blog archief

11 12 2019 Vlindertuin

Weergaven: 81

De Vlindertuin in Schollebos.

Zo′n 4 jaar geleden vroeg gemeente aan SNC wat zij vonden van de aanleg van een Vlindertuin in het Schollebos. Nou, geweldig natuurlijk. In onderling overleg werd gekozen voor een terrein tussen Capelse Manege en Spartasportvelden langs de Bermweg, een terrein dat vaak door gemeente werd gebruikt als opslag voor zand/steen, dus een relatief schrale bodem. Een voedselrijke bodem geeft veel vegetatie, maar vooral voor woekeraars (soorten-arm), een schrale bodem geeft minder rijke vegetatie, maar wel veel meer soorten (geen woekeraars) en is dus goed voor de biodiversiteit. Afin, gemeente maakte dit terrein (circa 1000 m2) schoon en het werd ingezaaid met een inheems bloemenzaadmengsel. Ook werd er een Insectenhotel geplaatst. Het eerste bloeiseizoen was daarna een walhalla van bloeiende planten. Daarna verzuimde de gemeente echter om dit te onderhouden (geen of verkeerd maaibeleid), waardoor na 2 jaar er vrijwel niets meer van over was. Woekeraars als riet en bramen hadden meer dan driekwart het gebied in bezit genomen. Zonde van het geld en werk.

Dit jaar kreeg SNC een email van een natuurliefhebber die zich ook hieraan ergerde. Hij wilde met zijn vrienden hier iets aan doen. Nou graag! Samen met SNC werd een plan uitgewerkt: riet en bramen maaien, maaisel afvoeren, opnieuw inzaaien met inheems bloemenmengsel en daarna goed onderhouden. Het riet werd  vervolgens verwijderd, een heel intensieve klus, en daarna door gemeente afgevoerd. Daarna heeft gemeente op ons verzoek het perceel nog gemaaid, maar helaas zonder afvoer van het maaisel (was wel afgesproken), dus kostte weer tientallen man-uren werk om dit zelf af te voeren. Een welkome verrassing was dat de Capelse afdeling van Partij voor de Dieren (PvdD)  bijsprong met 3 vrijwilligers.

Met alle voornoemde vrijwilligers is nu het resterende maaisel verwijderd en het terrein opnieuw  ingezaaid met inheemse bloemenzaadmengsels. De kosten van dit project van SNC (bijna 1000 euro) konden worden bekostigd uit de vele donaties aan SNC. Nu afwachten op het resultaat. Wij schatten in dat na 2-3 jaar hier echt een prachtige vlindertuin is ontstaan! De nieuwe vrijwilligerspool (een groot deel was verdwenen in verband met de Privacywetgeving) gaan we uitbreiden.

Wilt u ook als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken? Meld u aan via onze website.