Zegt het voort!

blog archief

Laatste Nieuw(tje)s Schollebos

Watercompensatie: in hoek Capelseweg-Bermweg-oost worden oude bedrijfsgebouwen vervangen door nieuwbouwwoningen. Daarvoor moet een sloot gedempt worden en Hoogheemraadschap eist daarom watercompensatie. Er waren daarvoor 3 mogelijke locaties in de directe omgeving. Daarvan is het door SNC voorgestelde alternatief in meerderheid overgenomen binnen de “Vrienden van het Schollebos” en zal door de gemeente worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap. Dit voorstel gaat niet ten koste van bomenkap, de andere 2 voorstellen wel! Wordt vervolgd.

Ook is er een basisovereenstemming over de aanpak van de Bosbestanden in Schollebos. Er zullen best veel bomen gekapt worden (voornamelijk essen die ziek of al dood zijn door Essentaksterfte). Niet alle gekapte bomen zullen worden vervangen door nieuwplant. Langs de bosranden worden gekapte bomen eerder vervangen door vruchtdragende struiken. Dieper in bospercelen is primaire leidraad om, waar mogelijk, een natuurlijke “successie” na te streven afhankelijk van de bodemsamenstelling en reeds aanwezige zaailingen van bomen die rijkelijk aanwezig zijn. In natte, moerassige gebieden zullen Zwarte Elzen en Wilgen worden aangeplant (die kunnen daar tegen) en het streven is om het moerasaspect zoveel mogelijk te behouden. Uiteindelijke doel is het in stand houden van verschillende, kleinschalige biotopen die de biodiversiteit moeten bestendigen of zelfs vergroten. SNC steunt deze aanpak en houdt de vinger aan de pols!

Verder wordt een plan uitgewerkt om routes voor minder validen uit te stippelen met meer toegankelijke zitbankjes. De aanpak van de voetpaden zelf is daarbij natuurlijk ook belangrijk en volgt later in het overleg. SNC staat voor toegankelijkheid Schollebos voor iedereen, dus ook voor minder validen: ook zij moeten kunnen genieten van de rust en natuur! Het voorstel om op enkele locaties bankjes in groepsverband te plaatsen, om zo sociaal contact te bevorderen, steunen wij van harte.

Atalanta (Vanessa atalanta; archieffoto SNC). Herfst! Deze week nog volop Atalanta’s en Dagpauwogen in mijn achtertuin op de bloeiende klimop. Ook honderden bijen, zweefvliegen en andere insecten die op de nectar afkomen.  Klimop is een van de laatste bloeiers en heel belangrijk dus voor insecten. Na de bloei zijn de bessen tot in het voorjaar weer een welkome voedselbron voor vele vogels. Atalanta is een trekvlinder de meeste zouden nu op weg  moeten zijn naar Zuid-Spanje, maar steeds meer Atalanta’s blijven hier. 

 

 

 

 

Een prachtige dubbele regenboog boven Schollebos. Een regenboog ontstaat doordat wit zonlicht door regendruppels (prisma-achtige vorm) wordt gesplitst in elementaire kleuren. De regenboog is dus alleen maar te zien met de zon in de rug! De grootste regenbogen zijn te zien bij de laagste zonnestand: het zonlicht schijnt als het ware omhoog. Als de regenboog door een weer daarachter gelegen regenbui opnieuw wordt gesplitst ontstaat een 2e regenboog waarin de kleuren net andersom zijn gerangschikt.

 

 

 

 

Geel Hoorntje (Calocera cornea). Nu na de vrij lange droogte er weer flink wat water uit de lucht is gevallen, beginnen de zwammen en paddenstoelen weer op te komen zoals dit zwammetje behorend tot de familie van Trilzwammen. Slechts enkele mm groot op oud dood hout van loofbomen. Algemeen, maar in Schollebos slechts incidenteel waargenomen. Hier op dode boomstammen langs “Peuterspeelplaats”.

 

 

 

 

 

Gewone Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus). Zeer algemeen op dode boomstronken, meestal in grote groepen en nu veel te zien. Kortlevend zwammetje, vaak na ruim 1 week alweer vrijwel verdwenen. Hier op foto 3 groeistadia te zien. De inktzwamsoorten verspreiden hun sporen door inkt-achtige druppels. 

 

 

 

 

 

 

Smient (Anas penelope; archieffoto). Een echte wintergast uit Skandinavië en Rusland. Elk jaar wel enkele in Capelle te zien (Schollebos, langs Rijckevorselweg-Oost). Nu al enige tijd langs Volkstuincomplex “Tot Nut en Genoegen”. De mannetjes zijn nog niet goed uitgeruid en dus nog niet mooi op kleur zoals op deze foto. Hun fluitende roep is zeer herkenbaar en hij wordt daarom ook wel “Fluiteend”genoemd.

 

 

Ook de Cetti’s Zanger werd afgelopen week gespot langs de Nieuwerkerkse Tocht. Een Zuid-Europese soort die inmiddels heel Nederland heeft bevolkt (Klimaat!). Een mogelijke broedvogel voor Capelle.

 

 

 

 

 

Afgelopen donderdag een spektakel hoog boven “Babybos”: 2 jagende Boomvalken (op hoog vliegende insecten) en gejend door een Zwarte Kraai. Een van de valken werd het echt zat en viel de kraai aan in een spiraalvormige duikvlucht (Kraai is stuk groter!). De kraai gaf zich over en verdween. Boomvalk is zomergast en broedt waarschijnlijk in Hitland. Nu op weg naar overwinteringsgebieden in Afrika. In vlucht is de boomvalk herkenbaar als het silhouet van een reuze gierzwaluw: ankervormig met spitse vleugels.

Ook deze donderdag op de Vlindertuin:

Bloedrode Heidelibel (Sympetrum sanguineum, mannelijk exemplaar). Algemeen, maar spaarzame waarnemingen in Schollebos. Biotoop is stilstaand of zwak stromend, voedselrijk water en daar is Schollebos rijk aan!

 

 

 

One Response to Laatste Nieuw(tje)s Schollebos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *