Zegt het voort!

blog archief

Laatste Nieuwtjes

De herfst is definitief begonnen. Regen, paddenstoelen, vogeltrek, maar nog steeds ook nog vlinders.

Yvonne Commijs betrapte in Schollebos deze Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum). Een dag-actieve nachtvlinder behorend tot de familie der Pijlstaartvlinders (Sphyngidae) die hun naam te danken hebben aan de kromme pijl op het achtereinde van hun rupsen. De naam “Kolibrie” dankt hij aan zijn manier van vliegen: al vliegend als een kolibrie zuigt hij met zijn lange roltong (“macro glossum” = grote tong) de nectar van bloemen op. In principe een trekvlinder die in najaar naar het zuiden vertrekt, maar in zachte winters steeds vaker in Nederland als volwassen vlinder overwinterend. Waardplanten (waar rupsen van leven) zijn Walstrosoorten (geslacht Galium), waarvan o.a. Kleefkruid (Galium aparine) als woekerplant veel in Schollebos voorkomt.

Roodborstjes (Erithacus rubecula) zijn nu volop aan het zingen. Veel van hen zijn afkomstig uit Skandinavië die hier overwinteren. Onze roodborsten trekken voor een groot deel nu ook zuidwaarts. Zowel mannetjes als vrouwtjes zingen nu, niet om elkaar het hof te maken, maar om hun winters voedselterritorium vast te stellen en te beschermen. Hierbij zijn ze vreselijk onverdraagzaam voor elkaar en komen zelfs gevechten met dodelijke afloop voor.

 

Bladkoning (Phylloscopus inornatus). Deze herfst een invasie van Bladkoninkjes, een broedvogeltje uit Rusland, die elk jaar wel in najaar en winter Nederland bezoekt. Rob van Dorland betrapte er vorige week een in Schollebos (niet deze foto). Behoort tot de Boszangers (geslacht Phylloscopus) waartoe o.a. ook onze inheemse broedvogels Tjiftjaf, Fitis en Goudhaantje behoren. Een heel karakteristieke zang en roep, waaraan men ze kan herkennen, want zien doe je ze meestal niet.

 

Capelle heeft zeer recent een nieuwe Stadsvogelconsulent van de Vogelbescherming, Marcus Breet. Zijn functie als vrijwilliger is o.a. om overleg te voeren met gemeentelijke instanties en woningbouwverenigingen teneinde de biodiversiteit van stadsvogels te verbeteren. Natuurinclusief bouwen en renoveren is naast de groeninrichting daar een belangrijk onderdeel van. SNC heeft uitgebreid kennismakingsgesprek gehad en we vonden elkaar op vrijwel alle punten. Samenwerking staat in de planning en wij wensen Marcus veel succes.

Als klap op de vuurpijl een wel zeer bijzondere waarneming van John Benik: een Damhert net buiten Capelle langs Rijckevorselweg. Vrijwel zeker een ontsnapt exemplaar. In Capelle een klein damhertenkampje naast/in Wegelingparkje met 3 damherten. Misschien daaruit ontsnapt? Kan zich wel handhaven denk ik, maar het lijkt mij diervriendelijker om hem te vangen en te herplaatsen naar waar hij vandaan komt, of naar een gebied waar damherten in het wild leven. Bovendien kan zo’n zwervend exemplaar gevaar opleveren voor het verkeer langs deze regionale verbindingsweg.

 

 

 

 

One Response to Laatste Nieuwtjes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *