blog archief

07 11 2018 Groen praten/doen

Weergaven: 56

Niet alleen groen praten, maar vooral groen doen!

In minder dan dertig jaar tijd is meer dan 75 procent van alle vliegende insecten verdwenen. Niet alleen in Duitsland en Engeland, ook in Nederland. Dat bleek uit een onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten werd uitgevoerd door EIS (het Kenniscentrum Insecten) en de Radboud Universiteit.

Wij kunnen het zelf ook waarnemen. Vroeger moest je na een paar kilometer al de autoruit schoonmaken, omdat er zoveel insecten op vast zaten. Nu kun je uren rijden zonder zelfs maar één insect op de autoruit. 

Insecten hebben functies en rollen die de mens niet kan vervangen. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving, de voedselketen en de kringloop.

Bestuiving
Ongeveer 80% van de planten worden bestoven door insecten. De meest soorten fruit hebben bestuiving nodig, al onze groenten, noten en oliehoudende zaden. Zonder insecten blijft er niet veel meer over om te eten: bier, brood, bananen… Bier?? Nou en, zullen enkelen van u denken: daar kan ik prima mee leven. Maar…nogmaals, dit is voor mens en natuur een ramp.

Voedselketen
Insecten zijn voer voor vogels en andere dieren. In Frankrijk zijn vogelsoorten die insecten eten sinds 2000 met 33 procent afgenomen. Ook in Nederland is een vergelijkbare afnamen van insectenetende vogels.

Kringloop
Insecten verwerken organisch materiaal; afbraak dood materiaal van planten en dieren. Zo zorgen zij voor een gezonde bodem, zodat planten en bomen kunnen groeien.

Belangrijke oorzaken van deze afname zijn:

  • intensieve landbouw met het gebruik van pesticiden en meststoffen en verkeerd maaien van bermen.
  • Verdwijnen van leefgebieden. De vele (snel)wegen, de stenen stad en glad gemaaide gazons, waar voor insecten en andere dieren geen voedsel meer te vinden is.

Wat wij kunnen doen:

  • Andere, natuurvriendelijke landbouw. Als consumenten bepalen we wat we eten en hoe dat eten wordt gemaakt. Wij kunnen minder vlees eten en meer biologisch.
  • In de stad meer insectenvriendelijke planten, struiken en bomen. Bermen anders inrichten en maaien, tuinen met 1/3 steen en 2/3 groen. Zelfs het balkon en de groenstrook in uw buurt kan veel insectenvriendelijker ingericht en beheerd worden.

Wij zijn zo efficiënt en netjes geworden, dat er geen ruimte meer is voor  insecten. Het gras mag best wat hoger met andere (on)kruiden erin. Het mag best een beetje rommeliger.