blog archief

21 10 2020 Ganzen in Capelle

Weergaven: 80

Ganzen in Capelle

In mijn tienerjaren lag ik ’s winters regelmatig met een van mijn spaargeld gekochte 2hands verrekijker plat op mijn buik achter een dijkje in de Dordtse Biesbosch om te zien hoe duizenden Kolganzen in de namiddag neerstreken om daar ’s nachts te grazen en te rusten. Een fantastisch beleving. Sindsdien heb ik altijd wat met ganzen. Nu in de herfst vliegen weer regelmatig in V-formatie Grauwe Ganzenboven Capelle, op weg naar zo’n rust- of foerageerplek. Luid gakkend met elkaar communicerend om de flock bij elkaar te houden, regelmatig wisselend van vluchtleider, gelijk een ideale democratie waar de mensheid nog wel eens een voorbeeld aan kan nemen. Ik krijg er nog steeds kippenvel van terwijl ik nooit het ganzenverhaal van Niels Holgersson heb gelezen. Ook andere ganzenverhalen spreken tot de verbeelding, zoals de ganzen van het Romeinse Capitool die bijna 2500 jaar geleden alarm sloegen toen de Galliers probeerden die te veroveren en de Romeinen op tijd waarschuwden met hun alarmerend gegak.

In Capelle broeden de Grauwe Gans (overal bij singels en vijvers) en Canadese Gans, een exoot die het goed doet (slagenlandschap langs Rijckevorselweg). De Grauwe Gans was in vorige eeuw bijna uitgestorven in Nederland, maar beleefde met het ontstaan van de Oostvaardersplassen een geweldige Comeback.

Verder komen ook zogenaamde Soepganzenvoor: kruisingen tussen witte parkganzen en Grauwe Ganzen (o.a. Slotpark en Schollevaar). Ook in Capelle sterk toenemend is de Nijlgans, alleen is dit geen ganzensoort, maar een grote eendensoort en een invasieve, schadelijke soort die mogelijk medeoorzaak is van de sterke achteruitgang van onze inheemse Wilde Eend.

Ganzen kunnen een probleem worden in de stad: verkeersonveiligheid, ganzenpoep. Beperkende maatregelen zijn eieren doodschudden of met een zuurstof-ondoorlaatbare stof in te smeren. Eieren gewoon weghalen werkt niet: ze leggen gewoon een nieuw nest. Maar wie bepaalt wanneer er structureel overlast is? Ik heb ook wel eens 5 minuten moeten wachten om geen ganzen te overrijden in Middelwatering-West. Erg hè… Een enkele klacht van een burger kan niet leidend zijn en zeker geen reden om direct harde maatregelen te treffen. Dieren en planten hebben een intrinsieke waarde waar ook rekening mee moet worden gehouden, ook al kan dit enig ongemak betekenen.