blog archief

22 08 2018 Wilde Orchideeën

Weergaven: 77

Wilde Orchideeën in Capelle?

Jazeker! Echte wilde Orchideeën! In Capelle is de Brede Wespenorchis vrij algemeen met als belangrijkste plaats het Schollebos, maar ook bijv. in Slotpark en zelfs op de parkeerplaats van het gemeentehuis. In Nederland zijn alle orchideeën wettelijk beschermd. De Brede Wespenorchis is een van de meest algemene orchideeënsoorten.

Veel mensen hebben bij het idee van “Orchidee” een beeld van  orchideeën die je bij tuincentra kan kopen. Dat zijn echter cultivars of kweken van tropische soorten met grote bloemen. De Europese orchideeën halen dit formaat nooit, maar doen zeker niet onder voor hun schoonheid en hun voortplantingsstrategieen.

De voortplantingsbiologie van orchideeën is echt spectaculair. Zo lijkt de bloem van de Brede Wespenorchis op een vrouwtjeswesp waartoe manliefwesp zich toe aangetrokken voelt. Daarnaast produceert de bloem ook nog een vluchtig feromoon (lokstof) die gelijk is aan die de vrouwtjeswesp produceert om mannetjeswespen te lokken. De mannetjeswesp stinkt er onvermijdelijk in, maar zijn inspanning wordt vergoed door een overmaat aan heerlijke nectar. Filosofisch gezien zijn er paralellen te trekken met de menselijke aard van de man??

De Brede Wespenorchis is een late zomerbloeier (nu te zien). Dat betekent wel dat het maaibeleid hiermee rekening moet houden: groeiplaatsen in juni en daarna pas in september of oktober maaien. Helaas gaat dit in Schollebos nog steeds niet goed (geen maaibeurt in juni), waardoor deze beschermde plant steeds verder achteruit gaat door overgroei van woekeraars als brandnetel, distels, ridderzuring, kleefkruid, e.a.

Dan nog een weetje: de naam “Orchidee” komt vanuit het Griekse “Orchis” = het Latijnse “Testiculum”= Testikel. Grondgebonden orchideeën hebben namelijk 2 wortelknolletjes die lijken op…..