blog archief

Maart 2022

Weergaven: 11

De lente kwam vroeg (alweer). Deze week bijzonder hoge temperaturentot bijna 20 graden. De Tjiftjaf is al 2 weken geleden weergekeerd uit Afrika, meestal pas eind maart.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybiya). Een boszangersoort (geslacht Phylloscopus). Broedt op de grond in dichte struiken. Zang:”tjiftjiftjaf” in staccato.Roept dus zijn eigen naam (een Onomatope: naam vernoemd naar het geluid dat wordt gemaakt, net als koekoek, kievit, grutto, enz.). Algemeen in Capelle vooral in Schollebos.

 

 

 

 

 

Gehakkelde Aurelia (Polygoniac-album)

Alle als volwassen vlinder overwinterende soorten hebben zich al vertoond: Citroenvlinder, Kleine Vos, Dagpauwoog en deze week mijn eerste Gehakkelde Aurelia). Maar afgelopen week ook de eerste Koolwitjes, die overwinteren als pop.

 

 

In Hitland-Zuid werd zelfs de Grote Vos waargenomen, een zeldzame soort die echter steeds vaker in Nederland wordt gezien. 

Grote Vos (Nymphalis polychloros). Verschil met de Kleine Vos zit hem niet alleen in de grootte (slechts ietsje groter), maar vooral in het aantal zwarte ronde stippels op de voorvleugels (bij Kleine Vos slechts 3, Grote Vos 3 plus 1 dubbele). Vorig jaar (of was het 2 jaar geleden?) ook in Schollebos waargenomen.

 

 

In het Schollebos een kakafonie van vogelzang om vrouwtjes te lokken en territorium vast te stellen. Struiken ontvouwen hun blad en staan soms al in bloei (o.a. Sleedoorn en Gele Kornoelje langs Spartasportvelden in Schollebos).

 

Sleedoorn (Prunus spinosa). Een pruimensoort met in najaar grote blauwe bessen. “Spinosa” = met stekels. Bloesem meestal nog voor de bladvorming. Bloei normaliter in begin april, maar nu al half maart langs Sparta.

 

 

 

 

In de bermen langs voet- en fietspaden in Schollebos zijn diverse stinsenplanten in bloei. “Stins” is een oud Fries woord voor ’Stenen Huis’. Alleen adel, kloosters, herenboeren en andere rijke mensen konden in de 17e eeuw het zich veroorloven  om mooie planten te importeren voor hun grote tuinen, veelal uit mediterrane landen. Denk maar eens aan de Tulpomania waar de prijs van 1 bijzondere tulpenbol zelfs meerdere jaarsalarissen kostte!

 

Bosanemoon (Anemona nemorosa). Destijds aangeplant bij aanleg Schollebos. Behoort tot Ranonkelfamilie waartoe o.a. ook boterbloemsoorten behoren. Een zonaanbidder: bij koud en donker weer sluiten de bloemetjes zich. Bij zonnig weer gaan ze weer open en richten ze zich naar de zon.

 

 

 

 

Vingerhelmbloem (Corydalis solida). Ook aangeplant als stinsenplant. Behoort tot de Papaverfamilie (waartoe o.a. klaproossoorten behoren).

 

 

 

 

 

 

Oosterse Sterhyacinth (Scilla siberica). Dit wonderschone plantje slechts op enkele plaatsen te bewonderen in Schollebos. Behoort tot de Aspergefamilie en ook aangeplant als stinsenplant.

 

 

 

 

 

 

 

SNC heeft in samenwerking met KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging) een eerste Mosseninventarisatie in het Schollebos gedaan. Wij als “mossenleken” verwachtten er niet veel van (misschien 2 soorten of zo), maar Ans den Haan van KNNV determineerde in 3 uur al 21 soorten!! Een wereld ging open! Ans vond het aantal zelfs tegenvallen, waarschijnlijk te wijten aan de momenteel heersende droogte. Deze week gaat Ans nog een keer het Schollebos in voor een vervolg. Chapeau voor Ans die dit gratis doet en daarvoor helemaal met de fiets uit Papendrecht komt! Ecologisch zijn mossen belangrijk voor microfauna zoals spinnetjes, mijten, kleine insecten, wormpjes, e.d. Vooral mezen gebruiken mossen als nestmateriaal. Een tweetal voorbeelden ter illustratie van de vormenrijkdom:

 

Gedraaid Knikmos (Bryum capillare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn Laddermos (Kindbergia praelonga)

 

 

 

 

 

 

Vorige week samen met gemeente een rondgang in Schollebos om het “Padenbeleidsplan” te bespreken. Welke paden zijn overbodig, welke paden vergen hoognodig onderhoud (waarbij ook aandacht voor toegankelijkheid voor scootmobiels, e.d.). Wordt verder uitgewerkt en krijgt vervolgoverleg.

Vorige week ook overleg met bestuurslid van Ambrosiusgilde, een vereniging van imkers in de regio. Afstemmen van doelstellingen en benadering van politiek (gemeentebeleid). Afgelopen winter een desastreuse sterfte van bijenvolkeren. Stimuleren van bloemrijke bermen, cyclisch knotwilgen knotten, e.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Response to Maart 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *