Zegt het voort!

blog archief

Meer terugkomers

Vandaag zelf mijn eerste Fitis gehoord in Schollebos, terug van weggeweest (overwintert in Zuid-Europa en Afrika).

Fitis (Phylloscopus trochilus).

Een boszangertje (geslacht Phylloscopus) en “tweelingbroertje” van de Tjiftjaf. Komt veel minder voor in Capelle. Net als Tjiftjaf een grondbroeder in struikgewas. Belangrijkste verschil met Tjiftjaf is de zang. Tjiftjaf een staccato “tjif-tjif-tjaf”, de Fitis een mooi melodieus riedeltje. Verder heeft de Fitis lichtgekleurde pootjes, de Tjiftjaf donker gekleurde.

 

Frank Oling spotte de eerste Boerenzwaluw boven het Schollebos.

 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica). Voor zover wij weten alleen broedend met meerdere paartjes op de Capelse Manege. Broedt in stallen en schuren met openingen. Is de vroegst terugkerende van de zwaluwsoorten. Overwintert in Afrika. Insecteneter en foerageert meestal laagvliegend boven akkers en weilanden. In vlucht valt vooral de diepgevorkte staart op.

 

Vandaag ook een kort interview met stagiaire van Radio Capelle over het Schollebos. Wordt a.s. zaterdag uitgezonden. Achteraf wat teveel bevraagd over wat niet goed is of is geweest. Had liever ook wat leuks verteld over de toch grote natuurwaardes die er nog steeds zijn. Tja, volgende keer beter. 

Volgende week een fysieke bijeenkomst in Schollebos met gemeente over te plaatsen Huiszwaluwvide, een zoomsessie met gemeente over op te richten “Vrienden van het Schollebos“, een zoomsessie met Hoogheemraadschap over nieuwe peilbesluiten in Hitland en mogelijke verplaatsing gemaal (mogelijk verstoring van beverburcht), een fysieke orienterende afspraak met de nieuwe directeur van Recreatieschap Hitland (Ton Aker) samen met IVN-bestuurster Rotterdam (Liesbeth den Haan) over Hitlandbeheer (peilbesluiten, maaibeheer, moerasbeheer, bosbeheer).

Verder in afwachting op resultaten overleg tussen gemeente en Rijkswaterstaat mbt de beverburchten langs deIJssel.

Werk aan de winkel dus.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *