blog archief

30 01 2019 Betonnen bak

Bezoeken: 40

Waterspeelplek  Schollebos

Het Schollebos heeft een belangrijke recreatieve- en natuurfunctie; rust, spel, sport en ruimte voor planten en dieren.

Daarom beloofde de politiek: ‘het Schollebos blijft groen’ en ‘er komt alleen passende recreatie’. Maar helaas…. De gemeente wil op het evenemententerrein in het Schollebos een betonnen waterspeelplek en een Calisthenics Park. Dat zijn sporttoestellen met verharde ondergrond. In totaal 418 m2 beton en steen. Er staan al vier sporttoestellen, waarvan drie in het gras. Uiteraard is daarna het evenemententerrein te klein. Voor uitbreiding moeten er dan bomen gekapt worden. Bomen kappen om plaats te maken voor zo’twerebetonnen bak? Is Capelle nog niet genoeg versteend?

Volgens de wethouder zijn er haast geen plekken meer in Capelle te vinden voor een betonnen waterspeelplek voor max. 60 kinderen. Het draagvlak bij buurtbewoners is laag. Niemand wil zo’twerelawaaierige activiteit in zijn omgeving.

Wat tijdens de voorlichtingsavond over de waterspeelplek niet werd verteld.

  1. Het gerecycled water wordt verontreinigd door uitwerpselen van honden en kinderen die erin spelen. Hek eromheen, sanitaire voorzieningen en omkleedruimten?
  2. Zo’twerebetonnen waterspeelplek met allerlei spuitfiguren is een risicovolle waterinstallatie in de openbare ruimte. In de spuitfiguren zit een sensor die bij beweging aangeeft wanneer het gerecycled water kan gaan stromen. Trots wordt gezegd: “Wij gaan zuinig met water om”. Er blijft dus langere tijd water in deze leidingen stilstaan.  Stilstaand en verontreinigd water hebben gevolgen voor de gezondheid. Daarom is een risico-analyse  wettelijk verplicht. Er zijn maatregelen nodig om ziektegevallen te voorkomen, zoals het wekelijks uitvoeren vanlegionellapreventie. Deze monstername en –analyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium. (bron RIVM).  Structurele kosten van deze risicovolle betonnen waterspeelplek moet komen uit het groen budget van het Schollebos.

Waarom geen natuurlijke waterspeelplek, waar de kinderen ook vies mogen worden? Is Capelle nog niet genoeg versteend? Moet het Schollebos er nu ook nog aan geloven op een manier waardoor ook nog eens de kosten omho

 

og gaan, die wij als burger toch uiteindelijk zelf moeten betalen?

Wist u dat deze risicovolle, betonnen waterspeelplaats betaald wordt uit het potje: ‘Kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte’?