blog archief

29 05 2019 Blauwtjes

Weergaven: 63

Blauwtjes

Wellicht heeft menigeen van u ooit eens een “Blauwtje gelopen”, maar waarschijnlijk nooit bewust een Blauwtje gezien. Toch zijn Blauwtjes in voorjaar, zomer en herfst bijna elke dag te zien.

“Blauwtjes” zijn kleine dagvlinders behorende tot de grote familie Lycaenidae met zo’twere120 soorten in Europa. Slechts enkele soorten zijn in Nederland inheems en in Capelle treffen we slechts 2 soorten aan die we regelmatig kunnen waarnemen: het Boomblauwtje en het Icarusblauwtje. De naam “Blauwtjes” voldoet niet strikt aan ‘het blauw zijn’ van deze 120 soorten: vele soorten zijn donker- of lichtbruin met allerlei kleurige stippen en ook zijn er duidelijke geslachtsverschillen qua kleur.

Het Boomblauwtje komt waarschijnlijk het meeste voor in Capelle. Bovenkant vleugels echt mooi hemelsblauw, bij vrouwtjes met brede zwarte randen; onderkant lichtblauw met zwarte stippen. Het Boomblauwtje heeft vele waardplanten (planten waarop eitjes worden afgezet). In Capelle is vooral Klimop een belangrijke waardplant.  Klimop wordt vaak bestreden als zijnde een parasiet die bomen of muurgevels aantast. Dat is helaas een misverstand: de hechtworteltjes waarmee de Klimop de bomen (of muren) in klimt zijn gewoon een soort klittenband. De klimop haalt zijn water en voedingsstoffen gewoon met zijn wortels uit de grond. De rupsen van het Boomblauwtje eten vooral van de bloemdelen en minder van de bladeren. De rupsen scheiden suikerrijke druppeltjes uit waar diverse mierensoorten van snoepen. Het Boomblauwtje overwintert als pop van de 2egeneratie.

Het Icarusblauwtje is de wijdst verspreide Blauwtjessoort in Europa. Mannetje met blauwe bovenvleugels en lichtbruine ondervleugels met zwart-witte stippen, het vrouwtje met donkerbruine bovenvleugels met oranje stippenband. Ook het Icarusblauwtje heeft vele waardplanten, voornamelijk van de Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae) zoals klaversoorten. Eveneens profiteren mieren van de suikerrijke afscheidingen van de rupsen. Overwintert ook als pop van 2eof 3egeneratie. Goed bermbeheer (bloemrijke bermen met o.a. vlinderbloemsoorten) is voor hun voortbestaan heel belangrijk net als voor andere vlinders en insecten. Gemeente Capelle kan hier echt aan bijdragen door maai-maatwerk. Vooral langs de aangelegde ‘Natuurlijke Oevers’ in het Schollebos kwamen vlinderbloemigen (o.a. Rolklaver) veel voor, maar door verkeerd maaibeheer zijn deze weer aan het verdwijnen. Blauwtje gelopen?