blog archief

12 08 2020 Nachtvlinders

Weergaven: 71

Nachtvlinders

Nederland telt zo’n 2400 vlindersoorten. Hiervan zijn slechts 53 echte ‘Dagvlindersoorten’ . In Capelle zijn daarvan tot nu toe 20 soorten waargenomen, maar de helft ervan slechts incidenteel. Verder zijn al die andere allemaal ‘Nachtvlindersoorten’.

Dagvlinders hebben allemaal dunne voelsprieten met een knopje aan het eind en zijn alleen overdags actief. Nachtvlinders hebben of dunne voelsprieten zonder knopje of allerlei vertakte voelsprieten en de overgrote meerderheid is alleen ’s nachts actief. Er zijn nog andere verschillen zoals vleugelstand in rust, maar daar zijn altijd uitzonderingen op.

De Nachtvlinders worden weer onderverdeeld in ‘Microsoorten’ en ‘Macrosoorten’. Het onderscheid hiertussen is wat willekeurig, want er zijn grote microsoorten en kleine macrosoorten. DNA-analyse zal waarschijnlijk de indeling van vlinders doen veranderen (de oorspronkelijke  indeling van het dieren- en plantenrijk was louter gebaseerd op vormgelijkenissen). Het overgrote deel van de Nachtvlinders betreft Microsoorten.

Van de ‘Nachtvlindersoorten’ zijn er zo’n 100 soorten ook overdag actief: “Dag-actieve Nachtvlinders”, zoals de Kolibrivlinder (een Pijlstaartsoort) en het Gamma-uiltje (beide Macrosoorten en ook in Capelle waargenomen en beide trekvlinders die in najaar naar Zuid-Europa of Noord-Afrika vertrekken). Deze soorten kun je dus ook overdags zien. De echte nachtvlinders zien we meestal niet maar daar zitten wel echte schoonheden bij zoals het  Groot Avondrood en Ligusterpijlstaart. Hun rupsen kunnen we daarentegen wel overdag aantreffen op hun ‘Waardplanten’ (zijn de planten waar de vlinders hun eitjes op afzetten en de rupsen het blad van eten).

Voor alle vlindersoorten zijn honingplanten belangrijk als voedselbron. Echte nachtvlinders zijn vooral afhankelijk van ’s nachts bloeiende en vooral geurige bloemen. Richt uw tuin daarop in indien mogelijk: Kamperfoelie, Teunisbloem, Vlinderstruik, Damastbloem, Zeepkruid, e.a.

Zorg in uw tuin ook voor die waardplanten. Geen schuttingen, maar bijv. een ligusterhaag als tuingrens (Ligusterpijlstaartvlinder). In tuinvijvers: Waterdrieblad (Groot Avondrood), Watermunt (Muntvlindertje, een prachtig micro dag-actief nachtvlindertje dat kleiner is dan je pinknagel).

Met de toenemende verstedelijking worden tuinen steeds belangrijker voor vlinders, bijen en andere insecten en dieren die daar weer afhankelijk van zijn. Kijk voor meer info op https://Vlinderstichting.nl