blog archief

05 09 2018 Vlindertuin Schollebos

Weergaven: 57

Recentelijk verscheen een artikel in de IJssel en Lekstreek waarin een gemeenteraadslid kritiek uitte over de staat van de Vlindertuin in het Schollebos. Het raadslid heeft zeker een punt, maar het geschetste beeld klopt niet helemaal.

De aanleg van de Vlindertuin (bij Schollebos-ingang tussen de manege en sportvelden van Sparta) was oorspronkelijk een idee van de gemeente dat aan SNC werd voorgelegd. Uiteraard vond SNC dit een goed initiatief. SNC heeft de gemeente daarin geadviseerd qua aanleg, bloemzaadmengsels en onderhoud (maairegime). Dit gemeente-initiatief viel samen met een ander gemeente-initiatief: de Schollebos-entrees opfleuren met bloemrijke gazons. Ook hier heeft SNC onderhoudsadviezen gegeven (maaibeleid).

Wat betreft de vlindertuin heeft SNC o.a. geadviseerd om een paar steenhopen aan te leggen van grof puin (geen dure, milieuonvriendelijke sierstenen!) en die deels te bedekken met aarde. Dit schept microklimaten waar bijzondere inheemse planten kunnen groeien. De blootliggende stenen houden de opgeslagen dagwarmte lang vast waardoor insecten (ook vlinders) ‘s-morgens sneller kunnen opwarmen om te kunnen foerageren (verhoogt levenskansen).

Gemeente heeft vervolgens het terrein ingezaaid met inheems zadenmengsel. De verruigde gazons in het verlengde van de vlindertuin zijn gemaaid en “geploegd” en ook ingezaaid met bloemenzaadmengsel.


Foto: Zo was de vlindertuin in het eerste bloeiseizoen

Bij de eerste maaibeurt van de vlindertuin zijn door de uitvoerder alle steenhopen letterlijk de grond ingeboord. Na protest van SNC heeft gemeente dit weer laten herstellen. SNC heeft vervolgens veel inheemse plantjes geplant in de vlindertuin, ook op de steenhopen. Daarna heeft gemeente ondanks herhaaldelijk aandringen van SNC nooit meer gemaaid, waardoor de ruigtegroei weer de overhand dreigde te nemen. In 2017 heeft SNC met een bosmaaiertje zoveel als mogelijk alsnog gemaaid en maaisel afgevoerd, maar zonder structurele ondersteuning van de gemeente zien wij de toekomst somber in, net als zoveel andere groeninitiatieven: ideeën zijn vaak goed, maar vergen structureel onderhoud (en dus kosten). Zonder dat kan je net zo goed 50-eurobriefjes in de grond stoppen: groeien echt geen bloemetjes uit… De entree-borders met ingezaaide bloemenmengsels zijn inmiddels ook weer voor 100% overwoekerd met ruigtegroei dankzij het ontbreken van goed maairegime. Ook weer weggegooid (belastings-)geld. Het wordt één van de overlegpunten van SNC met het nieuwe college.