Zegt het voort!

blog archief

Laatste lentenieuws

Vorige week op een toen nog vrij warme lentedag samen met onze Capelse Stadsecoloog Matheo Mourik en nieuwe beleidsambtenaar Groen, Arnoud van der Plas 20 Bosanemonen uitgezet in Schollebos.

Bosanemoon (Anemona nemorosa). Gemeente had die over en Anton (op voorgrond) had er ook wat geteeld. Een Ranonkelsoort (familie Ranunculaceae) waartoe ook soorten behoren als boterbloemsoorten, speenkruid en dotterbloem, alle in Schollebos aanwezig. Aangeplant en zich moeizaam handhavend, maar dit jaar weer duidelijk toegenomen en in volle pracht te bewonderen.

 

Ook die middag de Vlindertuin gezamenlijk geïnspecteerd. In het Bijenhotel was het een drukte van belang: honderden solitaire bijen kwamen erop af, zoekend naar een geschikte gang om hun eitjes te leggen. Klik hier voor de video

Het ooievaarspaar langs de ’s Gravenweg is aan het broeden. Man en vrouw wisselen elkaar af. De een broedt en de ander foerageert of houdt gezelschap. De wisseling van de wacht gaat vaak gepaard met geklepper. Een paar is gedurende hun leven monogaam en keert na overwintering altijd weer terug op hun vertrouwde nest. Ik vermoed dat de mensheid daar – in zijn vele teleurstellingen binnen het eigen huwelijksleven –  in het verleden met jaloezie naar heeft gekeken en de ooievaar daarom als geluksbrenger werd gezien. Er waren tot nu toe 3 geslaagde broedsuccessen, maar vorig jaar een mislukte broed: 1 dood jong en 1 niet uitgekomen ei. Oorzaak onbekend. Hopelijk dit jaar weer een geslaagde poging.

Weer nieuwe teruggekeerde vogels uit hun overwinteringsgebieden:

Visdief (Sterna Hirundo). De ballerina boven het water. De meest algemene sternsoort. Vorige week eerste boven de “ijsvogelvijver”. In Hitland-zuid meerdere exemplaren gezien (broeden daar op eilandje in Golfbaangebied). In Kralingse Veer langs Rijckevorselweg ook broedend op platte dak van voormalig Bouwmans Meubelen. 

 

 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus). Ook dit kleine rietvogeltje is weer teruggekeerd uit Afrikaanse overwinteringsgebieden. Rob van Dorland betrapte deze luid zingend in het riet, wat op zich zeldzaam is, want het liedje gaat niet voor niets “Karekiet, karekietkietkiet, ik hoor je wel, maar zie je niet”. Hij zit altijd onder in het riet, onzichtbaar. Hij is heel afhankelijk van ecologisch rietmaaibeheer: alleen in oud riet (“overstaand riet”) maakt hij zijn nest; de stengels van vers riet zijn te slap. Vandaar nu gelukkig in Schollebos dit aangepast rietmaaibeheer:in een cyclus van 3 jaar steeds maar 1/3 e deel van het riet maaien. Heeft wel te lijden van koekoeksgeweld: koekoek in Schollebos (nog niet terug van overwinteringsgebied) legt haar eieren in nesten van Kleine Karekiet. 

En afgelopen zaterdag weer een Chinese vrouw betrapt op commercieel(?) oogsten van Daslook , boodschappentassen vol! Weliswaar uitbundig aanwezig in Schollebos en nu volop bloeiend, maar 1) het mag niet (Boswet, Natuurwet) en 2) andere Schollebosbezoekers willen er ook van genieten. Heb haar erop aangesproken, maar elk jaar hetzelfde verhaal (en zij is niet de enige Chinese die dit doet!). Ook Tonderzwammen werden door een Chinese vrouw 2 jaar geleden commercieel geoogst voor “medicinaal” gebruik (vuilniszakken vol!). Ik heb op zich niets tegen Chinese medeburgers en wil geenszins etnisch profileren, maar ik constateer alleen maar het feit dat het altijd Chinese vrouwen zijn die dit doen. Wordt tijd dat gemeente weer een parkwachter (als BOA) aanstelt voor handhaving (parkwachter was er jaren geleden wel, maar wegbezuinigd na zijn overlijden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *