blog archief

14 02 2018 Natuur en bouwen

Weergaven: 67

Natuurinclusief ontwerpen en bouwen

Al onze steden zullen voller worden. Over 25–30 jaar zullen 70–80% van de mensen in de stad wonen. Dat betekent ook voor Capelle meer woningen erbij. De keuze is gemaakt om niet te gaan bouwen in de buitengebieden. Capelle behoort tot de dichtstbevolkte steden in Nederland. Nog meer verdichten betekent dat het openbaar groen enorm onder druk komt te staan en moet inleveren. Tenminste…als wij blijven denken en handelen vanuit de scheiding tussen rood en groen. Rood (huizen en wegen) en groen (bomen, struiken en andere planten). Willen we de groene kwaliteiten van Capelle behouden, dan zullen we rood met het groen moeten laten gaan samenwerken. Dat kan met meer groene daken, gevelgroen, ecologische verbindingen ( groene wegen waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen). Het rood kan groener en het groen kan beter met meer vogels, vlinders, bijen, enz. Wat heeft een bij of vlinder aan een insectenhotel wanneer er geen planten zijn waar ze voedsel kunnen vinden? Wat heeft een vogel aan een nest wanneer er geen insecten zijn voor hun jongen? Op een enkele plek is in Capelle een aanvang gemaakt met aanplant vogel-, bijen- en vlindervriendelijke planten en een natuurvriendelijke oever. Maar hoe kunnen deze diertjes deze wegrestaurants ter grootte van een postzegel verspreid in Capelle vinden? Samenhang ontbreekt.

Foto:

Dordrecht – Laan der Verenigde Naties – Gevelbegroeiing met Wingerd

Natuurinclusief bouwen gaat over het aanbrengen van groene daken en muren, toepassing van inheemse beplanting voor bijen en vlinders, nestelmogelijkheden voor vogels, enz. Niet achteraf wanneer het gebouw of infrastructuur er al staat, maar vooraf, al in de plan- en ontwerpfase. We zullen anders moeten omgaan met de inrichting van Capelle en de manier waarop we onze tuinen, parken en openbaar groen beheren. Rotterdam nam onlangs een motie aan natuurvriendelijk te bouwen. Uit de resultaten van het burgerpanel Natuur 2016 blijkt, dat Capellenaren graag de natuur in eigen wijk willen versterken door insecten en vogels aan te trekken. Hier ligt een mooie uitdaging voor Capelle. Groenste gemeente in 2015….en nu ook een groene gemeente proberen te blijven!