blog archief

06 12 2017 Knotten, Snoeien

Weergaven: 59

Knotten en snoeien, een kunst apart

Al eeuwen lang worden wilgen, elzen en essen in het Hollandse landschap geknot. De lange buigzame twijgen werden voor allerlei doeleinden gebruikt: voor het vlechten van manden, hekken en afzettingen, of als basis voor muren van boerderijen, die verder werden aangesmeerd met leem en gebrande kalk.De dikkere drie- tot zesjarige takken werden gebruikt als palen, als bouwhout of als stelen voor spades, harken en schoffels. Het overige hout verdween als brandhout in broodovens en kachels.

Overal in Capelle staan nog knotbomen, wilgen, elzen en ook essen, die op de traditionele wijze worden beheerd. Hoewel, traditioneel? Dan moeten de mensen, die het knotwerk voor de gemeente doen, wel weten hoe. De foto laat zien hoe het niet moet. Er staan “kapstokken” op de pruik, in plaats van netjes afgezette takken op een à twee vingerdiktes hoogte. Te kort op de pruik mag ook niet, want er moeten wel knoppen overblijven, die weer kunnen uitlopen in het voorjaar.

Er gaat helaas meer fout met het snoeien van bomen. Vaak wordt te laat, pas na jaren geknot. Of men knot alle bomen tegelijk, zodat er dat jaar geen bloeiende katjes zijn. En daarvan moeten de bijen, hommels en andere insecten het nou net hebben; ze leveren nectar en stuifmeel en als tegenprestatie bevruchten die insecten de boom.

Ook andere struiken en bomen in het gemeentegroen hebben van tijd tot tijd een snoeibeurt nodig, omdat ze te groot worden of over paden groeien. In Capelle gebeurt dit wel érg efficiënt: zo eens in de zes à tien jaar worden álle plantsoenen met een maaier als een “heg” gesnoeid, of erger tot de grond toe afgezet. Een ramp voor alle bes etende vogels, vlinders en andere insecten! Enkele jaren lang is er geen bloesem, dus geen nectar en stuifmeel, en zijn er geen bessen. En geen schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren.

Fasegewijs en mozaïekbeheer in het openbaar groen is belangrijk. Het is misschien iets duurder, maar levert meer natuur op. En het op de juiste wijze knotten van bomen kost natuurlijk niets extra’s. Zet gewoon vakkundige mensen aan het werk!