het bos. Een meerjarenplan waarbij ‘Natuurvolgend Beheer’ als principe wordt gehanteerd waar SNC grotendeels achter staat. Dit winterseizoen zijn de bospercelen vanaf Schollevaartseweg tot aan het Fietscrossbaantje aan de beurt. Vooral de kwaliteit van het bomenbestand ter hoogte van de Capelse Manege is zeer slecht: te laat “gedund” waardoor lange sprietbomen, vooral monocultuur van essen die aangetast zijn door de essentaksterfte (een besmettelijke ziekte) en al dood of bijna dood zijn. De stormen van de laatste paar jaren maakten er verder gehakt van: vele bomen vielen om en binnen SNC werd dit bosperceel ook wel “Mikado-bos” genoemd. Omdat er ook nog zoveel bomen werden gekapt heeft de gemeente voor dit plantseizoen direct al tientallen nieuwe bomen aangeschaft voor herplanting. Samen met SNC is gekozen voor meer diverse boomsoorten die beter geschikt en klimaatbestendig zijn. De bomenkappers hebben zich opnieuw uitgeleefd om van resterende boomstronken iets kunstigs te maken. De laatste nieuwe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente gaat ook langs bosranden waar mogelijk struiken aanplanten. Biodiversiteit is gebaat bij “Gelaagde Vegetatiezones”: Gazon–>Kruidenlaag–>Struikenlaag–>Bomenzone. In westelijk deel Schollebos is men al op 2 plaatsen begonnen met “grondrijpmaken” voor de aanplant. Lijkt nu nog kaalslag, maar het wordt echt mooi!

SNC is samen met gemeente bezig om een nieuw maai-bestek te ontwikkelen voor het Schollebos. Een ingewikkelde zaak: SNC en gemeente delen grotendeels dezelfde ideeën. Grootste bottleneck is de digitale verwerking die voor de uitvoerder duidelijk moet zijn qua uitvoering, offertes en landelijke geografische vastlegging. Gaat nog wel ff duren (2024?), maar voorlopig worden vele zaken al geëffectueerd waar mogelijk. Samen met SNC wil gemeente het uiteindelijke concept uitrollen voor alle gazons in de wijken. Uiteindelijke doel hierbij: vergroten biodiversiteit, versterken insectenbestand (waar weer veel vogels en vleermuizen van afhankelijk zijn).

Komende week o.a. overleg met Hoogheemraadschap over grootschalige baggerwerkzaamheden in Capelle 2023. Altijd een heikel punt wat betreft uitvoering (dat baggeren nodig is, is niet een punt). Baggeren altijd schade voor het onderwaterleven (vissen, amfibieën, waterinsecten, waterplanten). Hier zijn regels en wetten voor om de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *