blog archief

30 09 2020 Invasieve exoten

Weergaven: 82

Invasieve exoten profiteren van de warme nazomer

In Nederland duiken steeds meer nieuwe soorten op, vaak uit warmere delen van Europa of andere werelddelen. De meeste zijn niet invasief en vinden een eigen plekje in onze inheemse flora en fauna, maar ruim 1% is dat wel. Het gaat om allerlei planten en dieren, maar ook virussen als SARS, Mers en Covit-19 oftewel het coronavirus. De gevolgen voor de inheemse flora en fauna, en ook voor de mens, zijn groot.

In Capelle zijn exoten ook een probleem. Het gaat onder andere om de Nijlgans, die waarschijnlijk de inheemse Wilde eend verdringt, en om planten als de Reuzenbalsamien, de Reuzenbereklauw en de Japanse en Boheemse duizendknoop. Ze doen het steeds beter nu ons klimaat warmer wordt en het groeiseizoen langer.

De bestrijding van invasieve exoten is lastig. Dat geldt vooral voor de Japanse en Boheemse duizendknoop, die zich hardnekkig weten te handhaven en uit te breiden op plekken, waar ze zich hebben gevestigd. In de afgelopen jaren zijn allerlei bestrijdingsmethoden uitgeprobeerd. Maaien helpt niet en bespuiting met herbiciden als glyfosaat werkt maar tijdelijk en worden niet meer gebruikt door de gemeente. De proef van het waterschap om ze af te dekken met dikke folie biedt ook onvoldoende resultaat. Alleen afgraven tot 2 meter diepte van de plant en de bewortelde bodem werkt, maar dit is zeer duur en ingrijpend.

De gemeente Capelle doet proeven met het electrocuteren van planten. Het resultaat moet worden afgewacht.

Door groenaannemer GKB uit Barendrecht is een biotechnische bestrijdingsmethode ontwikkeld, die de Japanse duizendknoop wél lijkt te doden. Volgens een artikel in het Algemeen Dagblad van 22 september jl. is uit eerste proeven gebleken dat de plant van binnenuit uitdroogt en geheel afsterft, ook het wortelgestel.

De gemeente Rotterdam gaat dit middel uitproberen op diverse groeiplaatsen. Ook een idee voor de gemeente Capelle?

Deze zomer is SNC met vrijwilligers begonnen met het bestrijden van de Reuzenbalsamien in het Schollebos. Als je deze eenjarige invasieve exoot uittrekt voor de zaadvorming begint is ze gemakkelijk uit te roeien.

Inmiddels is de herfst echt begonnen met lagere temperaturen, buien en wind. We zullen veel dingen nu binnenshuis gaan doen. Houd je hierbij aan de coronamaatregelen. En vergeet niet te genieten van alle herfstkleuren en paddenstoelen.

Foto: Japanse duizendknoop (Falliopa japonica) in bloei