blog archief

Laatste nieuws

Bezoeken: 31

Gekraagde Aardster (Geastrium triplex). De familie van Aardsterren (Geogastraceae) behoort tot de grote groep van Buikzwammen (Gasteromycetes). Bij deze soorten worden de sporen gevormd in een holte (“Gaster” = grieks voor “maag”). Als de sporen rijp zijn ontstaat er een gaatje; door aanraking of het vallen van dikke regendruppels worden de sporen door dit gaatje weggestoven. Deze soort is vrij algemeen, maar had ik al een paar jaar niet meer gezien. Dit jaar in de voortuin van een Capelsewegbewoner met de toevallige voornaam Gea…

 

Torenvalk (Falco tinninculus; foto Hans Benard). Zo’n 10 jaar geleden heeft een Torenvalkpaartje geprobeerd te broeden in het Schollebos. Dat is toen mislukt omdat 3 paar Kauwtjes die daar vlakbij ook aan het broeden waren dit paartje heeft weggepest waarna ik ze tot nu toe niet meer in Schollebos heb gezien. De laatste 2 weken gelukkig weer paar waarnemingen langs zuidrand Schollebos. Is een standvogel (trekt ’s winters niet weg). Jaagt vooral op muizen, waarbij zij de muizenroutes volgen die ze herkennen omdat zij hun urinesporen in UV-licht kunnen zien. Eenmaal een muis betrapt staan ze biddend stil in de lucht om zich daarna in duikvlucht erop te storten.

 

Waterral (Rallus aquaticus). Een recente waarneming langs de “IJsvogelvijver” in Schollebos. Het is een vaste bewoner van Schollebos – mogelijk enkele broedparen – en ook standvogel. Is heel schuw en wordt vaak alleen op zijn geluid waargenomen: een zeer kenmerkend geschreeuw als van een speenvarken! ’s Winters is ie wat minder schuw bij zijn zoektocht naar voedsel.

 

 

Koperwiek (Turdus iliacus). Een echte wintergast uit Noord-Europa. Al zeker 2 maanden aanwezig in Nederland, maar pas sinds paar weken ook in Schollebos af en toe groepjes. Behoort tot de lijsterfamilie en foerageert op bessen, regenwormen, insecten. Rusten hoog in boomkronen met gezellige contactgeluidjes. De rode koperkleur zit niet op de vleugel (“Wiek”) maar op de flank. 

 

 

 

IJsvogel (Alcedo atthis). Ook al zijn er de laatste 3 broedseizoenen geen broedende ijsvogels waargenomen in Schollebos, ze zijn er nog steeds. Mogelijk een andere broedstek gevonden? In Schollebos en Schenkel meerdere waarnemingen. Als de komende winter geen vorstperiode optreedt, goede hoop op nieuw broedsucces volgend jaar.

 

 

 

 

 

In Schollebos is op 2 plaatsen door gemeente een (?) rotstuin aangelegd. Dit was SNC niet bekend. Dat het waarschijnlijk toch een rotstuin moet worden blijkt uit het gebruikte zand: rondom gewoon rivierzand, maar tussen de grote keien kleiig zand. Onze vragen: wat gaat de gemeente doen? Inzaaien? Inplanten? Beheerplan? Dat gaan we vast horen tijdens het overleg met de vrienden van het Schollebos.

 

 

Hondenbeleidsplan Schollebos. Onder hondeneigenaren bestaat veel onrust en ongenoegen over de plannen van de gemeente om in grote delen van het Schollebos een aanlijngebod voor honden te introduceren, omdat in een enquête van een paar jaar geleden een miniem percentage van de respondenten te kennen had gegeven dat zij Schollebos meden vanwege de vele loslopende honden. De hondeneigenaren hebben zich verenigd in een hondenappgroep Schollebos en samen met de vertegenwoordigster van het Capelse Hondenplatform wordt met gemeente overlegd hierover. Op deze plattegrond de 2e versie vanuit gemeente na het eerste overleg (rood=verboden voor honden, groen=aanlijngebod, zwart is losloop). Hondeneigenaren zijn wel de meest frequente bezoekers van het Schollebos, ze komen ook “van buiten” (Rotterdam, Krimpen a/d IJssel, Zevenhuizen) omdat tot nu toe Schollebos een Losloopgebied is. Echte incidenten met honden zijn zeldzaam en voor de natuur hebben ze nauwelijks invloed. Deze 2e versie komt deels tegemoet aan de hondenvertegenwoordigers, maar handhaving zal wel een probleem worden als de bepalingen grootscheeps genegeerd worden. Bovendien moeten al die zones aangegeven worden met borden: waar aanlijnen en waar vrijloop: wordt geen bomenpark, maar bordenpark. Bovendien is de belangrijkste vraag: zullen bezoekweigeraars dan WEL naar Schollebos komen (DE aanleiding voor dit hondenbeleidsplan)??  Besluitvorming moet gebaseerd zijn op feiten en niet op gevoelens van slechts enkele respondenten van een enquête met soms suggestieve vraagstellingen. Kortom: een probleem of juist een non-probleem? Wordt vervolgd.

 

Nog een (non-?)probleem. In kader van nieuwbouw in de hoek Capelseweg-Bermweg moest door demping van een slootje op last van Hoogheemraadschap Schieland een nieuwe plek gevonden worden om het verlies van wateropvang te compenseren. De aanvankelijk aangewezen mogelijke locaties werden door SNC afgefloten, want dan zouden er bosplantsoenen moeten verdwijnen. SNC heeft een eigen alternatief voorgesteld dat door alle partijen werd aanvaard. Hierbij geen bosplantsoenen gesneuveld en geen andere natuurschade. Maar opeens een nieuwe ontwikkeling. In het bouwgebied loopt een oud overstortriool dat niet meer functioneel is en toebehoort aan gemeente Rotterdam. Rotterdam verzoekt Capelle om volgens wetgeving dat riool te verwijderen. En dat riool loopt net weer door het bosplantsoen waar eerst die watercompensatie had moeten plaats vinden. Dat bosplantsoen zou dus alsnog gekapt moeten worden, want er staan volwassen, hoge bomen met goed ontwikkelde wortels. Bovendien loopt er een 100KV-electrticiteitskabel: als die beschadigd wordt zit minstens half Capelle zonder stroom! Ons advies in vergadering met Stedelijke Ontwikkeling, Projectontwikkelaar en uitvoerder was dan ook: niet doen dus! Laat dat kapotte, niet meer functionerende riool lekker liggen! De wet laat uitzonderingen toe. Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *