Zegt het voort!

blog archief

Leuk en minder leuk nieuws

Laten we maar beginnen met het minder leuke nieuws.

De Provincie Zuid Holland (PZH) heeft op 8 maart dit jaar een beschikking afgegeven voor het verstoren en vangen van bevers en het vernielen en beschadigen van beverburchten en -holen (Beschikking Wet Natuurbescherming, Zuid-Holland). Het betreft een zeer ruime beschikking. Uiteraard moet overheid in het geweer komen als dijken en andere waterkeringen in gevaar komen, maar schade aan gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden en andere vormen van eigendom is voor PZH óók een reden om beverburchten te vernielen!! Kanniewaarzijn? De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaat dan ook hiertegen in protest en indien overleg faalt, overweegt zij juridische stappen. 

In de Vlindertuin Schollebos vond iemand het leuk om een boeketje net bloeiende Narcissen af te snijden. Ook werden er eerder de rotstuingedeeltes gebruikt door kinderen als klimrots met schade aan aangeplante planten. Vader erop aangesproken met als resultaat een asociale reactie. Tja, ik heb al eens eerder in Schollebos op de grond gelegen na een vuist in mijn gezicht en bijna nog een keer, maar dat kon mijn zoon voorkomen… SNC zal met gemeente overleggen hoe de vlindertuin beter te beschermen. 

 

 

 

Nou maar de leuke zaken:

Langs de de grens van Hitland-Noord (langs De Mient) spotte Frank Oling een Geoorde Fuut en de eerste uit hun overwinteringsgebieden teruggekeerde Visdiefjes.

 

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis; foto Vogeldagboek.nl). Frank had eigen foto ervan, maar deze laat beter de schoonheid van deze futensoort zien. Een schaarse broedvogel in Nederland vooral in duingebied. ’s Winters soms ook verder inlands rondzwervend. Zelf op Tenellaplas (Oost Voorne) ooit gezien.

 

 

 

 

 

 

 

Visdief (Sterna hirundo; foto internet). Algemene sternsoort. Weer terug van hun overwinteringsgebieden. Broedt op eilandje op golfbaan Hitland en op platte dak langs Rijckevorsselweg (voormalig gebouw BouwmanMeubelen). In Schollebos alleen foeragerend, dansend als een ballerina boven de vijvers en singels.

 

 

 

Ook de Zwartkop (Sylvia atricapilla; foto internet) is weer teruggekeerd in Capelle. Het sonore gezang van het mannetje is luid en duidelijk te horen in Schollebos. Mannetje heeft een zwart petje, het vrouwtje een lichtbruin petje. Overwintert in Zuid-Europa/Afrika, maar soms ook hier.

 

 

 

 

In Schollebos een zeldzaamheid: een bijna geheel zwarte Wilde Eend (Anas platyrhynchos). Het is een kleurafwijking (Melanisme), waarbij het zwartpigment overheerst. Het is hier een mannetje (“Woerd”) wat te zien was aan de nog doorschemerende groene kleur van kop en hals. Zelfs de snavel  is zwart. Helaas geen betere foto kunnen maken met mijn iphone. Melanisme komt meer voor in de dierenwereld, denk bijv. aan Zwarte Panter.

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag mijn eerste Gehakkelde Aurelia en Klein Koolwitje van dit jaar. 

Gehakkelde Aurelia (Polygonia aurelia; foto SNC-archief). Algemeen, maar in Capelse contreien duidelijk afnemend. De duiding “gehakkeld” slaat op de gekartelde vleugelranden. Overwintert als volwassen vlinder op beschutte plaatsen. Meerdere waardplanten waar de eitjes op afgezet worden, waaronder vooral de Grote Brandnetel. 

 

 

 

Langs de noordoever van de Nieuwerkerkse Tocht (oostelijk deel) staan vele planten in bloei, waaronder ook diverse Stinseplanten zoals Armbloemig Look en Middelste Sneeuwroem.

Armbloemig Look (Allium paradoxum; foto SNC). Op 1 plek zich gestaag uitbreidend. Oorspronkelijk afkomstig uit ZW-Azië, en zoals de naam aangeeft een uiensoort (“Look” = Ui), net als Daslook, Driekantig Look en Kraailook, die allemaal in Schollebos voorkomen. Zou zeer zeldzaam zijn volgens Heukels Flora (de standaard Flora van Nederland).

 

 

 

 

 

Scilla luciliae in the early spring. White chionodoxa in the spring time. Young bulbous plants.

 

Middelste Sneeuwroem (Scilla luciliae; foto internet). Stinsenplant, afkomstig uit Azie. Destijds uitgeplant door gemeente?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *