blog archief

27 06 2018 Zwaluwen in Capelle

Weergaven: 72

Het gaat landelijk slecht met de zwaluwsoorten, ook in Capelle. Oorzaken zijn niet altijd eenduidig, maar het sterk afgenomen insectenbestand (zwaluwen zijn insecteneters!),  intensieve veeteelt en landbouw, gebruik van pesticiden spelen daarbij een grote rol.

In Capelle kennen we momenteel 2 echte zwaluwsoorten: de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw. Beide soorten zijn beperkt tot Bermweg-oostgebied en maken nesten van kleibolletjes. De Huiszwaluw (“Geluksbrenger”) bouwt zijn bolvormige nest onder dakgoten van woningen. De Boerenzwaluw zijn ‘badkuipvormige’ nest in schuren en stallen: een open raampje in de stal voldoet en daarom vooral aanwezig op Capelse manege.

 Langs de oever van de IJssel (ongeveer waar Hitland begint) was een paar jaar geleden een Oeverzwaluwkolonie met meer dan 50 nesten (ingegraven in steile wand), maar helaas zijn zij daarna verdwenen. Wellicht dat herstel van deze oeverwand deze vogel kan verleiden om weer te gaan nestelen?

De Gierzwaluw is eigenlijk geen echte zwaluwsoort, maar eerder verwant aan de Kolibri! Deze komt ook in Capelle voor en maakt zijn nest o.a. onder dakpannen. Is ook een insecteneter. Dit jaar ook een achteruitgang. Achteruitgang van insectenbestand, maar ook ontoegankelijke dakbedekkingen voor nestbouw zijn mogelijk oorzaak.  

Al eerder was het SNC opgevallen dat langs de Bermweg-oost vroeger veel Huiszwaluwen hebben genesteld. Dat kan men nog steeds zien door de “littekens” aan de gevels die vroegere nesten hebben achtergelaten. Er waren echter zo’twere10 jaar geleden nog maar 3 nesten over aan de gevel van 1 huis. Dit was voor SNC reden om samen met gemeente en een MBO-klas zo’twere60 kunstnesten voor Huiszwaluwen te plaatsen aan huizen (met toestemming van huiseigenaren). Tegelijkertijd werden er 2 kleiputten gegraven in Schollebos voor beschikbaarheid van klei voor natuurlijke nestbouw.

Pas na enkele jaren leverde dit succes op, opklimmend naar zo’twere25 bebroede nesten in 2016! Vorig jaar echter weer een dip. En dit jaar tot op heden slechts enkele bezette huiszwaluwnesten, trieste zaak dus.

In overleg met gemeente nieuwe kleiput gegraven door firma Reijm. Nu nog insectenvriendelijk beheer van Schollebos en bermen/plantsoenen om de voedselbron (insecten!) voor deze en vele andere vogels veilig te stellen. Gemeente: doe er wat aan en blijf niet op je borst kloppen met de nominatie “Groenste Gemeente van Nederland” (in 2015: van slechts 2 kandidaten).